Dit is de “Hallo wereld”…

Dit is de “Hallo wereld” voor deze team site voor WordPress Nederland. Dit is de plek waar we als community de ruimte hebben om te communiceren over WordCamps, Meetups, forum (moderatie) en vragen rond vertalingen.

WPNL Live

The English version of this text is down at the bottom.

Om de Nederlandstalige WordPress community tóch bij elkaar te kunnen brengen zonder fysiek contact is de WordCamp Nederland organisatie overgegaan tot het organiseren van enkele digitale meetups. Dit alles gebeurt vooralsnog onder de werktitel “WPNL Live”.

Webinars

Op Donderdag 28 mei en Donderdag 25 juni gaan we twee webinars organiseren, elk met twee lightning talks van elk maximaal 15 minuten. Idealiter komen de onderwerpen van deze twee lightning talks een beetje overeen. De webinars zelf zullen maximaal één uur duren; er zal dus erg veel ruimte voor interactiviteit en vragen zijn. We beginnen om 15:00.
Na de twee talks en jullie vragen zullen we om 16:00 uur overgaan tot een bescheiden online borrel, waarbij iedereen nog even de mogelijkheid krijgt om na te praten.

Call for Speakers

Mocht je jezelf geroepen voelen om een presentatie te geven op een van deze gloednieuwe evenementen, laat dan alsjeblieft van je horen en meld je aan!

Alle onderwerpen en suggesties zijn welkom; we zoeken talks over content, SEO, techniek, design en alles wat er komt kijken bij een succesvolle WordPress website. De presentaties zullen allemaal in het Nederlands zijn.
Mocht je nog helemaal geen ervaring met spreken hebben dan zijn er mensen in de organisatie die je graag zouden willen begeleiden in het geven van je eerste presentatie.

Meld je nu aan als spreker voor WPNL Live!

De call for speakers zal voor onbepaalde tijd online blijven staan, maar de deadline voor de eerste editie is gezet op Vrijdag 15 mei.

Vervolg

De huidige verwachting in Nederland is dat we een deel van ‘het gewone leven’ rond september weer op kunnen gaan pikken. Of kleine events zoals meetups hier ook ondervallen weten we nu helaas niet. Maar als deze twee webinars een succes zijn zullen we deze op maandelijkse basis gaan hervatten ná de zomervakantie.

De derde editie zal dan worden gepland op 24 september. Mochten we in september alsnog fysiek bij elkaar kunnen komen, zullen we deze ‘editie’ ook daadwerkelijk naar een fysieke locatie verhuizen (en er uiteraard een klein feestje aan vast plakken), maar hierover later meer.

Zoals ik in mijn eerdere post aangaf willen we de tijd in de zomervakantie gebruiken om onze betrokken Nederlandse community te vragen mee te helpen, laat vooral iets van je horen als je een Nederlandse meetup organisator bent!

Daarbij is het natuurlijk een experiment, dus voorzie ons alsjeblieft van zoveel mogelijk positieve feedback om deze webinars tot een succes te maken!

Blijf gezond en tot snel!

English version:

The organizers of WordCamp Nederland have switched to arranging a few digital meetups, to bring the Dutch WordPress community together in times of social distancing. For now, the working title of these meetups are “WPNL Live”.

Webinars

We’ll organize two webinars: one on Thursday May 28th and one one Thursday June 25th. Both will have two lightning talks of approximately 15 minutes. Ideally, the subjects of both talks overlap a bit. The webinars will last for about an hour, so there will be plenty of time for questions and interactivity. They’ll start at 3PM CES.
After the two talks and all of your questions we’ll have a nice drink from 4- until 5PM.
This will give everyone the opportunity to mingle and catch-up.

Call for Speakers

If you’d like to be a part of these brand-new events, please let us know that you’re interested in speaking!
All subjects and suggestions are welcome. We’re looking for talks about content, SEO, development, design and anything that involves creating a successful WordPress website. However, all of the presentations will be in Dutch.

If you have no experience in public speaking, there are a couple of people in the organizing team that would love to give you tips and pointers on your talk.

Apply as a speaker for a WPNL Live event!

The call for speakers will be open and online for the foreseeable future, but the deadline for speakers of the first edition of WPNL Live is Friday May 15th.

In the future

The current prognosis is that we’ll might be able to organize small physical events again starting the 1st of September, although we do not know this for sure.

If these two webinars turn out to be a succes, will continue them as a monthly tradition after the summer holidays. The third edition is scheduled for Thursday September 24th. If we are allowed to have physical meeting , where everyone is safe, we will (and even throw a small party afterwards), more information will be released in the following months.

We’d like to take the time in the summer holidays to involve our amazing Dutch WordPress community, as Marcel suggested in his last post. So if you’re a Dutch WordPress meetup organizer, please raise your voice on slack if you have any ideas!

Everything is going to be an experiment, so if you have anything to contribute or any positive feedback for us how to make these events better, please let us know!

Stay healthy and see you soon!

Uitstel WordCamp The Netherlands

Als organisatie hebben we besloten WordCamp Nederland door te schuiven naar 2021. 

Een event organiseren van de omvang die we voor ogen hebben vinden we in deze roerige tijden te riskant. Daarnaast kent het proces een aantal praktische beperkingen. Tegelijkertijd ontstaat het idee iets waardevols te doen met en voor de Nederlandse (en Belgische?) WordPress community. 
We zoeken samen naar een format dat de Nederlandstalige community samenbrengt en tegelijkertijd kennis laat delen. Dat kan er als volgt uitzien: 

 • De komende maanden iedere laatste vrijdag van de maand een online bijeenkomst met als programma:
  • 16:00 – 17:00: 2 of 3 Lightning Talks, online
  • 17:00 – 18:00: Borrel, online

De eerste twee zijn pilots en organiseren de organizers van WordCamp Nederland. 

Daarna kunnen eventueel meetup-organisatoren om en om de sessies organiseren. Wat vind je van bovenstaande? Vult het een behoefte? 
Hoe zullen we de beide tijd-slots invullen? Op 14 April komt de organisatie WCNL weer bijeen (online). Alle input naar aanleiding van het bovenstaande voorgestelde idee nemen we mee, zodat we tot een concept komen dat aansluit bij de behoefte van de Nederlandse (en Belgische?) WordPress community!

We kijken uit naar waardevolle, vrolijk, impactvolle sessies, om ze in deze gekke tijden onze sterke community samen te brengen!

Team WCNL

PS. Dit is geen 1 april grap…

Call for Organizers – WordCamp The Netherlands 2020

WordCamp Nederland (WCNL) komt terug in 2020! Dat beloven we.

WordCamp The Netherlands will return in 2020! That is a promise. Click here for the English version.

Lees verder

Update: WordCamps in Nederland

Vandaag heeft een team afgevaardigden van de WordPress community in Nederland een kort gesprek gehad over een aanpak voor het vervolg van het organiseren van WordCamps in Nederland.

Zoals al eerder vermeld in vorige updates hierover, zijn er wat uitdagingen met het organiseren van de lokale WordCamps (Utrecht, Noord-Nederland, Nijmegen en Rotterdam). Om een gezonde community te houden, en te kunnen blijven groeien zien we het als noodzakelijk om een WordCamp Nederland (of The Netherlands) te kunnen organiseren, waarbij de lokale WordCamps blijven bestaan.

Voorbereidend gesprek

We hebben gesproken over een mogelijke oplossing, waarbij diverse mogelijkheden naar voren kwamen. Omdat we graag energie stoppen in het maken van een voorstel voor WordCamp Nederland, maar ook graag van te voren willen weten of het een haalbaar voorstel is, werd er besloten om hier, op WordCamp Europe in Berlijn, een gesprek te voeren met Andrea Middleton en/of Hugh Lashbrooke. In dit gesprek kunnen we dan bepalen wat de beste strategie is om het WordCamp landschap in Nederland te behouden, en ook een WordCamp Nederland mogelijk te maken.

Gesprek met Hugh Lashbrooke

Omdat Andrea Middleton het nogal druk het met andere afspraken stelde Hugh voor om een gesprek met hem aan te gaan. Rosanne en Marcel hebben hierbij de complimenten mogen ontvangen voor het feit dat we (en hierbij worden alle lokale organisaties bedoeld) lokale WordCamps hebben georganiseerd terwijl dit misschien niet helemaal was wat we als lokale community’s wilde doen in verband met mogelijke versnippering van de community in NL.

Al pratend kwamen we tot een structuur waarbij we denken dat dit kan helpen om de lokale WordCamps in stand te houden en ook een WordCamp Nederland mogelijk maken. Lokale WordCamps worden zogenaamde Topical WordCamps, waarbij de focus ligt op een bepaald vakgebied. Dit kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan een WordCamp voor bloggers, publishers, developers of e-commerce. Hierdoor wordt het type bezoekers in zekere mate gelimiteerd tot een bepaalde doelgroep, wat kan zorgen voor een specialisatie van de sprekers, een verdieping in het topic van de WordCamp, en het aantrekken van nieuwe/andere sponsoren per WordCamp.

Een WordCamp Nederland kan dan gezien worden als een overkoepelend evenement waarbij de gehele NL WordPress community bediend kan worden.

Vervolgstappen

Hugh gaat dit voorstel bespreken met het WordPress Community Support (WPCS) team, en zal snel met een antwoord komen om uitsluitsel te geven of dit een opzet is die WPCS ziet zitten. De volgende stap zal zijn dat we een team samenstellen voor het organiseren van een WordCamp Nederland, en met de lokale WordCamps kunnen gaan overleggen om vast te stellen welke topics welke WordCamp gaat behandelen. Nog even geduld dus voor een officiële melding over hoe we verder gaan.

Betrokkenen

Deze mensen waren aanwezig bij het voorbereidende gesprek:

Rosanne en Marcel hebben het gesprek met Hugh Lashbrooke gevoerd, na een korte voorbereiding door Taco.

Hallo @gmxcom, Hallo @krakersbeweging, Aangezien…

Hallo @gmxcom,
Hallo @krakersbeweging,

Aangezien we jullie niet direct kunnen aanschrijven doen we het even via hier. We zien dat jullie beide ontzettend veel meehelpen in het vertalen van verschillende onderdelen op Translate.WordPress.org en dat wordt enorm gewaardeerd!

Echter, om ervoor te zorgen dat we meer van jullie vertaalssuggesties kunnen goedkeuren willen we jullie vragen om op het volgende te letten.  We maken gebruik van een glossary en stijlgids. We zien bijvoorbeeld dat er veel ‘u’ of ‘uw’ wordt gebruikt en dit gebruiken we niet in de standaard vertaling. Enkel in de formele. Kijk even naar een lijst van gebruikte woorden, gebruik eventueel ook de GlotDict Chrome Extensie.

Alvast bedankt!

WordCamps in Nederland – Onze ervaringen

In recente gesprekken met Hugh Lashbrooke, deelden WordCamp organizers Remkus de Vries, Taco Verdonschot, Sjoerd Blom en Marcel Bootsman hun ervaringen. Dit is een samenvatting van deze ervaringen.

Geschiedenis

De eerste WordCamp in Nederland was in 2009. Daarna zijn er nog vijf WordCamps georganiseerd, waarbij 2011 en 2013 (eerste WordCamp Europe in Leiden) werden overgeslagen. Tijdens de laatste edities was er een discussie met WordCamp Central, nu WordPress Community Support, over het organiseren van lokale, stedelijke WordCamps in Nederland in plaats van een WordCamp The Netherlands.

Na het organiseren van zes lokale WordCamps in Nederland, zijn er we nog niet zeker van of dit een goed plan is, ook vanuit het oogpunt van de continuïteit. In dit artikel lees je onze ervaringen.

Lokale WordCamps

Het is ons gelukt om tot nu toe vier lokale WordCamps te organiseren in Nederland. In 2017 zijn er twee, in Nijmegen en Utrecht, georganiseerd, gevolgd door Noord-Nederland en Rotterdam in 2018. Rotterdam en Noord-Nederland zijn in de voorbereidende fase voor een herhaling.

WordCamp The Netherlands

De laatste WordCamp The Netherlands was in 2016. Met een behoorlijke groei van aantal aanwezigen (van 240 in 2015 naar 407 in 2016) lukt het ons om de grootste WordCamp in Nederland ooit te organiseren, waarbij de community bij elkaar werd gebracht op een driedaags evenement.

Uitdagingen met lokale WordCamps

Met WordCamp The Netherlands, boden we de community een duidelijk schema: elk jaar een landelijk evenement. Bezoekers, sprekers, sponsors en vrijwilligers konden dit lang van tevoren inplannen.

Met de lokale WordCamps lopen we tegen de volgende uitdagingen aan:

 • Problemen met het vinden van (genoeg) sponsoren
 • Sponsoren waren eraan gewend om budget te reserveren voor één WordCamp in Nederland. In de huidige situatie moet dat budget opgesplitst worden, met het bijkomende nadeel dat de WordCamps, in bezoekersaantallen gezien, kleiner worden, waardoor de ROI afneemt.

 • Bezoekers kunnen niet kiezen uit het WordCamp aanbod
 • Van bezoekers hebben we vernomen dat het, met het toenemende aantal WordCamps in Nederland en in omliggende landen, moeilijker is geworden om de WordCamps in te plannen in hun schema. Dit beïnvloedt het bezoekersaantal van een WordCamp, waardoor sponsoren voorzichtiger worden om daadwerkelijk te gaan sponsoren.

 • Sprekers moeten keuzes maken
 • Het kost veel energie om sprekers te vinden en te selecteren. Als er meerdere WordCamps in dezelfde geografische regio zijn, beperkt dit de mogelijkheden voor sprekers om een passend schema te maken.

 • Vrijwilligers vinden wordt lastiger
 • Een WordCamp steunt op de bijdrage van vrijwilligers. Als deze vrijwilligers een keuze moeten maken bij welke WordCamp in Nederland ze aanwezig kunnen zijn zie we problemen met het vinden van een voldoende aantal vrijwilligers. Het enthousiasmeren van nieuwe vrijwilligers staat hoog op de agenda.

 • Financiën onder druk
 • Kijken naar de budgetten en financiële resultaten van de WordCamps zien we dat deze onder druk staan. Een negatief resultaat en kleine positieve resultaten voor de andere WordCamps laat ons zien dat het voor de volgende edities wel eens heel moeilijk kan worden om een gezond financieel resultaat te behalen.

 • Doelgroepen
 • Met meerdere WordCamps in Nederland moeten we er voor waken dat het geen kopieën van elkaar worden. Ze moeten uniek zijn en elk een overlap hebben in doelgroepen. Alleen dan is het mogelijk om continuïteit te waarborgen en meerdere Nederlandse WordCamps te blijven organiseren.

Conclusie

Met de ervaringen die we in negen jaar hebben verzameld denken we dat er nog steeds vraag is naar een landelijke WordCamp in Nederland. Het is echter nodig om de bezoekers iets te bieden wat en lokale WordCamp niet heeft en het moet passen binnen het drukke WordCamp schema in en rond Nederland. We zijn en blijven een klein landje. Om een WordCamp The Netherlands aantrekkelijk te houden voor sponsoren en een goede ROI te kunnen bieden, moet het aantal bezoekers een bepaalde minimale orde van grootte hebben.

Wat betreft de lokale WordCamps, we hebben een groot aantal bezoekers gehad die voor het eerst op een WordCamp waren.

Credits

Dit artikel is geschreven door Marcel Bootsman (@mbootsman), en is gebaseerd op input/feedback van Remkus de Vries (@defries), Taco Verdonschot (@tacoverdo) en Sjoerd Blom (@vertizio). Andere leden van de Nederlandse (en Belgische ) WordPress community deelden ook hun ervaringen over de huidige opzet van WordCamps in Nederland: Monique Dubbelman (@boemedia), Benoit Gütz (@buxert), Bas Brader (@basbrader), Ruben Zwiers (@rubsel), Jeroen Rotty (@jeroenrotty), Wendy Weel (@wendyweel), Taeke Reijenga (@taeke), Simon van der Steen (@simonvdsteen), Luc Princen (@lucp).

Bedankt allemaal!

Hulp nodig

Voor het goed in de markt zetten van WordCamp The Netherlands hebben kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Laat in een reactie hieronder achter hoe jij zou willen helpen, en meld je aan.

Ik heb vanmorgen een gesprek…

Ik heb vanmorgen een gesprek gehad met Hugh Lashbrooke van WordPress Community Support, over hoe het gaat in de NL WordPress community. We hebben een gezond aantal actieve meetups, 4 mooie local WordCamps en een WCNL die we, volgens afspraak weer zouden mogen organiseren.

Ik ga met de organisatoren van de local WordCamps een meeting plannen om te kijken naar hoe we weer een WCNL zouden kunnen plannen tussen de local WordCamps. Tevens zal ik een concept post maken voor make/community om onze ervaringen met de ‘overgang’ van een regional WordCamp (WCNL) naar local WordCamps te delen met de community. Input voor deze post zal ik bij de WordCamp organizers opvragen.

Uiteraard is de input van andere leden van de community zeer welkom.

Vraagje: een samenwerkingsverband onder de…

Vraagje: een samenwerkingsverband onder de titel ‘WordPress voor overheden’, is dat nuttig?
Ik zag recent met content management systemen voor gemeentewebsites staan 2 websites die op WordPress draaien. Ik moest denken aan een ander initiatief: Drupal voor Gemeentes. Ik heb iets vergelijkbaars voor ogen met ons eigen CMS.

Wat is er zo specifiek aan de overheidsniche? De toegankelijkheidseisen zijn veel stringenter dan die voor niet-publieke websites. Die ervaring wil ik graag delen met anderen. Toegankelijk schrijven, toegankelijk bouwen; dit zijn onderwerpen die allemaal komen kijken bij overheidsgerelateerde websites.
Daarnaast: open source en de overheid. DUH. Overheden zouden IMHO wel gek zijn als ze zich een systeem laten aansmeren waarmee ze zich met handen en voeten binden aan een leverancier. Dit geldt veel minder voor WordPress. Bevalt je bouwer niet? Dan zijn er genoeg andere partijen die het over kunnen nemen.
En ik vind persoonlijk ook dat waar we met publiek geld voor betaald hebben in de meeste gevallen ook publiek beschikbaar moet zijn. De themes en plugins die ik met overheidsgeld heb gebouwd moeten ook gewoon door andere partijen herbruikt kunnen worden.

Dus.
Ik ben nu op beperkte schaal m’n tenen in het water aan het steken. Kijken of dit wat is. Er borrelt van alles, maar er zit nog niet heel veel richting in. Denk je dat dit een nuttig idee is? Waar begin ik?

Hier een lijstje met sites waarvan ik op dit moment weet dat er WP achter zit:

WordPress voor overheden (wp-overheid.nl)

Het einde van WordCamp The Netherlands

Je leest het goed. WordCamp The Netherlands 2016 was (voorlopig) de laatste editie van dit populaire en druk bezochte WordPress evenement. In deze blog wordt uitgelegd waarom deze beslissing is gemaakt.

Lees verder

Hallo, ik wil het vertaalteam…

Hallo, ik wil het vertaalteam voor WordPress Nederlands graag komen versterken. Heb al een volledige vertaling gemaakt voor de ‘onder constructie’ plugin IgniteUP en het daarbij horende (betaalde) thema ‘Compact’. Hoor graag hoe nu verder.
Vriendelijke groet, Eduard Smits