Stijlgids

Stijlgids vertalen WordPress naar het Nederlands

Voorwoord

WordPress is een modern CMS systeem, dat in vele talen gebruikt wordt over de gehele wereld. Om dat mogelijk te maken, is het systeem zodanig ontworpen dat dit ook mogelijk is. Daarvoor wordt een centrale database gebruikt, die per taal een “locale” heeft toegewezen gekregen. Door het WordPress systeem in te stellen op deze locale kan er dus overal op de wereld gebruikt van gemaakt worden, en zal het systeem dus de taal van de ingestelde locale gebruiken.

Om er nu voor te zorgen dat de vertaling beschikbaar is, dient er dus een mogelijkheid te zijn om de afzonderlijke teksten te vertalen. Dat vertalen wordt gedaan met het programma GlotPress, en kan door iedere gebruiker die zich aangemeld heeft op wordpress.org gebruikt worden.

Nu heeft eenieder die vertalingen doet, min of meer zijn eigen stijl daarvoor. WordPress is een systeem dat door bedrijven, non-profit organisaties, voor de hobby, of andere toepassingen wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de vertaling voor iedereen duidelijk is, zijn er een aantal regels opgesteld. Het is de bedoeling dat deze regels dan ook gevolgd worden. Vertalingen waarbij de regels niet gevolgd worden, zullen dan ook niet goedgekeurd worden.

Basis

De regels die in deze gids worden gebruikt zijn gebaseerd op de laatste herziening van het Groene boekje. Voor snelle naslag kan je ook de volgende sites gebruiken:

http://onzetaal.nl (Nederlands Taalgenootschap)
http://taaladvies.net (correcte stijl)
http://woordenlijst.org (correcte schrijfwijze)

Indien er twijfel is over hoe te vertalen, lees dan deze documentatie.

Schrijfstijl

Kies eenvoudige taal. WordPress vertalingen zouden gemakkelijk te lezen en te begrijpen moeten zijn, zelfs voor niet-technische gebruikers. Kies voor vriendelijkheid, duidelijke taal, beknoptheid en de actieve vorm. Houd de tekst dicht bij het origineel, dus ga geen uitgebreide vertalingen maken. De teksten worden vaak weergegeven in gelimiteerde ruimtes.

Hou het modern. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de meest recent online en taalkundige ontwikkelingen. Gebruik hedendaagse woorden en zinnen. Vermijd alles dat als ouderwets zou kunnen gezien worden.

Wees consistent. Blijf consistent in de vertaling van begrippen en (interface-)onderdelen. Raadpleeg regelmatig de verklarende woordenlijst waarin je de standaardvertaling van veelvoorkomende termen kunt vinden.

Houd het eenvoudig. Vaak worden er in de Engelse teksten joviale begroetingen gehanteerd. Dat doen we voor de locale “nl” niet. Dus “Sorry”, “Howdy”, “Hello” e.d. worden niet vertaald. Ook grappen zoals die vaak in het Engels worden gebruikt, die worden niet overgenomen.

Woorden aan elkaar: tegenwoordig worden woorden vaak aan elkaar geschreven. In het Engels is dat niet geval. Maar wees voorzichtig met het aan elkaar koppelen van woorden. Soms is het beter om de woorden toch gescheiden te houden. Dyslectische personen hebben grote moeite om dan te begrijpen wat er staat. Gebruik deze website voor uitleg en tips: www.spatiegebruik.nl.

Niet vertalen

Thema: thema namen, auteurnamen en links naar thema’s worden niet vertaald. Bijvoorbeeld:  https://theme.com blijft https://theme.com of de naam zoals “Twenty Twenty”, wordt ook gelaten zoals die is.

Plugin: plugin namen, auteurnamen, links naar site van de ontwikkelaar, worden net zoals thema namen niet vertaald.

Functies: functies zoals “Keer terug naar het dashboard.”, worden ook niet verder vertaald.

Links: links worden ook niet vertaald … De reden daarvoor is, dat we dan eenduidigheid hebben, en er ook niet de ene keer wel en de andere keer niet vertaald wordt. Daarnaast loop je bij het vertalen ervan, het risico dat de link niet meer werkt.

Merknamen: deze worden per definitie niet vertaald, omdat daarmee de rechten geschonden worden.

Technische termen: deze worden vaak ook niet vertaald, omdat er geen goed Nederlands woord voor is. Denk hierbij aan “Dropdown”, “Update” enz.

Opgelet, er zijn uitzonderingen: “Backup” is een glossary definitie, deze wordt dus omgezet naar “back-up”.

Vocabulaire

Glossary: om consistentie in het vertalen te bereiken, is er een zogeheten “Glossary”  opgesteld. Deze glossary bevat woorden die veelvuldig verkeerd vertaald worden. Deze zijn in een lijst gezet, zodat er eenheid in het vertalen ontstaat. Aangezien we twee locales hebben voor Nederland, namelijk “default” en “formal”, zijn er dus twee glossaries voorhanden.
Je kan de default (standaard) glossary hier vinden: https://translate.wordpress.org/locale/nl/default/glossary/
De formal (formeel) glossary kun je hier vinden:
https://translate.wordpress.org/locale/nl/formal/glossary/

België: in ons buurland wordt voor een deel ook Nederlands gesproken, en ook in het Nederlands vertaald. Omdat het taalgebruik zo hier en daar toch afwijkt, is er voor België dan ook een aparte glossary gemaakt.
Je kan deze hier vinden:
https://translate.wordpress.org/locale/nl-be/default/glossary/

Woordgebruik: in principe houden we het vriendelijk, en is de schrijfstijl vlot. Er worden geen scheldwoorden e.d. gebruikt. Extra toevoegingen van “de”, “het”, “aan”  en dergelijke alleen toevoegen als de zin daarmee duidelijker wordt.

Tekencodering

UTF-8 tekencodering wordt gebruikt door alle .po bestanden op wordpress.org. Unicode tekens gebruiken is aanvaardbaar, indien het teken eigen is aan het Nederlands (bijv., de é in “café”, de ï in “geïnstalleerd”). Voor symbolen (pijlen, aanhalingstekens, streepjes) zijn beiden aanvaardbaar: zowel HTML-symbolen (zoals of ”) als de direct invoeging van pijlen, aanhalingstekens, enz. vanuit het Nederlandse toetsenbord.

Speciale tekens

HTML-codes en variabelen

HTML code, entiteiten en variabelen (plaatshouders zoals %1$s, %s, %d, enz.) kunnen verplaatst worden in een vertaling, maar mogen niet vertaald of aangepast worden. Sommige van die plaatshouders bevatten Engelse woorden, zoals %(author)s or %(days)d, maar de volledige plaatshouder moet intact gehouden worden en mag niet worden vertaald. 

HTML-codes en entiteiten moeten ongewijzigd overgenomen worden. De volgende HTML-code, voorafgegaan door ‘<‘ en gevolgd door ‘>’ kun je tijdens het vertalen tegenkomen: address, a, abbr, acronym, area, article, aside, b, big, blockquote, br, caption, cite, class, code, col, del, details, dd, div, dl, dt, em, figure, figcaption, footer, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, header, hgroup, hr, i, img, ins, kbd, li, map, ol, p, pre, q, s, section, small, span, strike, strong, sub, summary, sup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul, var.

Bijvoorbeeld:

  • Engels: This word is written in <strong>bold</strong>.
  • Nederlands: Dit woord is <strong>vetgedrukt</strong>.

Speciale oude coderingen kunnen beter niet vervangen worden. Bijvoorbeeld “&amp;” niet vervangen door “&”, en ook andere vormen van karakters dus niet vervangen door het teken die het representeerd.

Datum en tijd

Je zal af en toe afkortingen zoals dddd, D MMMM YYYY LT tegenkomen. Deze parameters worden gebruikt om aangepaste datum- en tijdformaten toe te passen. Vertaal ze niet letterlijk. Herschik ze, voeg tekst toe of vervang ze met andere parameters (zoals bijv. een 12-uur format vervangen door een 24-uur format) om een tijdstempel te hebben in het correcte Nederlandse formaat.

Hier zijn enkele datum- en tijdformaten die je zult zien:

Schrijfregels

Acroniemen: acroniemen worden gebruikt om langere woorden of begrippen snel weer te geven. Engelse acroniemen kunnen worden overgenomen in het Nederlands en hoeven niet vertaald te worden, maar zet de eerste keer dat je ze gebruikt de Nederlandse vertaling ervan in haakjes erachter wanneer ze niet algemeen bekend zijn: “Het gemiddelde LCD-scherm geeft 67 tot 130 PPI (pixels per inch) weer.”

Indien dit begrip normaal gesproken niet in het Nederlands wordt vertaald, schrijf dan tussen haakjes het Engelse begrip voluit, de eerste keer dat je het gebruikt: “De RIAA (Recording Industry Association of America) is actief sinds 1952. De RIAA is de vertegenwoordiger van de Amerikaanse muziekindustrie.”

Meer informatie over afkortingen, symbolen, initiaal- en letterwoorden, en verkortingen.

Leestekens: meer informatie over: aanhalingstekens, gedachtestreepjes, koppeltekens, dubbele punt en schuine streep.

Punten en komma’s: Neem de punten over van het origineel, dus als er geen punt staat aan het einde van de zin, laat die dan ook weg in de vertaling. Voeg een komma toe in de zin volgens de Nederlandse regels. Ook als die niet in het origineel staat. Neem ook “!” en “?” over in de vertaling. De auteur heeft daar een bedoeling mee, dus weglaten verminderd de duidelijkheid.

Werkwoorden: Plaats de werkwoorden steeds op dezelfde plek. Dus gebruik “Update WordPress en Update thema”. Dus niet “Update WordPress en Thema updaten”. Dat maakt het lezen eenvoudiger.

Percentages, meeteenheden, getallen en bedragen. Percentages worden genoteerd in het volgende formaat: 10%. Er is geen spatie tussen getal en symbool. Meer informatie over meeteenheden, bedragen en getallen.

Hoofdletters en titels. Bij titels wordt alleen het eerste woord met hoofdletters geschreven: “Nieuwe thema’s in deze versie”.

Dit geldt ook voor opsommingen in een lijst. Als de opsomming wordt ingeleid door een lopende zin, eindigt deze altijd met een dubbele punt:

De volgende onderdelen zijn vernieuwd:

De onderdelen van een opsomming beginnen met een hoofdletter. Als de elementen van de opsomming geen lopende zinnen of instructies zijn, worden deze niet afgesloten met een punt:

  • Pagina-indeling
  • Koppelingen naar sociale media

Als de elementen van een opsomming hele zinnen, of zowel hele zinnen als losse elementen bevatten, worden alle elementen in de opsomming afgesloten met een punt:

  • Afbeeldingen selecteren voor bewerking.
  • Afbeeldingen invoegen.
  • Bijzondere bewerkingen.

Meer informatie over hoofdletters.

Formeel

Er bestaan voor de locale nl_NL twee vertalingen, namelijk Standaard en Formeel. Formeel wijkt in zoverre af van de standaard, dat we daarin “u” en “uw” gebruiken als vertaling voor “you”  en “your”. In standaard gebruiken we geen “alstublieft” en “a.u.b.”, dat doen we in formeel dus wel.
Let ook op het gebruik van “hebt”, want formeel is het “heeft”. “Je hebt” wordt vertaald als “u heeft”.

Tools

Geautomatiseerd vertalen: niet door personen gecontroleerde automatische vertalingen zijn niet toegestaan. Als die worden aangetroffen zullen ze verwijderd worden. De huidige vertaal programma’s leveren soms niet gerelateerde vertalingen op. 

Add-ons: om je te helpen de vertaling op de juiste manier te doen, kun je gebruikmaken van de add-ons die inmiddels hiervoor zijn uitgebracht. Zie vertaalproces.