Call for Organizers – WordCamp The Netherlands 2020

WordCamp Nederland (WCNL) komt terug in 2020! Dat beloven we.

WordCamp The Netherlands will return in 2020! That is a promise. Click here for the English version.

Over WordCamp Nederland

Na zes edities WordCamp Nederland (2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016) en de start van lokale WordCamps in Nederland, in Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Noord-Nederland zijn we enorm blij te kunnen melden dat WordPress Community Support een nieuwe editie van WordCamp Nederland ondersteunt. Als je meer informatie wilt over de achtergrond van de lokale WordCamps en WCNL, lees dan deze artikelen:

WordCamps in Nederland – Onze ervaringen
Update: WordCamps in Nederland

Rollen

Het organiseren van een WordCamp is niet mogelijk zonder vrijwilligers, waaronder organisatoren. We zoeken mensen voor de volgende rollen:

 • Sponsor Lead
 • Sponsor team 
 • Speaker Lead
 • Speaker team
 • Volunteer Lead
 • Volunteer team
 • Communication Lead
 • Communication team
 • Design Lead
 • Design team
 • Swag Lead
 • Swag team

Marcel Bootsman is lead Organizer van WCNL 2020. Dit is de tweede keer dat hij lead Organizer van WCNL is en de vierde keer dat hij lead bij een WordCamp is.

Wie zou zich aan moeten melden?

Iedereen is welkom. Als je al ervaring hebt met het organiseren van een WordCamp is dat heel fijn, deel die ervaring vooral met ons. Als je nog geen ervaring hebt, maar die wel op wilt doen, meld je dan vooral aan! Als je ons wilt helpen het organisatieteam het meest diverse team ooit te maken: meld je aan! Het organiseren van een WordCamp vraagt veel tijd en is hard werken. We vragen echt toewijding van de organisatoren om er de beste WCNL-ervaring sinds jaren van te maken.

Waarom zou je je moeten aanmelden?

Het gaat er niet alleen om dat WordPress geweldig is en een fantastische community heeft. Als WordCamp organisator ben je onderdeel van een team met ervaren en minder ervaren organisatoren. Je komt in een achtbaan terecht waarin je veel nieuwe vrienden maakt. Je hebt veel online besprekingen met mede-organisatoren vanuit binnen- en buitenland, je bespreekt onderwerpen voor het programma en selecteert de goodies. Als dit allemaal als muziek in je oren klinkt, meld je dan NU aan!

Deadline

Stuur je aanmelding op voor 1 december 2019. We nemen voor 31 januari 2020 contact met je op.

Doe met ons mee!

Klik hier om je aan te melden. Dankjewel!

Inschrijven is niet meer mogelijk. Heb je je aangemeld? Leuk! Je krijgt voor 31 januari meer informatie.


About WordCamp The Netherlands

After six (in 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016) editions of WordCamp The Netherlands (WCNL) and the start of local WordCamps in The Netherlands, in Nijmegen, Rotterdam, Utrecht and Noord-Nederland, we are happy to announce that WordPress Community Support is supportive towards organizing a new edition of WCNL. Please read the articles on these URLs for some background on the local WordCamps and WCNL.

WordCamps in Nederland – Onze ervaringen (Dutch)
Update: WordCamps in Nederland (Dutch)

Roles

Organizing a WordCamp cannot be done without volunteers which includes Organizers. We are looking for people to fill the following roles:

 • Sponsor Lead
 • Sponsor team 
 • Speaker Lead
 • Speaker team
 • Volunteer Lead
 • Volunteer team
 • Communication Lead
 • Communication team
 • Design Lead
 • Design team
 • Swag Lead
 • Swag team

The 2020 edition of WCNL will have Marcel Bootsman as lead Organizer, his 2nd leading role for WCNL and his fourth WordCamp leading role.

Who should apply?

We welcome all applicants. If you have previous organizing skills: that’s good, please share them with us. If you don’t have any organizing skills at all, but are willing to learn: please apply! If you want to help us to make this team of organizers the most diverse team ever: then do apply! Organizing a WordCamp is time consuming, it takes hard work. We do need serious dedication from our organizers to make it into the best WCNL experience since years.

Why should you apply?

It’s not just about WordPress being great and WordPress having a great community. As a WordCamp organizer you will join a team of experienced and less experienced organizers. You will enter a roller coaster where you will make a lot of new friends, you will have a lot of online meetings with fellow organizers from the Netherlands and abroad. You will discuss topics for the schedule, you will select the goodies.

If all this sounds like music to you, then do apply NOW!

Closing date

Please submit your application before December 1st, 2019. We will contact you before January 31st, 2020.

Join us! 

Please fill in the form here. Thanks!

Applying is nto possible anymore. If you have applied, cool! You will receive more information before january 31st.