Update: WordCamps in Nederland

Vandaag heeft een team afgevaardigden van de WordPress community in Nederland een kort gesprek gehad over een aanpak voor het vervolg van het organiseren van WordCamps in Nederland.

Zoals al eerder vermeld in vorige updates hierover, zijn er wat uitdagingen met het organiseren van de lokale WordCamps (Utrecht, Noord-Nederland, Nijmegen en Rotterdam). Om een gezonde community te houden, en te kunnen blijven groeien zien we het als noodzakelijk om een WordCamp Nederland (of The Netherlands) te kunnen organiseren, waarbij de lokale WordCamps blijven bestaan.

Voorbereidend gesprek

We hebben gesproken over een mogelijke oplossing, waarbij diverse mogelijkheden naar voren kwamen. Omdat we graag energie stoppen in het maken van een voorstel voor WordCamp Nederland, maar ook graag van te voren willen weten of het een haalbaar voorstel is, werd er besloten om hier, op WordCamp Europe in Berlijn, een gesprek te voeren met Andrea Middleton en/of Hugh Lashbrooke. In dit gesprek kunnen we dan bepalen wat de beste strategie is om het WordCamp landschap in Nederland te behouden, en ook een WordCamp Nederland mogelijk te maken.

Gesprek met Hugh Lashbrooke

Omdat Andrea Middleton het nogal druk het met andere afspraken stelde Hugh voor om een gesprek met hem aan te gaan. Rosanne en Marcel hebben hierbij de complimenten mogen ontvangen voor het feit dat we (en hierbij worden alle lokale organisaties bedoeld) lokale WordCamps hebben georganiseerd terwijl dit misschien niet helemaal was wat we als lokale community’s wilde doen in verband met mogelijke versnippering van de community in NL.

Al pratend kwamen we tot een structuur waarbij we denken dat dit kan helpen om de lokale WordCamps in stand te houden en ook een WordCamp Nederland mogelijk maken. Lokale WordCamps worden zogenaamde Topical WordCamps, waarbij de focus ligt op een bepaald vakgebied. Dit kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan een WordCamp voor bloggers, publishers, developers of e-commerce. Hierdoor wordt het type bezoekers in zekere mate gelimiteerd tot een bepaalde doelgroep, wat kan zorgen voor een specialisatie van de sprekers, een verdieping in het topic van de WordCamp, en het aantrekken van nieuwe/andere sponsoren per WordCamp.

Een WordCamp Nederland kan dan gezien worden als een overkoepelend evenement waarbij de gehele NL WordPress community bediend kan worden.

Vervolgstappen

Hugh gaat dit voorstel bespreken met het WordPress Community Support (WPCS) team, en zal snel met een antwoord komen om uitsluitsel te geven of dit een opzet is die WPCS ziet zitten. De volgende stap zal zijn dat we een team samenstellen voor het organiseren van een WordCamp Nederland, en met de lokale WordCamps kunnen gaan overleggen om vast te stellen welke topics welke WordCamp gaat behandelen. Nog even geduld dus voor een officiële melding over hoe we verder gaan.

Betrokkenen

Deze mensen waren aanwezig bij het voorbereidende gesprek:

Rosanne en Marcel hebben het gesprek met Hugh Lashbrooke gevoerd, na een korte voorbereiding door Taco.