Accessibility

De WordPress community en het open-source WordPress-project streven ernaar zo inclusief en toegankelijk mogelijk te zijn. We willen dat gebruikers, ongeacht hun apparatuur of mogelijkheden, inhoud kunnen publiceren en een site of applicatie kunnen onderhouden die gebouwd is met WordPress.

WordPress streeft ernaar de WordPress Admin en de meegeleverde thema's, waar mogelijk, volledig te laten voldoen aan WCAG 2.0 AA.

Alle nieuwe en bijgewerkte code, opgenomen in WordPress, moeten voldoen aan deze richtlijnen volgens de WordPress Accessibility Coding Standards. Sommige huidige functies en functionaliteit in ontwikkeling, voldoen mogelijk nog niet volledig. Bekende problemen staan vermeld in de WordPress Trac met als focus accessibility.

Hoewel het WordPress-project niet kan garanderen dat alle thema's voldoen aan deze richtlijnen, zijn de accessibility-ready thema's gecontroleerd door het Theme Review Team, om ervoor te zorgen dat deze thema's voldoen aan hun basisrichtlijnen voor toegankelijkheid.

Het Accessibility Team

Het WordPress Accessibility Team biedt expertise over toegankelijkheid voor het hele project, met als doel de toegankelijkheid van WordPress-core en alle bronnen te verbeteren.

Het Accessibility Handboek deelt de best practices voor webtoegankelijkheid, een lijst met toegankelijkheidstools, de testen die we doen om WordPress, thema's en plugins te verbeteren en hoe je mee kunt helpen de toegankelijkheid van WordPress te verbeteren.

In het Accessibility Handboek vind je informatie over hoe je een probleem kunt melden met de toegankelijkheid van WordPress of van WordPress.org.

ATAG verklaring

De Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0, oftewel ATAG, zijn een reeks richtlijnen die bepalen hoe een tool moet worden gemaakt om webpagina's te maken die toegankelijk zijn en die het creëren van toegankelijke inhoud aanmoedigen.

De WordPress toegankelijkheid code standaarden vereisen dat nieuwe of bijgewerkte code voldoet aan de normen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.0 op niveau AA. ATAG-conformiteit is een extra doel naast de conformiteit aan WCAG.

Een applicatie die volledig in overeenstemming is met ATAG 2.0 moet niet alleen bruikbaar zijn voor mensen met een handicap, maar moet ook mogelijk maken en aanmoedigen voor alle gebruikers om toegankelijke inhoud te maken en moet hen helpen bij het repareren van fouten in de toegankelijkheid, zonder dat er extra tools of add-ons nodig zijn.

WordPress voldoet momenteel niet aan ATAG 2.0, maar belooft om functionaliteit na te streven die toegankelijk is en die gebruikers helpt toegankelijke inhoud te maken en zodoende op de lange termijn aan de ATAG richtlijnen te voldoen.