Widget CSS Classes

Voeg aangepaste klassen en id’s plus eerste, laatste, even, oneven en genummerde klassen toe aan…


Jory Hogeveen 100.000+ actieve installaties Getest met 6.1.3 1 jaar geleden bijgewerkt

WP Widget CSS Classes

WP Widget CSS Classes gives you the ability to add custom classes to your WordPress…


Dipak Parmar 300+ actieve installaties Getest met 6.1.3 8 maanden geleden bijgewerkt