Search Relevance

Adjust WordPress search results to order by relevance, not by date.


Darren Douglas 100+ actieve installaties Getest met 3.6.1 10 jaar geleden bijgewerkt

WP Search

WPSearch 2 is the missing site search for your Wordpress installation. Install this plugin if…


Kenny Katzgrau 90+ actieve installaties Getest met 3.2.1 11 jaar geleden bijgewerkt

Relevant Search

Relevant Search replaces the default WordPress search with relevant results.


Alberto Ochoa 40+ actieve installaties Getest met 5.1.15 4 jaar geleden bijgewerkt