Password bcrypt

Replaces wp_hash_password and wp_check_password with PHP 5.5's password_hash and password_verify.


Roots 3.000+ actieve installaties Getest met 4.5.31 8 jaar geleden bijgewerkt

WpCrypt

Allow users to change password encryption method to SHA1, SHA2, AES Rijndael and more…


Emancipa | Comunicação Digital 10+ actieve installaties Getest met 3.5.2 9 jaar geleden bijgewerkt

Tag With Hash

Automatically turn terms into tags if you precede them with a #. Nonexisting tags are…


Kamiel Choi 10+ actieve installaties Getest met 4.01 9 jaar geleden bijgewerkt

WP Argon2 Password Hashing

Bestaande gebruikersaccounts krijgen hun wachtwoord hash geüpdatet met Argon2i bij de volgende succesvolle aanmelding.


MF Softworks Minder dan 10 actieve installaties Getest met 4.9.25 5 jaar geleden bijgewerkt