Developer Mode

Limit access to the WordPress admin panel for your clients. Block functionality like updating plugins…


Jesper van Engelen 600+ actieve installaties Getest met 3.5.2 10 jaar geleden bijgewerkt