Aangemaakte reacties

9 reacties aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  Ik zal het onderwerp dan nu maar afsluiten denk ik. Iedereen die heeft gepost is nu toch geholpen?

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  Henk! Zeer veel dank voor alle hulp! Bij mij was ook door het opnieuw uploaden na een foutmelding simpelweg mijn eigen theme niet meegenomen waardoor ik een wit pagina kreeg. Nu werkt het weer!

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  Dat laatste heb ik al gedaan. de uitgepakte wordpress mappen uploaden naar mijn server met ftp-programma. Dat heeft niet gewerkt, maar kan ik ook de volledige installatie helemaal opnieuw doen? En wat zijn daarvan de gevolgen? Dan doel ik op de zogenaamde 5 minuten installatie opnieuw uitvoeren

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  Wat gebeurt er als ik de volledige installatie van wordpress opnieuw doe? Ik heb tot nu toe de bestanden van wordpress op mijn laptop opnieuw geupload, maar dat was de oplossing niet.

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  Sorry Henk, ook dat is niet de oplossing…

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  <?php
  // ** MySQL settings ** //
  define(‘DB_NAME’, ’toinevandeven-nl’); // The name of the database
  define(‘DB_USER’, ’toinevandeven’); // Your MySQL username
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘————‘); // …and password
  define(‘DB_HOST’, ‘sql08.backbone.tiscomhosting.nl’); // 99% chance you won’t need to change this value
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);
  define(‘DB_COLLATE’, ”);

  // Change each KEY to a different unique phrase. You won’t have to remember the phrases later,
  // so make them long and complicated. You can visit http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/
  // to get keys generated for you, or just make something up. Each key should have a different phrase.
  define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’); // Change this to a unique phrase.
  define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’); // Change this to a unique phrase.
  define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’); // Change this to a unique phrase.

  // You can have multiple installations in one database if you give each a unique prefix
  $table_prefix = ‘wp_’; // Only numbers, letters, and underscores please!

  // Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the
  // chosen language must be installed to wp-content/languages.
  // For example, install de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de’
  // to enable German language support.
  define (‘WPLANG’, ”);

  /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

  if ( !defined(‘ABSPATH’) )
  define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);
  require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);
  ?>

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet met deze stap… wat is de volgende?

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  Ik ben bang dat dit niet de oplossing is…

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Website verdwenen?
  Thread starter Toine

  (@toine)

  Hoi Henk,

  dat doorsture naar /blog klopt, dat was altijd zo, daar staan alle wordpress bestanden. Moet ik iets aanpassem in index.php?

9 reacties aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)