Aangemaakte reacties

5 reacties aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Thread starter Sjeggie

  (@sjeggie)

  tnx voor je zeer snelle antwoord, ben er zelf nog niet helemaal gerust op……

  Ja ik heb de goede naam en ik heb hem in precies dezelfde map gezet. Met dezelfde code. Heb net nog even geprobeerd met “?>” toe te voegen maar dat helpt niet….

  PS Ik heb wel een backup plugin (backup!ready) maar die kan ik dus niet benaderen. Via ftp kan ik wel bestand met gegevens van backup downloaden en daar eventueel iets mee doen…..

  Thread starter Sjeggie

  (@sjeggie)

  Aiii , precies je instructies opgevolgt. Geen effect, site bleef wel gewoon bereikbaar. Daarna originele bestand die ik had hernoemd, teruggezet en nu werkt niets meer 🙁 Site is nu niet meer bereikbaar. Ik vrees dat er dus nu fout in functions.php zit? Is dit nog op te lossen? Ik kan nl ook niet meer bij mijn inlog via WP, wel via ftp bij mijn bestanden… Vrees dat ik nog 1 keer je hulp nodig hebt… 🙂

  Onderstaand de code:

  <?php
  /**
  * Customizr functions
  *
  * The best way to add your own functions to Customizr is to create a child theme
  * http://codex.wordpress.org/Child_Themes
  *
  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU
  * General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License,
  * or (at your option) any later version.
  *
  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
  * even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  *
  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write
  * to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  *
  * @package Customizr
  * @subpackage functions
  * @since 3.0
  * @author Nicolas GUILLAUME <nicolas@themesandco.com>
  * @copyright Copyright (c) 2013, Nicolas GUILLAUME
  * @link http://themesandco.com/customizr
  * @license http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
  */

  /**
  * Singleton factory : on demand classes instanciation
  * Thanks to Ben Doherty (https://github.com/bendoh) for the great programming approach
  *
  *
  * @since Customizr 3.0
  */
  if ( !function_exists( ’tc__’ ) ) :
  function tc__ ( $group = null, $class = null ) {

  static $instances;

  //get the class file(s) array by group and name (if defined)
  $files = tc_get_classes ( $group, $path = null ,$class);

  foreach ( $files as $f )
  {
  //load class files
  locate_template ( $f , true , true );//name, load, require_once

  $classname = ‘TC_’.tc_get_file_class( $f );

  //instanciation
  if( !isset( $instances[ $classname ] ) )
  {
  $instances[ $classname ] = new $classname;
  }
  }//end foreach

  return $instances[ $classname ];
  }
  endif;

  /**
  * Recursive function, takes 2 parameters ( $group is required, $class is optional)
  * Scans the theme folder and returns an array of class file names according to their group/name
  *
  * @since Customizr 3.0
  */
  if ( !function_exists( ’tc_get_classes’ ) ) :
  function tc_get_classes( $group , $path = null , $class = null ) {

  /* TC_BASE is the root server path */
  if ( ! defined( ‘TC_BASE’ ) ) { define( ‘TC_BASE’ , get_template_directory().’/’ ); }

  $classes = array();

  $files = scandir(TC_BASE.$path);

  foreach ( $files as $file)
  {
  if ( $file[0] != ‘.’ )
  {
  if ( is_dir(TC_BASE.$path.$file) )
  {
  $classes = array_merge( $classes, tc_get_classes( $group, $path.$file.’/’ , $class));
  }

  else if ( substr( $file, -4) == ‘.php’ )
  {
  switch ( $class)
  {
  //if the class is not defined
  case null:
  if ( tc_get_file_group( $file) == $group)
  {
  $classes[] = $path.$file;
  }
  break;

  default:
  if ( tc_get_file_class( $file) == $class)
  {
  $classes[] = $path.$file;
  }
  break;
  }//end switch
  }//end if
  } //end if
  }//end for each

  return $classes;
  }
  endif;

  /**
  * Returns the class group from the file name
  *
  *
  * @since Customizr 3.0
  */
  if ( !function_exists( ’tc_get_file_group’ ) ) :
  function tc_get_file_group( $file) {

  $group = preg_match_all( ‘/\-(.*?)\-/’ , $file , $match );

  if ( isset( $match[1][0] ) )
  {
  return $match[1][0];
  }
  }
  endif;

  /**
  * Returns the class name from the file name
  *
  *
  * @since Customizr 3.0
  */
  if ( !function_exists( ’tc_get_file_class’ ) ) :
  function tc_get_file_class( $file) {
  //find the name of the class=>after last occurence of ‘-‘ and remove .php
  $pos = strripos( $haystack = $file , $needle = ‘-‘ );
  //get the part of the string containing the class name
  $classname = substr( $file , $pos + 1);
  //get rid of ‘.php’
  $classname = substr_replace( $classname , ” , -4 , 4);

  return $classname;
  }
  endif;

  /**
  * Allows WP apply_filter() function to accept up to 4 optional arguments
  *
  *
  * @since Customizr 3.0
  */
  if( !function_exists( ’tc__f’ )) :
  function tc__f ( $filter , $arg1 = null , $arg2 = null , $arg3 = null, $arg4 = null) {

  return apply_filters( $filter , $arg1 , $arg2 , $arg3, $arg4 );

  }
  endif;

  /* Loads the theme classes framework */
  locate_template( ‘inc/class-customizr-__.php’ ,true,true );
  tc__( ‘customizr’ );//fires the theme
  tc__f( ‘rec’ , __FILE__ );//starts recording for server execution timeline

  /*
  * The best and safest way to add your own functions to Customizr is to create a child theme
  * You can add functions here but it will be lost on upgrade. If you use a child theme, you are safe!
  * http://codex.wordpress.org/Child_Themes
  */

  Thread starter Sjeggie

  (@sjeggie)

  Dank Lianne,

  het gaat om het veld-type “instructions”, deze word nu uitgesloten (niet meegenomen) in de email. Via aanpassing van het filter zou ik deze eruit moeten kunnen haln zodat die wel zichtbaar is.

  Hopelijk bijna bij de eindstreep… 🙂

  Gr

  Thread starter Sjeggie

  (@sjeggie)

  Ik ben erg enthousiast over dit formulier, vanwege de makkelijk manier van opbouwen en de voorwaardelijke logica die ik kan inbouwen (what if..) en design

  Site is: http://www.racefietstehuur.nl/huurnu/

  Omdat ik een instructieveld gebruik om de prijzen te berekenen, wordt deze instructie niet getoont in de confirmatie-email. De oplossing zou zijn om een filter toe te voegen waardoor deze wel wordt meegnomen (zie link: http://vfbpro.com/hooks/vfb_removed_field_types/

  Het gaat mij erom hoe ik op juiste wijze deze code ergens kan neerzetten…

  Dank! Hopelijk kan ik toch verder met dit formulier…

  Thread starter Sjeggie

  (@sjeggie)

  Hi Lianne,

  Dank voor je reactie (ik heb trouwens voor andere zaken al iets aan jouw posts verder op het forum gehad). Ik wil hiermee bereiken dat bepaalde velden worden getoont in de email confirmatie na invullen van formulier.

  Ik ben zo ver dat ik via filezilla bij mij ftp kan. Ik zie echter nog niet helemaal hoe ik mijn functions.php zou moeten veranderen en waar ik code moet neerzetten….(ik kan trouwens aleen bestand vinden in subfolder van mijn thema (Customizr).

  Heb je iets aan de link naar de site?

  wederom dank!

5 reacties aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)