Aangemaakte reacties

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Thread starter robbie.groep

  (@robbiegroep)

  Thread starter robbie.groep

  (@robbiegroep)

  @reanimatie dankjewel voor je antwoord.
  Ik krijg nu bij alle advocaten pagina’s dezelfde (aantal) foto’s.

  De bedoeling is eigenlijk dat bijvoorbeeld een rechtsgebied “arbeidsrecht” meerdere advocaten heeft.
  Deze advocaten hebben elk een portret foto (post thumbnail).

  Als iemand op de rechtsgebieden pagina “arbeidsrecht” aanklikt, toont deze alle foto’s (post thumbnails) van de advocaten (pagina’s) die dit rechtsgebied doen.

  Dit heb ik in de functions.php staan:

  //thumbnail ondersteuning voor advocaten
  add_theme_support( 'post-thumbnails', array('advocaten') );
  
  // custom post types
  add_action( 'init', 'create_post_types' );
  
  function create_post_types() {
   register_post_type( 'advocaten',
    array(
     'labels' => array(
      'name' => __( 'alle advocaten' ),
      'singular_name' => __( 'advocaten' ),
  	'add_new' => __( 'nieuw advocaat' ),
  	'add_new_item' => __( 'nieuw advocaat toevoegen' ),
     ),
     'public' => true,
     'menu_position' => 4,
     'supports' => array( 'title','editor','thumbnail' ),
    )
   );
  }
  
  //subcontent onderdelen voor template "advocaten": rechtsgebieden
  add_action( 'init', 'create_advocaten_taxonomies', 0 );
  
  //creeer taxonomy, rechtsgebieden voor de post type "advocaten"
  function create_advocaten_taxonomies()
  {
   // Nieuw taxonomy rechtsgebieden, hierarchisch (zoals tags)
   $labels = array(
    'name' => _x( 'Rechtsgebieden', 'taxonomy general name' ),
    'singular_name' => _x( 'Rechtsgebied', 'taxonomy singular name' ),
    'search_items' => __( 'Zoek Rechtsgebieden' ),
    'all_items' => __( 'Alle Rechtsgebieden' ),
    'parent_item' => null,
    'parent_item_colon' => null,
    'edit_item' => __( 'Wijzig Rechtsgebied' ),
    'update_item' => __( 'Update Rechtsgebied' ),
    'add_new_item' => __( 'Nieuw Rechtsgebied' ),
    'new_item_name' => __( 'Nieuw Rechtsgebied Naam' ),
    'menu_name' => __( 'Rechtsgebieden' )
   );
   register_taxonomy('rechtsgebieden','advocaten', array(
    'hierarchical' => true,
    'labels' => $labels,
    'show_ui' => true,
    'query_var' => true,
    'rewrite' => array( 'slug' => 'rechtsgebieden' )
   ));
  }

  Hopelijk maakt dit het duidelijker, sorry.

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)