Aangemaakte reacties

5 reacties aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: rs discuss
  Thread starter luchtpost

  (@luchtpost)

  Heeft dan niemand ervaring met deze plugin?
  Vriendelijke groetjes

  Thread starter luchtpost

  (@luchtpost)

  Heel erg bedankt!
  Groeten Wanja

  Thread starter luchtpost

  (@luchtpost)

  Ik gebruik de volgende theme:
  Basic2Col 2.3 by Kristin K. Wangen

  Wel kan ik via Edit Theme de header script aanpassen. Zou het hierin mogelijk zijn i.p.v. een titel een logo te tonen?
  Zoja, wat moet ik in het volgende script aanpassen?

  Header.php

  <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
  <!– Don’t underestimate the Power of the Source –>

  <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml&#8221; lang=”<?php _e(‘en’); ?>”>

  <head profile=”http://gmpg.org/xfn/11″&gt;
  <meta http-equiv=”Content-Type” content=”<?php bloginfo(‘html_type’); ?>; charset=<?php bloginfo(‘charset’); ?>” />

  <title>
  <?php wp_title(‘ ‘); ?><?php if(wp_title(‘ ‘, false)) { echo ‘ | ‘; } ?> <?php bloginfo(‘name’); ?>
  <?php if (is_home()) { ?> : <?php bloginfo(‘description’); ?><?php } ?>
  </title>

  <meta name=”generator” content=”WordPress <?php bloginfo(‘version’); ?>” />
  <!– leave this for stats please –>

  <style type=”text/css” media=”screen”>
  @import url( <?php bloginfo(‘stylesheet_url’); ?> );
  @import url( <?php bloginfo(‘stylesheet_directory’); ?>/custom/custom.css);
  </style>

  <!– Internet Explorer styles –>
  <!–[if lte IE 6]><style type=”text/css” media=”screen”>
  @import url( <?php bloginfo(‘stylesheet_directory’); ?>/ie.css);
  @import url( <?php bloginfo(‘stylesheet_directory’); ?>/custom/customie.css);
  </style><![endif]–>
  <!– /Internet Explorer styles –>

  <link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”RSS 2.0″ href=”<?php bloginfo(‘rss2_url’); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”text/xml” title=”RSS .92″ href=”<?php bloginfo(‘rss_url’); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”application/atom+xml” title=”Atom 0.3″ href=”<?php bloginfo(‘atom_url’); ?>” />

  <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo(‘pingback_url’); ?>” />
  <?php wp_get_archives(’type=monthly&format=link’); ?>
  <?php //comments_popup_script(); // off by default ?>
  <?php wp_head(); ?>
  </head>

  <body id=”custom”>
  <div id=”wrap”>
  <div id=”top”></div>

  <div id=”accessnav”>[ Content | View menu ]</div>

  <div id=”header”>
  <h1>/”>
  <?php bloginfo(‘name’); ?>
  </h1>
  <p><?php bloginfo(‘description’); ?></p>
  </div>

  <div id=”content”>

  <!– end header –>

  Met vriendelijke groeten

  Thread starter luchtpost

  (@luchtpost)

  Waar moet ik de link naar die afbeelding dan precies plaatsen?

  Thread starter luchtpost

  (@luchtpost)

  Heb een nieuwe server, nu werkt het wel.
  Bij Funpic werkt WordPress trouwens maar ongeveer een kwartier na het uploaden. Daarna geeft hij telkens een 404-pagina

5 reacties aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)