Aangemaakte reacties

15 reacties aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 201)
 • Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel ,
  ik heb gevonden ,het is in slider settings.
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel,
  ik heb gehoord dat van ander lid.
  om de beste te halen van SEO ik gebruik ranking coach is er beter software voor deze doel en voor link building?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel,
  ik heb net via webmastertools van google xml bestand voor sitemap geüpload naar mij ftpserver,
  maar nu ik zie onder kolom sitemap van google mij website naam niet, duurt dat beetje tijd om mij website verwerkt te worden in google search?
  2- ik zie sitemap is index of link voor alle pagina’s . ik heb kleine website met paar pagina’s dus dat betekent mij home page is mij sitemap?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  ik zie dat ik moet in head sectie verplaatsen
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  ik zie dat ik moet het uploaden naar root directory van mij web server.
  is dat betekent dat ik moet het uploaden naar \ deze niveau?
  johannes

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: metatags invoegen
  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  <!DOCTYPE html>
  <!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
  <head>
  	<title><?php if ( is_category() ) {
  		echo theme_locals("category_for")." ""; single_cat_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_tag() ) {
  		echo theme_locals("tag_for")." ""; single_tag_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_archive() ) {
  		wp_title(''); echo " ".theme_locals("archive")." | "; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_search() ) {
  		echo theme_locals("fearch_for")." "".esc_html($s).'" | '; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
  		bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
  	} elseif ( is_404() ) {
  		echo theme_locals("error_404")." | "; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_single() ) {
  		wp_title('');
  	} else {
  		wp_title( ' | ', true, 'right' ); bloginfo( 'name' );
  	} ?></title>

  waar hier precies boven ik moet metatag invoegen en hoe kunt u voormij een kleine voorbeeld geven ,stelt u maar ik wil computer service als keywoord toevoegen.
  johannes

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: metatags invoegen
  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  `<!DOCTYPE html>
  <!–[if lt IE 7 ]><html class=”ie ie6″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if IE 7 ]><html class=”ie ie7″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if IE 8 ]><html class=”ie ie8″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if IE 9 ]><html class=”ie ie9″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if (gt IE 9)|!(IE)]><!–><html <?php language_attributes();?>> <!–<![endif]–>
  <head>
  <title><?php if ( is_category() ) {
  echo theme_locals(“category_for”).” "”; single_cat_title(); echo ‘" | ‘; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_tag() ) {
  echo theme_locals(“tag_for”).” "”; single_tag_title(); echo ‘" | ‘; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_archive() ) {
  wp_title(”); echo ” “.theme_locals(“archive”).” | “; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_search() ) {
  echo theme_locals(“fearch_for”).” "”.esc_html($s).’" | ‘; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_home() || is_front_page()) {
  bloginfo( ‘name’ ); echo ‘ | ‘; bloginfo( ‘description’ );
  } elseif ( is_404() ) {
  echo theme_locals(“error_404″).” | “; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_single() ) {
  wp_title(”);
  } else {
  wp_title( ‘ | ‘, true, ‘right’ ); bloginfo( ‘name’ );
  } ?></title>
  <meta name=”description” content=”<?php wp_title(); echo ‘ | ‘; bloginfo( ‘description’ ); ?>” />
  <meta charset=”<?php bloginfo( ‘charset’ ); ?>” />
  <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>
  <link rel=”profile” href=”//gmpg.org/xfn/11″ />
  <?php if(of_get_option(‘favicon’) != ”){ ?>
  <link rel=”icon” href=”<?php echo of_get_option(‘favicon’, ” ); ?>” type=”image/x-icon” />
  <?php } else { ?>
  <link rel=”icon” href=”<?php echo CHILD_URL; ?>/favicon.ico” type=”image/x-icon” />
  <?php } ?>
  <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo( ‘pingback_url’ ); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”<?php bloginfo( ‘name’ ); ?>” href=”<?php bloginfo( ‘rss2_url’ ); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”application/atom+xml” title=”<?php bloginfo( ‘name’ ); ?>” href=”<?php bloginfo( ‘atom_url’ ); ?>” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php echo CHILD_URL; ?>/bootstrap/css/bootstrap.css” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php echo CHILD_URL; ?>/bootstrap/css/responsive.css” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php echo PARENT_URL; ?>/css/camera.css” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php bloginfo( ‘stylesheet_url’ ); ?>” />
  <?php
  /* Always have wp_head() just before the closing </head>
  * tag of your theme, or you will break many plugins, which
  * generally use this hook to add elements to <head> such
  * as styles, scripts, and meta tags.
  */
  wp_head();
  ?>
  <?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
  <!–[if lt IE 9]>
  <div id=”ie7-alert” style=”width: 100%; text-align:center;”>
  <img src=”http://tmbhtest.com/images/ie7.jpg&#8221; alt=”Upgrade IE 8″ width=”640″ height=”344″ border=”0″ usemap=”#Map” />
  <map name=”Map” id=”Map”><area shape=”rect” coords=”496,201,604,329″ href=”http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx&#8221; target=”_blank” alt=”Download Interent Explorer” /><area shape=”rect” coords=”380,201,488,329″ href=”http://www.apple.com/safari/download/&#8221; target=”_blank” alt=”Download Apple Safari” /><area shape=”rect” coords=”268,202,376,330″ href=”http://www.opera.com/download/&#8221; target=”_blank” alt=”Download Opera” /><area shape=”rect” coords=”155,202,263,330″ href=”http://www.mozilla.com/&#8221; target=”_blank” alt=”Download Firefox” /><area shape=”rect” coords=”35,201,143,329″ href=”http://www.google.com/chrome&#8221; target=”_blank” alt=”Download Google Chrome” />
  </map>
  </div>
  <![endif]–>
  <!–[if gte IE 9]><!–>
  <script src=”<?php echo PARENT_URL; ?>/js/jquery.mobile.customized.min.js” type=”text/javascript”></script>
  <script type=”text/javascript”>
  jQuery(function(){
  jQuery(‘.sf-menu’).mobileMenu({defaultText: <?php echo ‘”‘ . apply_filters( ‘cherry_text_translate’, html_entity_decode( of_get_option(‘mobile_menu_label’) ), ‘mobile_menu_label’ ) . ‘”‘; ?>});
  });
  </script>
  <!–<![endif]–>
  <script type=”text/javascript”>
  // Init navigation menu
  jQuery(function(){
  // main navigation init
  jQuery(‘ul.sf-menu’).superfish({
  delay: <?php echo (of_get_option(‘sf_delay’)!=”) ? of_get_option(‘sf_delay’) : 600; ?>, // the delay in milliseconds that the mouse can remain outside a sub-menu without it closing
  animation: {
  opacity: “<?php echo (of_get_option(‘sf_f_animation’)!=”) ? of_get_option(‘sf_f_animation’) : ‘show’; ?>”,
  height: “<?php echo (of_get_option(‘sf_sl_animation’)!=”) ? of_get_option(‘sf_sl_animation’) : ‘show’; ?>”
  }, // used to animate the sub-menu open
  speed: “<?php echo (of_get_option(‘sf_speed’)!=”) ? of_get_option(‘sf_speed’) : ‘normal’; ?>”, // animation speed
  autoArrows: <?php echo (of_get_option(‘sf_arrows’)==false) ? ‘false’ : of_get_option(‘sf_arrows’); ?>, // generation of arrow mark-up (for submenu)
  disableHI: true // to disable hoverIntent detection
  });

  //Zoom fix
  //IPad/IPhone
  var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector(‘meta[name=”viewport”]’),
  ua = navigator.userAgent,
  gestureStart = function () {
  viewportmeta.content = “width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6, initial-scale=1.0”;
  },
  scaleFix = function () {
  if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {
  viewportmeta.content = “width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0”;
  document.addEventListener(“gesturestart”, gestureStart, false);
  }
  };
  scaleFix();
  })
  </script>
  <div class=”container-“> <div class=”row”> <div class=”col-md-6 pull-right”>
  <div class=”openingstijden”>Wij zijn bereikbaar van: maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 20.00 uur</div>
  <div class=”col-md-4 pull-right”>
  <div class=”openingstijden”> zaterdag en zondag tussen 10.00 – 18.00 uur </div></div> </div></div> </div>

  <!– stick up menu –>
  <script type=”text/javascript”>
  jQuery(document).ready(function(){
  if(!device.mobile() && !device.tablet()){
  jQuery(‘<?php echo apply_filters( “cherry_stickmenu_selector”, “.header .nav__primary” ); ?>’).tmStickUp({
  correctionSelector: jQuery(‘#wpadminbar’)
  , listenSelector: jQuery(‘<?php echo apply_filters( “cherry_stickmenu_listen_selector”, “.listenSelector” ); ?>’)
  , active: <?php echo (of_get_option(‘stickup_menu’, ‘false’)==”false”) ? ‘false’ : ’true’; ?>
  , pseudo: <?php echo apply_filters( “cherry_stickmenu_option_pseudo”, “true” ); ?>
  });
  }
  })
  </script>
  </head>

  <body <?php body_class(); ?>>
  <div id=”motopress-main” class=”main-holder”>
  <!–Begin #motopress-main–>
  <header class=”motopress-wrapper header”>
  <div class=”container”>
  <div class=”row”>
  <div class=”<?php echo cherry_get_layout_class( ‘full_width_content’ ); ?>” data-motopress-wrapper-file=”wrapper/wrapper-header.php” data-motopress-wrapper-type=”header” data-motopress-id=”<?php echo uniqid() ?>”>
  <?php get_template_part(‘wrapper/wrapper-header’); ?>
  </div>
  </div>
  </div>
  </header>
  hier boven is mij header.php bestand , als ik wil bijv: deze keywoord invoegen <strong>computer service </strong> kunt u mij vertellen waar het precies ik moet invoegen en hoe?
  johannes

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: metatags invoegen
  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel, die is mij header.php kunt u mij vertellen waar precies ik moet de tags invoeren bijv: als ik wil in google snel gevonden worden met een keywoord comptia A+ opleidingen?
  header php:

  <!DOCTYPE html>
  <!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9" <?php language_attributes();?>> <![endif]-->
  <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes();?>> <!--<![endif]-->
  <head>
  	<title><?php if ( is_category() ) {
  		echo theme_locals("category_for")." ""; single_cat_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_tag() ) {
  		echo theme_locals("tag_for")." ""; single_tag_title(); echo '" | '; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_archive() ) {
  		wp_title(''); echo " ".theme_locals("archive")." | "; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_search() ) {
  		echo theme_locals("fearch_for")." "".esc_html($s).'" | '; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
  		bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
  	} elseif ( is_404() ) {
  		echo theme_locals("error_404")." | "; bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_single() ) {
  		wp_title('');
  	} else {
  		wp_title( ' | ', true, 'right' ); bloginfo( 'name' );
  	} ?></title>
  	<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
  	<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  	<link rel="profile" href="//gmpg.org/xfn/11" />
  	<?php if(of_get_option('favicon') != ''){ ?>
  	<link rel="icon" href="<?php echo of_get_option('favicon', '' ); ?>" type="image/x-icon" />
  	<?php } else { ?>
  	<link rel="icon" href="<?php echo CHILD_URL; ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />
  	<?php } ?>
  	<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
  	<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo CHILD_URL; ?>/bootstrap/css/bootstrap.css" />
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo CHILD_URL; ?>/bootstrap/css/responsive.css" />
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo PARENT_URL; ?>/css/camera.css" />
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
  	<?php
  		/* Always have wp_head() just before the closing </head>
  		 * tag of your theme, or you will break many plugins, which
  		 * generally use this hook to add elements to <head> such
  		 * as styles, scripts, and meta tags.
  		 */
  		wp_head();
  	?>
  	<?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
  	<!--[if lt IE 9]>
  		<div id="ie7-alert" style="width: 100%; text-align:center;">
  			<img src="http://tmbhtest.com/images/ie7.jpg" alt="Upgrade IE 8" width="640" height="344" border="0" usemap="#Map" />
  			<map name="Map" id="Map"><area shape="rect" coords="496,201,604,329" href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx" target="_blank" alt="Download Interent Explorer" /><area shape="rect" coords="380,201,488,329" href="http://www.apple.com/safari/download/" target="_blank" alt="Download Apple Safari" /><area shape="rect" coords="268,202,376,330" href="http://www.opera.com/download/" target="_blank" alt="Download Opera" /><area shape="rect" coords="155,202,263,330" href="http://www.mozilla.com/" target="_blank" alt="Download Firefox" /><area shape="rect" coords="35,201,143,329" href="http://www.google.com/chrome" target="_blank" alt="Download Google Chrome" />
  			</map>
  		</div>
  	<![endif]-->
  	<!--[if gte IE 9]><!-->
  		<script src="<?php echo PARENT_URL; ?>/js/jquery.mobile.customized.min.js" type="text/javascript"></script>
  		<script type="text/javascript">
  			jQuery(function(){
  				jQuery('.sf-menu').mobileMenu({defaultText: <?php echo '"' . apply_filters( 'cherry_text_translate', html_entity_decode( of_get_option('mobile_menu_label') ), 'mobile_menu_label' ) . '"'; ?>});
  			});
  		</script>
  	<!--<![endif]-->
  	<script type="text/javascript">
  		// Init navigation menu
  		jQuery(function(){
  		// main navigation init
  			jQuery('ul.sf-menu').superfish({
  				delay: <?php echo (of_get_option('sf_delay')!='') ? of_get_option('sf_delay') : 600; ?>, // the delay in milliseconds that the mouse can remain outside a sub-menu without it closing
  				animation: {
  					opacity: "<?php echo (of_get_option('sf_f_animation')!='') ? of_get_option('sf_f_animation') : 'show'; ?>",
  					height: "<?php echo (of_get_option('sf_sl_animation')!='') ? of_get_option('sf_sl_animation') : 'show'; ?>"
  				}, // used to animate the sub-menu open
  				speed: "<?php echo (of_get_option('sf_speed')!='') ? of_get_option('sf_speed') : 'normal'; ?>", // animation speed
  				autoArrows: <?php echo (of_get_option('sf_arrows')==false) ? 'false' : of_get_option('sf_arrows'); ?>, // generation of arrow mark-up (for submenu)
  				disableHI: true // to disable hoverIntent detection
  			});
  
  		//Zoom fix
  		//IPad/IPhone
  			var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector('meta[name="viewport"]'),
  				ua = navigator.userAgent,
  				gestureStart = function () {
  					viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6, initial-scale=1.0";
  				},
  				scaleFix = function () {
  					if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {
  						viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0";
  						document.addEventListener("gesturestart", gestureStart, false);
  					}
  				};
  			scaleFix();
  		})
  	</script>
       <div class="container-"> <div class="row"> <div class="col-md-6 pull-right">
   <div class="openingstijden">Wij zijn bereikbaar van: maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 20.00 uur</div>
     <div class="col-md-4 pull-right">
  <div class="openingstijden"> zaterdag en zondag tussen 10.00 - 18.00 uur </div></div> </div></div> </div>
  
  	<!-- stick up menu -->
  	<script type="text/javascript">
  		jQuery(document).ready(function(){
  			if(!device.mobile() && !device.tablet()){
  				jQuery('<?php echo apply_filters( "cherry_stickmenu_selector", ".header .nav__primary" ); ?>').tmStickUp({
  					correctionSelector: jQuery('#wpadminbar')
  				,	listenSelector: jQuery('<?php echo apply_filters( "cherry_stickmenu_listen_selector", ".listenSelector" ); ?>')
  				,	active: <?php echo (of_get_option('stickup_menu', 'false')=="false") ? 'false' : 'true'; ?>
  				,	pseudo: <?php echo apply_filters( "cherry_stickmenu_option_pseudo", "true" ); ?>
  				});
  			}
  		})
  	</script>
  </head>
  
  <body <?php body_class(); ?>>
  	<div id="motopress-main" class="main-holder">
  		<!--Begin #motopress-main-->
  		<header class="motopress-wrapper header">
  			<div class="container">
  				<div class="row">
  					<div class="<?php echo cherry_get_layout_class( 'full_width_content' ); ?>" data-motopress-wrapper-file="wrapper/wrapper-header.php" data-motopress-wrapper-type="header" data-motopress-id="<?php echo uniqid() ?>">
  						<?php get_template_part('wrapper/wrapper-header'); ?>
  					</div>
  				</div>
  			</div>
  		</header>

  [Edit door admin: gelieve gebruik te maken van code tags!]

  johannes

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: metatags invoegen
  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel,
  ik zat net te lezen in metatags.nl over hoe ik kan metatags maken en ik zie dat ik moet eerst kopie maken van mij website en dan index html downloaden via ftp bewerken( metatags in head section zetten)en uploaden zo ik moet voor iedere web pagina van mij metatags maken , maar ik zie ook ze hebben ook kant klaar software net als yoast wat denkt u ervan?
  johannes

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: metatags invoegen
  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel ,
  ik bedoel meta keywords
  is that moeilijk om bepaalde html tags of meta keywords in te voegen in php bestand!
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel ,
  kan ik ook naar wordpress.com of org. uploaden deze thema en daar bewerken . ik heb jaar geleden een wordpress domain gemaakt welke nu ik ben de naam kwijt ,misschien hier ik kan uploaden ?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  bedankt ,
  ik begrijp nu niet moet ik deze code plakken ?
  of deze is de originele code en het is normaal kan niets aan doen!
  johannes

15 reacties aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 201)