Aangemaakte reacties

15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 218)
 • Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel ,
  als u gaat naar onderhoud pagina en kijkt aan de eerste en de tweede afbeelding dan ziet u de eerste afbeelding de hoogte is iets langer dan de tweede afbeelding . terwijl ik heb in CSS de hoogte op 420px gezet voor allebei met (!important) eigenschaap.
  ik heb in apk pagina de eerste afbeelding de hoogte geknipt in Photoshop en ik zie nog steeds dat de hoogte van elke afbeelding is anders terwijl het moet gelijk zijn. u moet maateenheid hebben om verschil te zien van bepaalde afbeeldingen.
  hoe ik kan deze probleem oplossen . ik zie dat iedere afbeelding heeft verschillende ratio. dus zijn niet allemaal gelijk .
  ik heb boven in de header de afbeeldingen hebben verschillende hoogte (resolutie) maar ik heb de hoogte voor iedere afbeelding op 750px gezet en er is geen enkele afwijking.

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  ik heb het probleem opgelost met overflow:hidden.

  .flex-container-home-page-section1{
   width:92%;
  	margin-left:4%;
  	margin-right:4%;
  	max-height:390px !important; 
  	display:flex;
  	flex-direction:row;
   margin-top:10.5rem;
  	
  }
  	
  	.home-page-section1-left-side  {
  
  	width:50%;
  		
    	background-color:#45accb; 
  	color:#FFFFFF;
      padding-left:25px;
  		padding-right:25px;
  		overflow:hidden;
  		
  }
  
  .home-page-section1-left-side-title {
  	font-size:1.75rem;	
  color:#FFFFFF;
  font-family: 'Ravi Prakash', cursive;
  margin-top:26.5px;
  	
  }
  
  .home-page-section1-left-side-link {
  	display:flex;
  	 background-color:#4b5054;
  	 opacity:80%;
    color: #FFFFFF;
   margin-top:22px;
   	justify-content:center;
  	align-items:center;
    font-size: 1.5rem; 
   font-family: 'Ravi Prakash', cursive;
   cursor: pointer;
  	width:55%;
  	height:45px;
  	
  	
  }
  .home-page-section1-right-side{
    
  	width:50%;	
   overflow:hidden;
  
  }
  
  .flex-container-home-page-section2{
   width:92%;
  	margin-left:4%;
  	margin-right:4%;
  	max-height:390px !important; 
   display:flex;
  flex-direction:row;
  margin-top:5rem;
  
  }
  	
  	.home-page-section2-left-side  {
  		
  	width:50%;	
  	overflow:hidden;		
  }
  
  .home-page-section2-right-side{
  
  	width:50%;
  	background-color:#4b5054;
  	opacity:80%;
  	padding-top:25px;
  	padding-left:25px;
  	padding-right:25px;
  	color:#FFFFFF;
  	
  }
  
  .home-page-section2-right-side-title {
  	
  	font-size:1.75rem;	
  color:#FFFFFF;
  font-family: 'Ravi Prakash', cursive;
  margin-top:6px;
  
  }
  .home-page-section2-right-side-link{
  	
  	display:flex;
   background-color:#45accb; 
    color: #FFFFFF;
   margin-top:22px ;
  justify-content:center;
  	align-items:center;
     font-size: 1.5rem; 
   font-family: 'Ravi Prakash', cursive;
   cursor: pointer;
  	width:55%;
  	height:45px;
  	
  	
  }

  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel,
  hartelijke bedankt

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel;
  ik heb al gedaan met deze code:

  if ( is_page('landing-page') ) :
    get_header('landing');
  elseif ( is_page('special-page') ) :
    get_header('special');  
  else :
    get_header();
  endif;

  het is ook echt lastig om juiste afbeeldingen te vinden.
  vandaag ik heb minimaal 2 uur gezocht maar toch ik kunde niet vinden wat ik wil.
  het moet eigenlijk beetje photoshop leren en van 2 afbeeldingen 1 afbeelding maken.
  ik zie heleboel websites van auto dealers gebruiken unique foto voor iedere pagina.
  weet u mischien gratis goede image resizer?
  bedankt

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  ik heb het probleem opgelost op deze wijze:
  `
  <?php
  if(is_page(‘bedankt’)) {
  get_header(‘new’);
  }
  else {
  get_header();
  }

  ?>
  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel voor u advies en nuttige informatie
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  ik heb van hun site gedownload ,
  maar het is geen probleem. ik gebruik nu de oude theme van hun en ik denk ik ga deze theme apart houden voor de toekomst.
  ik kan ook later van underscore mij eigen theme ontwikkelen.
  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  de website helemaal werkte niet nadat ik heb deze code toegevoegd in page.php

  if( is_page(3193) ) {
  	get_header('thank-you');
  } else { 
  	get_header(); 
  }

  ik heb 7-8 keer backup gedaan toch heeft niet geholpen.het blijfde gewoon op home page als ik andere pagina wilde openen.
  ik heb provider gebeld maar ze kunden ook niet het probleem oplossen . ze wilde ticket maken ik dacht laat maar.
  ik heb kopie van mij thema gedownload alles gecontroleerd en daarna hele database schoen gemaakt voor zekerheid.
  nu ik moet alleen alle code terug plaatsen in de nieuwe thema.
  het is 2 uur werk . nadat ik ben klaar ik ga de code boven proberen.
  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel allebei,
  ik heb (dank u wel) pagina niet in menu gezet omdat deze pagina is alleen voor contact form submit.
  maar nu ik heb andere probleem gehad door deze codes.
  iedere keer ik probeer menu openen ik krijg alleen home pagina.
  ik heb 6 keer backup restore gemaakt maar de probleem is blijft hetzelfde.
  ik heb mij provider gebeld maar toch niet geholpen. hij wilde ticket maken ik heb gezegd laat maar. ik heb alle de code van page.php weggehaald om te zien of dat de probleem oplost,maar niet .
  ik wil ook niet proberen back up van 3september terug zetten omdat ik heb heleboel code geschrijven.
  heeft mischien iemand hoe komt dat. anders ik ga morgen nieuwe underscore_me theme downloaden en alles van deze theme naar de nieuwe theme plaatsen.
  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  bedankt,
  ik was even weg.
  ik heb het geprobeerd maar het probleem is hetzelfde.
  ik heb voor typo fouten bekijken maar ik zie nergens.
  eerst ik heb veranderd header-custom-page.php naar header-new.php.
  hier is de code van header-new.php
  ik zet nog een keer voor zekerheid mischien een typo fout:

  <?php
  /**
   * The header for our theme
   *
   * This is the template that displays all of the <head> section and everything up until <div id="content">
   *
   * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials
   *
   * @package auto-garage
   */
  
  ?>
  <!doctype html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  	<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
  	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  	<link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11">
  
  	<?php wp_head(); ?>
  </head>
  	
  	<header>
  	<div class="site-header1">    <!-- site-header --> 
  			<div class="container-info">
  				
  		
  		
  		<div class="site-header-text1">
  		hello
  		</div>
  		
  		<div class="site-header-text2">
  		hello hello hello hello
  		</div>
  		
  		<div class="site-header-text3">
  		hello hello
  		</div>
  		
  		
  		</div>
  		
  		
  		
  		
  			<div class="site-title ">		 
  	X Auto Service</div> 
     
       <div class="site-title-info">
  			 auto repair service
  		</div>
  
  	 <div class="header-menu">					
  			<ul>				
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/" > Home </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/onderhoud/" > Onderhoud </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/banden/" > Banden </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/apk/" > APK </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/contact/" > Contact </a> </li>	
  						
  				
  		 </ul> </div> 			
  		 
  		</div> 	
  	
  	
  <body <?php body_class(); ?>>
  <?php wp_body_open(); ?>
  <div id="page" class="site">
  	<a class="skip-link screen-reader-text" href="#primary"><?php esc_html_e( 'Skip to content', 'auto-garage' ); ?></a>
  
  

  hier is de code van page.php:

  
  <?php
  /**
   * The template for displaying all pages
   *
   * This is the template that displays all pages by default.
   * Please note that this is the WordPress construct of pages
   * and that other 'pages' on your WordPress site may use a
   * different template.
   *
   * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/
   *
   @package auto-garage
   */
  
  if(is_page(3193))
  {
  get_header('new');
  }
  else
  {
  get_header();
  }
  wp_head();
  ?>
  
   
  	<main id="primary" class="site-main">
  
  		<?php
  		while ( have_posts() ) :
  			the_post();
  
  			get_template_part( 'template-parts/content', 'page' );
  
  			// If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  			if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
  				comments_template();
  			endif;
  
  		endwhile; // End of the loop.
  		?>
   
  	</main><!-- #main -->
  
  <?php
  get_sidebar();
  get_footer();

  het erkent niet meer de pagina’s. het blijft alleen om home pagina.
  de code u hebt gegeven is juist ik had ook op deze site gezien: https://www.webascender.com/blog/how-to-create-multiple-headers-footers-in-wordpress/

  waar kan het probleem zijn? ik zie zelf geen typo fout?
  bedankt

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel
  1-ik heb dublicate van header gemaakt en genoemd header-thank-you.php. het zie in hoofdmap. het wordt genoemd header-thank-you.php.
  moet ik hier header weg halen en alleen thank-you.php noemen?

  2-ik heb dublicate van header gemaakt en ik heb deze code toegevoegd:

  /*
  * Template Name: thank you
  * Description: Template voor thank you pagina
  * Template Post Type: page
  */

  moet ik deze code wegdoen en alleen dublicate van header gebruiken?

  ik heb ook site-header in dublicate header site-header1 genoemd.
  plus ik heb in page.php uwe code toegevoegd:

  <?php
  /**
   * The template for displaying all pages
   *
   * This is the template that displays all pages by default.
   * Please note that this is the WordPress construct of pages
   * and that other 'pages' on your WordPress site may use a
   * different template.
   *
   * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/
   *
   @package auto-garage
   */
  if( is_page(3193) ) {
  	get_header('thank-you');
  } else { 
  	get_header(); 
  }
  
  ?>
  
   
  	<main id="primary" class="site-main">
  
  		<?php
  		while ( have_posts() ) :
  			the_post();
  
  			get_template_part( 'template-parts/content', 'page' );
  
  			// If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  			if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
  				comments_template();
  			endif;
  
  		endwhile; // End of the loop.
  		?>
   
  	</main><!-- #main -->
  
  <?php
  get_sidebar();
  get_footer();
  

  maar het werkt niet waar is de fout nu is de fout?

  1-header-thank-you.php wijzigen naar thank-you.php?

  2- of deze code weghalen?

  /*
  * Template Name: thank you
  * Description: Template voor thank you pagina
  * Template Post Type: page
  */
  

  of header thank you noemen?

  bedankt

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  sorry,
  ik ben de url vergat.
  https://webdesignleren.com

  • Deze reactie is gewijzigd 4 maanden, 3 weken geleden door johannes999.
  • Deze reactie is gewijzigd 4 maanden, 3 weken geleden door johannes999.
  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  na 2 dagen zoeken ik heb gevonden de antwoord.
  de border met witte(of andere kleur) background die geedeltelijk in image zijn moet in het zelfde div class zijn van de image.
  het kan niet buiten de div class zijn van de image anders het lukt niet.
  ook gebruiken van flexbox veroorzakt problemen.
  ik heb percentages gebruikt in plaats van flex.
  deze is mij html code:

  <div class="site-header">    <!-- site-header --> 
  	
  			<div class="site-title ">		 
  	X Auto Service</div> 
     
  
  	 <div class="header-menu">					
  			<ul>				
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/" > Home </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/onderhoud/" > Onderhoud </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/banden/" > Banden </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/apk/" > APK </a> </li>
  				<li><a href="http://webdesignleren.com/contact/" > Contact </a> </li>	
  						
  				
  		 </ul> </div> 
  		 
  			
  		
  		
  		<message>
  	<h1> <span>FULL</span>  <span>SERVICE</span>  <span>OF</span> <span>AUTO</span>  <span>REPAIR</span>
   <span>And</span> <span>Maintenance</span> <span>PROFESSIONAL</span> <span>HELP</span>  <span>AND</span>
   <span>DURABLE</span> <span>REPAIR</span> <span>SERVICE</span> <span>place</span> <span>on</span>  <span>your</span>  <span>own</span>  <span>thinking.</span>
  </h1>
  	
  			</message>   		
  		
  		<div class="box">  <div class="box-item1"> hello 	</div> 
  			<div class="box-item2"> hello  </div>   <div class="box-item3"> hello  </div> 
  		</div>               
  	
  	</div>

  en deze is mij CSS code:

  .box {
  display:flex;
  width:92%;
  float:left;	
  margin-left:4%;
  border:0.1 solid;
  box-shadow: 0px 0px 2px 2px #C8C8C8; 
  box-sizing:inherit;
  	/*-moz-box-sizing: border-box; 	*/
  background-color:red; 
  
  height:200px;
  margin-top:26rem;	
  }
  .box-item1{
  
  color:black
  	
  }
  
  .box-item2{
  justify-content:center;
  color:black	
  }
  
  .box-item3{
  	color:black;
  	justify-content:flex-end;
  	
  	
  }

  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  sorry ,
  ik was vergeten.

15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 218)