Aangemaakte reacties

15 reacties aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 210)
 • Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  bedankt ,
  ik zie dat ik moet plug in hebben en de key daarin invoeren . nu mij laatste vraag is hoe ik kan dan deze molly link precies hebben on de top van mij website waar ziet de tekst wij zijn bereikbaar van 8.00 tot 20.00 en precies onder deze tekst!!!
  my website is http://computertechnet.nl
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  bedankt ,
  ik heb bij MOlly.com/nl goedkeuring gehad om gebruikt te maken van hun diensten . dus ik moet deze code hieronder:
  live_6DRKLzzzzzzzzzzzzzzzzxxxxxxkhx (deze code is Live API Key code)
  plakken op mij backend van mij website . om een link te hebben om mensen te betalen via deze link.
  1- nu ik weet het niet waar precies deze code ik moet plakken?
  2- ik wil deze code link hebben op de top van mij home pagina waar staat wij zijn bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur . precies onder.
  mij website is http://computertechnet.nl
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  hartelijk bedankt, het is gelukt.
  ik wil hieronder de tekst wij zijn bereikbaar etc a link van Molly iDEAL plakken om mensen kunnen betalen via mij website. ik heb het Live API Key code(de link) vam Molly welke ik moet kopiëren en plakken op mij website.
  hoe ik kan deze code plakken onder de tekst van wij zijn bereikbaar etc?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel ,
  het is gelukt maar mij laatste vraag is aan u als u gaat naar mij website http://computertechnet.nl
  dan ziet u wij zijn bereikbaar tekst.background gedeelte is grijs geworden terwijl onderkant is wit .
  hoe ik kan oplossen die probleem?
  moet ik in CSS background color invoegen om zijn normale (wit) kleur terug te krijgen of het moet in header.php corrigeren?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel,
  ik heb het geplakt kijk mij website http://computertechnet.nl
  maar het ziet helemaal on de linke kant boven .
  ik wil het aan de rechter kant hebben en boven de menu’s in het midden niet helemaal boven .
  hoe ik kan het waar maken
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  sorry ik heb verkeerde header.php gestuurd die was van mij oude thema.
  die is eigenlijk de code het is cherry plug in theme:

  <!DOCTYPE html>
  <!–[if lt IE 7 ]><html class=”ie ie6″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if IE 7 ]><html class=”ie ie7″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if IE 8 ]><html class=”ie ie8″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if IE 9 ]><html class=”ie ie9″ <?php language_attributes();?>> <![endif]–>
  <!–[if (gt IE 9)|!(IE)]><!–><html <?php language_attributes();?>> <!–<![endif]–>
  <head>
  <title><?php if ( is_category() ) {
  echo theme_locals(“category_for”).” "”; single_cat_title(); echo ‘" | ‘; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_tag() ) {
  echo theme_locals(“tag_for”).” "”; single_tag_title(); echo ‘" | ‘; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_archive() ) {
  wp_title(”); echo ” “.theme_locals(“archive”).” | “; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_search() ) {
  echo theme_locals(“fearch_for”).” "”.esc_html($s).’" | ‘; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_home() || is_front_page()) {
  bloginfo( ‘name’ ); echo ‘ | ‘; bloginfo( ‘description’ );
  } elseif ( is_404() ) {
  echo theme_locals(“error_404″).” | “; bloginfo( ‘name’ );
  } elseif ( is_single() ) {
  wp_title(”);
  } else {
  wp_title( ‘ | ‘, true, ‘right’ ); bloginfo( ‘name’ );
  } ?></title>
  <meta name=”description” content=”<?php wp_title(); echo ‘ | ‘; bloginfo( ‘description’ ); ?>” />
  <meta charset=”<?php bloginfo( ‘charset’ ); ?>” />
  <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>
  <link rel=”profile” href=”//gmpg.org/xfn/11″ />
  <?php if(of_get_option(‘favicon’) != ”){ ?>
  <link rel=”icon” href=”<?php echo of_get_option(‘favicon’, ” ); ?>” type=”image/x-icon” />
  <?php } else { ?>
  <link rel=”icon” href=”<?php echo CHILD_URL; ?>/favicon.ico” type=”image/x-icon” />
  <?php } ?>
  <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo( ‘pingback_url’ ); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”<?php bloginfo( ‘name’ ); ?>” href=”<?php bloginfo( ‘rss2_url’ ); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”application/atom+xml” title=”<?php bloginfo( ‘name’ ); ?>” href=”<?php bloginfo( ‘atom_url’ ); ?>” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php echo CHILD_URL; ?>/bootstrap/css/bootstrap.css” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php echo CHILD_URL; ?>/bootstrap/css/responsive.css” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php echo PARENT_URL; ?>/css/camera.css” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php bloginfo( ‘stylesheet_url’ ); ?>” />
  <?php
  /* Always have wp_head() just before the closing </head>
  * tag of your theme, or you will break many plugins, which
  * generally use this hook to add elements to <head> such
  * as styles, scripts, and meta tags.
  */
  wp_head();
  ?>
  <?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
  <!–[if lt IE 9]>
  <div id=”ie7-alert” style=”width: 100%; text-align:center;”>
  <img src=”http://tmbhtest.com/images/ie7.jpg&#8221; alt=”Upgrade IE 8″ width=”640″ height=”344″ border=”0″ usemap=”#Map” />
  <map name=”Map” id=”Map”><area shape=”rect” coords=”496,201,604,329″ href=”http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx&#8221; target=”_blank” alt=”Download Interent Explorer” /><area shape=”rect” coords=”380,201,488,329″ href=”http://www.apple.com/safari/download/&#8221; target=”_blank” alt=”Download Apple Safari” /><area shape=”rect” coords=”268,202,376,330″ href=”http://www.opera.com/download/&#8221; target=”_blank” alt=”Download Opera” /><area shape=”rect” coords=”155,202,263,330″ href=”http://www.mozilla.com/&#8221; target=”_blank” alt=”Download Firefox” /><area shape=”rect” coords=”35,201,143,329″ href=”http://www.google.com/chrome&#8221; target=”_blank” alt=”Download Google Chrome” />
  </map>
  </div>
  <![endif]–>
  <!–[if gte IE 9]><!–>
  <script src=”<?php echo PARENT_URL; ?>/js/jquery.mobile.customized.min.js” type=”text/javascript”></script>
  <script type=”text/javascript”>
  jQuery(function(){
  jQuery(‘.sf-menu’).mobileMenu({defaultText: <?php echo ‘”‘ . apply_filters( ‘cherry_text_translate’, html_entity_decode( of_get_option(‘mobile_menu_label’) ), ‘mobile_menu_label’ ) . ‘”‘; ?>});
  });
  </script>
  <!–<![endif]–>
  <script type=”text/javascript”>
  // Init navigation menu
  jQuery(function(){
  // main navigation init
  jQuery(‘ul.sf-menu’).superfish({
  delay: <?php echo (of_get_option(‘sf_delay’)!=”) ? of_get_option(‘sf_delay’) : 600; ?>, // the delay in milliseconds that the mouse can remain outside a sub-menu without it closing
  animation: {
  opacity: “<?php echo (of_get_option(‘sf_f_animation’)!=”) ? of_get_option(‘sf_f_animation’) : ‘show’; ?>”,
  height: “<?php echo (of_get_option(‘sf_sl_animation’)!=”) ? of_get_option(‘sf_sl_animation’) : ‘show’; ?>”
  }, // used to animate the sub-menu open
  speed: “<?php echo (of_get_option(‘sf_speed’)!=”) ? of_get_option(‘sf_speed’) : ‘normal’; ?>”, // animation speed
  autoArrows: <?php echo (of_get_option(‘sf_arrows’)==false) ? ‘false’ : of_get_option(‘sf_arrows’); ?>, // generation of arrow mark-up (for submenu)
  disableHI: true // to disable hoverIntent detection
  });

  //Zoom fix
  //IPad/IPhone
  var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector(‘meta[name=”viewport”]’),
  ua = navigator.userAgent,
  gestureStart = function () {
  viewportmeta.content = “width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6, initial-scale=1.0”;
  },
  scaleFix = function () {
  if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {
  viewportmeta.content = “width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0”;
  document.addEventListener(“gesturestart”, gestureStart, false);
  }
  };
  scaleFix();
  })
  </script>
  <!– stick up menu –>
  <script type=”text/javascript”>
  jQuery(document).ready(function(){
  if(!device.mobile() && !device.tablet()){
  jQuery(‘<?php echo apply_filters( “cherry_stickmenu_selector”, “.header .nav__primary” ); ?>’).tmStickUp({
  correctionSelector: jQuery(‘#wpadminbar’)
  , listenSelector: jQuery(‘<?php echo apply_filters( “cherry_stickmenu_listen_selector”, “.listenSelector” ); ?>’)
  , active: <?php echo (of_get_option(‘stickup_menu’, ‘false’)==”false”) ? ‘false’ : ’true’; ?>
  , pseudo: <?php echo apply_filters( “cherry_stickmenu_option_pseudo”, “true” ); ?>
  });
  }
  })
  </script>
  </head>

  <body <?php body_class(); ?>>
  <div id=”motopress-main” class=”main-holder”>
  <!–Begin #motopress-main–>
  <header class=”motopress-wrapper header”>
  <div class=”container”>
  <div class=”row”>
  <div class=”<?php echo cherry_get_layout_class( ‘full_width_content’ ); ?>” data-motopress-wrapper-file=”wrapper/wrapper-header.php” data-motopress-wrapper-type=”header” data-motopress-id=”<?php echo uniqid() ?>”>
  <?php get_template_part(‘wrapper/wrapper-header’); ?>
  </div>
  </div>
  </div>
  </header>
  ik zie hier geen script of code over menu net als boven is vermeld:
  <?php wp_nav_menu( array( ’theme_location’ => ‘primary’, ‘menu_id’ => ‘primary-menu’ ) ); ?>
  . kunt u dat toevoegen ,dan ik weet precies waar het moet zijn.
  ik heb liever wij zijn bereikbaar vn 8.00 tot 18.00 uur op de top van ieder pagina.
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  I see this section :
  <div id=”widget-header”>
  <?php if ( ! dynamic_sidebar( ‘Header’ ) ) : ?><!– Wigitized Header –><?php endif ?>
  </div><!–#widget-header–>
  <div class=”clear”></div>
  <div class=”row-top”>
  <nav class=”primary”>
  <?php wp_nav_menu( array(
  ‘container’ => ‘ul’, ‘menu_class’ => ‘sf-menu’, ‘menu_id’ => ’topnav’, ‘depth’ => 0, ’theme_location’ => ‘header_menu’ ));
  ?>
  </nav><!–.primary–> <?php if ( of_get_option(‘g_search_box_id’) == ‘yes’) { ?>
  <div id=”top-search”>
  ik heb deze code gevonden , is deze code is de juiste? als de juiste is waar precise ik moet zetten de tekst ?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel hier is de code: kunt u mij laten zien welke regel het is?

  <!DOCTYPE html>
  
  <head>
  	<title><?php if ( is_category() ) {
  		echo __('Category Archive for "', 'theme1591'); single_cat_title(); echo __('" | ', 'theme1591'); bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_tag() ) {
  		echo __('Tag Archive for "', 'theme1591'); single_tag_title(); echo __('" | ', 'theme1591'); bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_archive() ) {
  		wp_title(''); echo __(' Archive | ', 'theme1591'); bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_search() ) {
  		echo __('Search for "', 'theme1591').wp_specialchars($s).__('" | ', 'theme1591'); bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_home() || is_front_page()) {
  		bloginfo( 'name' ); echo ' | '; bloginfo( 'description' );
  	} elseif ( is_404() ) {
  		echo __('Error 404 Not Found | ', 'theme1591'); bloginfo( 'name' );
  	} elseif ( is_single() ) {
  		wp_title('');
  	} else {
  		echo wp_title( ' | ', false, right ); bloginfo( 'name' );
  	} ?></title>
  	<meta name="description" content="<?php wp_title(); echo ' | '; bloginfo( 'description' ); ?>" />
  	<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  	<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
  	<link rel="icon" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />
  	<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'rss2_url' ); ?>" />
  	<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" href="<?php bloginfo( 'atom_url' ); ?>" />
  	<?php /* The HTML5 Shim is required for older browsers, mainly older versions IE */ ?>
   <!--[if lt IE 8]>
    <div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
    	<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
    </div>
   <![endif]-->
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/normalize.css" />
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/prettyPhoto.css" />
  	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/css/grid.css" />
  	<?php
  		/* We add some JavaScript to pages with the comment form
  		 * to support sites with threaded comments (when in use).
  		 */
  		if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
  			wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
  
  		/* Always have wp_head() just before the closing </head>
  		 * tag of your theme, or you will break many plugins, which
  		 * generally use this hook to add elements to <head> such
  		 * as styles, scripts, and meta tags.
  		 */
  		wp_head();
  	?>
   <!--[if lt IE 9]>
   <style type="text/css">
    .nivo-controlNav a,
  	.row-top,
  	.top-box,
  	.top-box .box-bg,
  	.button,
  	.box-button,
  	.footer-bg,
  	.post_list.about li img,
  	.dropcap	{
     behavior:url(<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/PIE.php)
     }
   </style>
   <![endif]-->
  
   <script type="text/javascript">
   	// initialise plugins
  		jQuery(function(){
  			// main navigation init
  			jQuery('ul.sf-menu').superfish({
  				delay:    <?php echo of_get_option('sf_delay'); ?>, 		// one second delay on mouseout
  				animation:  {opacity:'<?php echo of_get_option('sf_f_animation'); ?>'<?php if (of_get_option('sf_sl_animation')=='show') { ?>,height:'<?php echo of_get_option('sf_sl_animation'); ?>'<?php } ?>}, // fade-in and slide-down animation
  				speed:    '<?php echo of_get_option('sf_speed'); ?>', // faster animation speed
  				autoArrows: <?php echo of_get_option('sf_arrows'); ?>,  // generation of arrow mark-up (for submenu)
  				dropShadows: <?php echo of_get_option('sf_shadows'); ?>  // drop shadows (for submenu)
  			});
  
  			// prettyphoto init
  			jQuery("a[data-gal^='prettyPhoto']").prettyPhoto({
  				animation_speed:'normal',
  				slideshow:5000,
  				autoplay_slideshow: false
  			});
  
  		});
  
  		// Init for audiojs
  		audiojs.events.ready(function() {
  			var as = audiojs.createAll();
  		});
   </script>
  
   <script type="text/javascript">
  		jQuery(window).load(function() {
  			// nivoslider init
  			jQuery('#slider').nivoSlider({
  				effect: '<?php echo of_get_option('sl_effect'); ?>',
  				slices:<?php echo of_get_option('sl_slices'); ?>,
  				boxCols:<?php echo of_get_option('sl_box_columns'); ?>,
  				boxRows:<?php echo of_get_option('sl_box_rows'); ?>,
  				animSpeed:<?php echo of_get_option('sl_animation_speed'); ?>,
  				pauseTime:<?php echo of_get_option('sl_pausetime'); ?>,
  				directionNav:<?php echo of_get_option('sl_dir_nav'); ?>,
  				directionNavHide:<?php echo of_get_option('sl_dir_nav_hide'); ?>,
  				controlNav:<?php echo of_get_option('sl_control_nav'); ?>,
  				captionOpacity:<?php $sl_caption_opacity = of_get_option('sl_caption_opacity'); if ($sl_caption_opacity != '') { echo of_get_option('sl_caption_opacity'); } else { echo '0'; } ?>
  			});
  		});
  	</script>
   <!-- Custom CSS -->
  	<?php if(of_get_option('custom_css') != ''){?>
   <style type="text/css">
   	<?php echo of_get_option('custom_css' ) ?>
   </style>
   <?php }?>
  
   <style type="text/css">
  		/* Body styling options */
  		<?php $background = of_get_option('body_background');
  			if ($background != '') {
  				if ($background['image'] != '') {
  					echo 'body { background-image:url('.$background['image']. '); background-repeat:'.$background['repeat'].'; background-position:'.$background['position'].'; background-attachment:'.$background['attachment'].'; }';
  				}
  				if($background['color'] != '') {
  					echo 'body { background-color:'.$background['color']. '}';
  				}
  			};
  		?>
  
   	/* Header styling options */
  		<?php $header_styling = of_get_option('header_color');
  			if($header_styling != '') {
  				echo '#header {background-color:'.$header_styling.'}';
  			}
  		?>
  
  		/* Links and buttons color */
  		<?php $links_styling = of_get_option('links_color');
  			if($links_styling) {
  				echo 'a{color:'.$links_styling.'}';
  				echo '.button {background:'.$links_styling.'}';
  			}
  		?>
  
  		/* Body typography */
  		<?php $body_typography = of_get_option('body_typography');
  			if($body_typography) {
  				echo 'body {font-family:'.$body_typography['face'].'; color:'.$body_typography['color'].'}';
  				echo '#main {font-size:'.$body_typography['size'].'; font-style:'.$body_typography['style'].';}';
  			}
  		?>
   </style>
  </head>
  
  <body <?php body_class(); ?>>
  <div class="bg">
  	<div class="main-shadow">
  		<div id="main"><!-- this encompasses the entire Web site -->
  			<header id="header">
  				<div class="logo">
  				 <?php if(of_get_option('logo_type') == 'text_logo'){?>
  					<?php if( is_front_page() || is_home() || is_404() ) { ?>
  					 <h1><a>/" title="<?php bloginfo('description'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
  					<?php } else { ?>
  					 <h2><a>/" title="<?php bloginfo('description'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h2>
  					<?php } ?>
  				 <?php } else { ?>
  					<?php if(of_get_option('logo_url') != ''){ ?>
  						<a>/" id="logo"><img src="<?php echo of_get_option('logo_url', "" ); ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
  					<?php } else { ?>
  						<a>/" id="logo"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo.png" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('description'); ?>"></a>
  					<?php } ?>
  				 <?php }?>
  				 <p class="tagline"><?php bloginfo('description'); ?></p>
  				</div>
  				<!--
          <div class="special-list">
  					<?php if(is_user_logged_in()) { ?>
  						<?php wp_loginout(); ?>
  					<?php } else { ?>
  						<a>/wp-login.php?action=register"><?php _e('Register', 'theme1591');?></a><?php wp_loginout(); ?>
  					<?php } ?>
  					<a>" rel="nofollow" title="<?php _e('Entries RSS', 'theme1591'); ?>"><?php _e('Entries RSS', 'theme1591'); ?></a><a>" rel="nofollow"><?php _e('Comments RSS', 'theme1591'); ?></a><a href="http://wordpress.org">WordPress.org</a>
  				</div>
          -->
  				<div id="widget-header">
  					<?php if ( ! dynamic_sidebar( 'Header' ) ) : ?><!-- Wigitized Header --><?php endif ?>
  				</div><!--#widget-header-->
  				<div class="clear"></div>
  				<div class="row-top">
  					<nav class="primary">
  					 <?php wp_nav_menu( array(
  							'container'    => 'ul',
  							'menu_class'   => 'sf-menu',
  							'menu_id'     => 'topnav',
  							'depth'      => 0,
  							'theme_location' => 'header_menu'
  							));
  					 ?>
  					</nav><!--.primary-->
  					<?php if ( of_get_option('g_search_box_id') == 'yes') { ?>
  					 <div id="top-search">
  						<form method="get" action="<?php echo get_option('home'); ?>/">
  						 <input class="input-search" type="text" name="s" value="<?php _e('Search', 'theme1591'); ?>" onBlur="if(this.value=='') this.value='<?php _e('Search', 'theme1591'); ?>'" onFocus="if(this.value =='<?php _e('Search', 'theme1591'); ?>' ) this.value=''" />
  						 <input type="submit" value="<?php _e('GO', 'theme1591'); ?>" id="submit" />
  						</form>
  					 </div>
  					<?php } ?>
  					<div class="clear"></div>
  				</div>
  			</header>
  		 <?php if( is_front_page() ) { ?>
  		 <section id="slider-wrapper">
  				<?php include_once(TEMPLATEPATH . '/slider.php'); ?>
  		 </section><!--#slider-->
  		 <?php } ?>

  [EDIT door admin: gelieve code te omvatten door de correcte code tags]

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel ,
  dus ik moet eerst deze tekst maken in notepad en gef het een willikeurige naam en uploaden naar mij webserver naar header.php directory ! is het waar ?
  2- waar precies de openings tijden tekst ik moet invoegen in de code boven ?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel .
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel
  ik heb het gezien achteraf.
  het was mij fout
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel ,
  het is gelukt.
  maar als ik wil alleen bepaalde hoofd woorden in de form bold hebben en andere worden gewoon laten staan .
  hoe ik kan het waar maken?
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank uw wel ,
  ik heb in child theme van CSS u code net als volgende geplakt maar niets veranderd :
  form p {
  color: #cccccc
  font-weight: bold;
  }
  of die code is niet helemaal 100%
  johannes

  Thread starter johannes999

  (@johannes999)

  dank u wel
  ik heb met deze code kunnen twee velden naast elkaar krijgen
  hier is de code in contact form:
  p>Aanhef

  [radio radio-987 “De heer” “Mevrouw”]
  <div class=”row-fluid”>
  <p class=”span4 field”>Naam(verplicht)
  [text* your-name watermark “Naam:”] </p>
  <p class=”span4 field”>Achternaam(verplicht)
  [text* your-sirname watermark “achternaam:”] </p>
  </div>
  <div class=”row-fluid”>
  <p class=”span4 field”>E-mail(verplicht)
  [email* your-email watermark “Uw E-mail:”] </p>
  <p class=”span4 field”>Telefoon(verplicht)
  [text* your-phone watermark “Uw Telefoon:”] </p>
  </div>
  <p>Geboortedatum(verplicht)
  [text* text-717 placeholder “Uw Geboortedatum(dd-mm-jj)”]<p/>

  <p>Trainingen(verplicht)
  [select* menu-882 “Maak Uw keuze” “MCSA(eerste Module 70-410)” “Voorkennis MCSA” “Comptia A+(Module 801-802)” “Voorkennis Comptia A+”]<p/>

  <p>Onderwerp
  [text your-subject] </p>

  <p>Uw bericht
  [textarea your-message] </p>

  <p>[submit “Verzenden”]</p>
  het lukte mij tekst velden bij elkaar te hebben .
  de link is http://computertechnet.nl/aanmelden
  Ik ben bezig met aanmeld formulier te maken.
  maar het is niet gelukt mij om geboortedatum en dropdown menu in 1 line te hebben.
  wat betreft letter kleuren en bold maken plus de afstand tussen buttons en de tekst te regelen moet ik een child thema maken voor CSS en de code boven gebruiken ? de form 7 skins zeker ik moet bepaade bedrag betalen . maar is het makkelijk om te gebruiken?
  johan

15 reacties aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 210)