Aangemaakte reacties

15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)
 • Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Hoi Ruurd mail met uitleg is onderweg

  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  YO jammer dat er zo weinig hulp is hier 🙁

  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Hallo Ruurd kan ik je een email sturen dan kan ik ook wat screens maken om het te verduidelijken

  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Hoi Davebcom

  dat zou 1 oplossing zijn voor de 2 problemen, ware het niet dat ik nog te on ervaren ben , kan je een widget dan na ieder bericht laten verschijnen en zo ja HOE ??

  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Hoi Lianne, ik ben een nitwith wat dit betreft ik heb geprobeerd het et vinden maar het is echt MAGIC waar je het over hebt.
  Ik zou niet weten hoe ik dit moet fiksen

  het voordeel van deze shortcode voor de adsense is dat ik hem op 1 plek kan aanpassen
  dat is dus wel noodzakelijk, ik heb in d etempalet van east recept eggeken maar snap er echt geen snars van.

  Dit is wat er staat in de template php


  <?php
  /**
  * Copyright (c) 2010-2013 Box Hill LLC
  *
  * All Rights Reserved
  * No part of this software may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of Box Hill LLC.
  * Commercial use and distribution of any part of this software is not allowed without express and prior written consent of Box Hill LLC.
  */

  /** @noinspection PhpInconsistentReturnPointsInspection */
  class EasyRecipePlusTemplate {
  const TEXT = 1;
  const PAGE = 2;
  const FILE = 3;
  const VARIABLEREPLACE = 1;
  const CLASSREPLACE = 2;
  const REPEATREPLACE = 3;
  const INCLUDEIF = 4;
  const STARTSTRIP = 5;
  const ENDSTRIP = 6;

  const PRESERVEWHITESPACE = 1;
  const PRESERVECOMMENTS = 2;
  private $inText;
  private $opText;
  private $delimiter = ‘#’;
  private static $translate = false;
  private static $textDomain = ”;

  /**
  * @var array Whitespace strip positions in the output string
  * +ve is a start position and -ve is an end position
  */
  private $stripWhitespace = array();

  /**
  * Process a template file or text doing variable replacements and repeated elements
  * @param string $file
  * @param int $type
  */
  function __construct($file = ”, $type = self::PAGE) {
  if ($file == ”) {
  $this->inText = ”;
  return;
  }
  /**
  * Figure out what sort of input we have
  * DOS line endings are converted to UNIX
  */
  switch ($type) {
  /**
  * TEXT is just a string
  */
  case self::TEXT :
  $this->inText = $file;
  break;

  /**
  * FILE is a text file
  */
  case self::FILE :
  $this->inText = @file_get_contents($file);
  if ($this->inText === false) {
  trigger_error(“Can’t open file: ‘$file'”, E_USER_NOTICE);
  $this->inText = ”;
  return;
  }
  break;

  /**
  * PAGE is a V4 template file which should have <!– START PAGE –> and <!– END PAGE –> lines
  */
  case self::PAGE :
  $page = @file_get_contents($file);
  if ($page === false) {
  trigger_error(“Can’t open page: ‘$file'”, E_USER_NOTICE);
  $this->inText = ”;
  return;
  }

  /**
  * Figure out where the start and end of the page is
  */

  $startPage = ‘<!– START PAGE –>’;
  $endPage = ‘<!– END PAGE –>’;
  $startPosition = strpos($page, $startPage);
  if ($startPosition === false) {
  trigger_error(“START PAGE not found in $file”, E_USER_NOTICE);
  return;
  }
  $endPosition = strpos($page, $endPage);
  if ($endPosition === false) {
  trigger_error(“END PAGE not found in $file”, E_USER_NOTICE);
  return;
  }
  $startPosition += strlen($startPage);
  $page = substr($page, $startPosition, $endPosition – $startPosition);
  /**
  * Remove anything between <!– START IGNORE –> and <!– END IGNORE –>
  */
  $startIgnore = ‘<!– START IGNORE –>’;
  $endIgnore = ‘<!– END IGNORE –>’;
  $endIgnoreLength = strlen($endIgnore);
  while (($startPosition = strpos($page, $startIgnore)) !== false) {
  $endPosition = strpos($page, $endIgnore);
  if ($endPosition === false) {
  trigger_error(“END IGNORE not found in $file”, E_USER_NOTICE);
  return;
  }
  $page = substr($page, 0, $startPosition) . substr($page, $endPosition + $endIgnoreLength);
  }

  $this->inText = $page;
  break;
  }
  /**
  * Normalize up line breaks
  */
  $this->inText = str_replace(“\r\n”, “\n”, $this->inText);
  $this->inText = str_replace(“\r”, “\n”, $this->inText);
  }

  static function setTranslate($textDomain) {
  self::$translate = true;
  self::$textDomain = $textDomain;
  }

  /**
  * A simple non-significant whitespace remover
  *
  * @param $html
  * @param $options
  * @return string
  */
  private function cleanWhitespace($html, $options) {
  if (($options & self::PRESERVECOMMENTS) == 0) {
  $html = preg_replace(‘/<!– .*? –>/’, ”, $html);
  }
  if (($options & self::PRESERVEWHITESPACE) == 0) {
  $lines = explode(“\n”, $html);
  $html = ”;
  foreach ($lines as $line) {
  if (($trimmed = trim($line)) != ”) {
  $html .= “$trimmed “;
  }
  }
  }
  return $html;
  }

  function getTemplateHTML($options = 0) {
  return $this->cleanWhitespace($this->inText, $options);
  }

  /**
  * Process the template text
  *
  * @param null $data
  * @param int $options
  * @return mixed|string
  */
  function replace($data = null, $options = 0) {
  /**
  * If we have replacements, pre-process the template and remove conditionally INCLUDEd stuff
  */
  if ($data === null) {
  $data = new stdClass();
  }

  $currentPosition = 0;
  $this->opText = ”;
  $inText = $this->inText;
  $firstType = null;
  /**
  * We return from within this loop when we have nothing left to process
  */
  while (true) {
  /**
  * Look for stuff to replace and find the first of them
  */
  $firstPosition = strlen($inText);
  $varPosition = strpos($inText, $this->delimiter, $currentPosition);
  if ($varPosition !== false) {
  $firstPosition = $varPosition;
  $firstType = self::VARIABLEREPLACE;
  }
  $repeatPosition = strpos($inText, ‘<!– START REPEAT ‘, $currentPosition);
  if ($repeatPosition !== false && $repeatPosition < $firstPosition) {
  $firstPosition = $repeatPosition;
  $firstType = self::REPEATREPLACE;
  }

  $includeifPosition = strpos($inText, ‘<!– START INCLUDEIF ‘, $currentPosition);
  if ($includeifPosition !== false && $includeifPosition < $firstPosition) {
  $firstPosition = $includeifPosition;
  $firstType = self::INCLUDEIF;
  }

  $startStripPosition = strpos($inText, ‘<!– START STRIP WHITESPACE ‘, $currentPosition);
  if ($startStripPosition !== false && $startStripPosition < $firstPosition) {
  $firstPosition = $startStripPosition;
  $firstType = self::STARTSTRIP;
  }

  $endStripPosition = strpos($inText, ‘<!– END STRIP WHITESPACE ‘, $currentPosition);
  if ($endStripPosition !== false && $endStripPosition < $firstPosition) {
  $firstPosition = $endStripPosition;
  $firstType = self::ENDSTRIP;
  }

  /**
  * If there’s nothing to do, just return what we’ve got
  */
  if ($firstPosition == strlen($inText)) {
  /**
  * Copy any remaining input over to the output
  */
  $this->opText .= substr($inText, $currentPosition);

  /*
  * If there’s any block to whitespace strip, do it
  * Tidy up the start/stop positions first to make it easy to process
  * This allows overlapping and unterminated stip blocks
  */
  if (count($this->stripWhitespace) > 0) {
  $stripBlocks = array();
  $startPosition = -1;
  foreach ($this->stripWhitespace as $position) {
  /**
  * End strip?
  */
  if ($position < 0) {
  /**
  * If there’s no previous unterminated START STRIP, ignore this END
  */
  if ($startPosition == -1) {
  continue;
  }
  $stripBlocks[] = array($startPosition, abs($position));
  $startPosition = -1;
  } else {
  /**
  * If there’s a previous unterminated START STRIP, ignore this one
  */
  if ($startPosition != -1) {
  continue;
  }
  $startPosition = $position;
  }
  }
  /**
  * Allow for a missing END STRIP
  */
  if ($startPosition != -1) {
  $stripBlocks[] = array($startPosition, strlen($this->opText));
  }
  /**
  * Actually strip out whitespace in the strip blocks
  */
  $currentPosition = 0;
  $strippedText = ”;
  foreach ($stripBlocks as $stripBlock) {
  $strippedText .= substr($this->opText, $currentPosition, $stripBlock[0] – $currentPosition);
  $text = substr($this->opText, $stripBlock[0], $stripBlock[1] – $stripBlock[0]);
  $text = preg_replace(‘/>\s+</’, ‘><‘, $text);
  $strippedText .= trim($text);
  $currentPosition = $stripBlock[1];
  }
  $strippedText .= substr($this->opText, $currentPosition, strlen($this->opText) – $currentPosition);

  $this->opText = $strippedText;
  }
  /**
  * If we aren’t translating, then just (optionally) clean up whitespace and return
  */
  if (!self::$translate || !class_exists(‘EasyRecipePlusDOMDocument’)) {
  return $this->cleanWhitespace($this->opText, $options);
  }
  $doc = new EasyRecipePlusDOMDocument($this->opText, true);
  if (!$doc) {
  return $this->opText;
  }

  $xlates = $doc->getElementsByClassName(‘xlate’);

  if (count($xlates) == 0) {
  return $this->cleanWhitespace($this->opText, $options);
  }

  // FIXME – use gettext if no __
  foreach ($xlates as $xlate) {
  $original = $doc->innerHTML($xlate);
  $translation = __($original, self::$textDomain);
  if ($translation != $original) {
  $xlate->nodeValue = $translation;
  }
  }
  $html = $doc->getHTML(true);
  return $this->cleanWhitespace($html, $options);
  }

  /**
  * Copy over everything up to the first thing we need to process
  */
  $length = $firstPosition – $currentPosition;
  $this->opText .= substr($inText, $currentPosition, $length);
  $currentPosition = $firstPosition;
  /**
  * Get the thing to be replaced
  */
  switch ($firstType) {
  /**
  * INCLUDEIF includes the code up to the matching END INCLUDEIF:
  * IF the condition variable exists and it’s not false or null
  */
  case self::INCLUDEIF :
  /**
  * Get the conditional.
  * Only check a smallish substring for efficiency
  * This limits include condition names to 20 characters
  */
  $subString = substr($inText, $currentPosition, 60);

  if (preg_match(‘/<!– START INCLUDEIF (!?)([_a-z][_0-9a-z]{0,31}) –>/i’, $subString, $regs)) {
  $negate = $regs[1];
  $trueFalse = $negate != ‘!’;
  $includeCondition = $regs[2];
  } else {
  trigger_error(“Malformed START INCLUDEIF at $currentPosition ($subString)”, E_USER_NOTICE);
  $this->opText .= “<“;
  $currentPosition++;
  continue;
  }
  $endInclude = “<!– END INCLUDEIF $negate$includeCondition –>”;

  $endIncludeLength = strlen($endInclude);
  $endPosition = strpos($inText, $endInclude);
  if ($endPosition == false) {
  trigger_error(htmlspecialchars(“‘$endInclude'”) . ” not found”, E_USER_NOTICE);
  $this->opText .= “<“;
  $currentPosition++;
  break;
  }

  /**
  * If the condition is met, just remove the INCLUDEIF comments
  * If the condition isn’t met, remove everything up to the END INCLUDEIF
  * The condition must be present, and NOT false or NULL
  */
  $condition = isset($data->$includeCondition) && $data->$includeCondition !== false && $data->$includeCondition !== null;

  if ($condition === $trueFalse) {
  $startInclude = “<!– START INCLUDEIF $negate$includeCondition –>”;
  $startIncludeLength = strlen($startInclude);
  $inText = substr($inText, 0, $currentPosition) . substr($inText, $currentPosition + $startIncludeLength, $endPosition – $currentPosition – $startIncludeLength) . substr($inText, $endPosition + $endIncludeLength);
  } else {
  $inText = substr($inText, 0, $currentPosition) . substr($inText, $endPosition + $endIncludeLength);
  }
  break;

  /**
  * Remove whitespace between tags.
  * Useful to remove unwanted significant HTML whitespace that may have been introduced by auto formatting the source template
  */
  case self::STARTSTRIP :
  $currentPosition += 31;
  $this->stripWhitespace[] = strlen($this->opText);

  break;

  /**
  * Save the output position at which to stop stripping. -ve indicates that it’s an end position
  */
  case self::ENDSTRIP :
  $currentPosition += 29;
  $this->stripWhitespace[] = -strlen($this->opText);
  break;

  /**
  * A variable is a valid PHP variable name (limited to 20 chars) between delimiters
  * If we don’t find a valid name, copy over the delimiter and continue
  * FIXME – fall back to caller’s vars if it doesn’t exist
  */
  case self::VARIABLEREPLACE :
  $s = substr($inText, $currentPosition, 34);
  if (!preg_match(“/^$this->delimiter([_a-z][_0-9a-z]{0,31})$this->delimiter/si”, $s, $regs)) {
  $this->opText .= $this->delimiter;
  $currentPosition++;
  continue;
  }
  /**
  * If we don’t have a match for the variable, just assume it’s not what we wanted to do
  * so put the string we matched back into the output and continue from the trailing delimiter
  */
  $varName = $regs[1];
  if (!isset($data->$varName)) {
  $this->opText .= $this->delimiter . $varName;
  $currentPosition += strlen($varName) + 1;
  continue;
  }
  /**
  * Got a match – replace the <delimiter>…<delimiter> with the vars stuff
  * We *could* pass this on for recursive processing, but it’s not something we would normally want to do
  * Maybe have a special naming convention for vars we want to do recursively?
  */
  $this->opText .= $data->$varName;
  $currentPosition += strlen($varName) + 2;
  break;

  /**
  * We’ve seen a start repeat.
  * Find the name of the repeat (limited to 20 chars)
  * If we can’t find the name, assume it’s not what we want and continue
  *
  * Look for a valid START REPEAT in the next 45 characters
  */
  case self::REPEATREPLACE :
  $s = substr($inText, $currentPosition, 45);
  if (!preg_match(‘/<!– START REPEAT ([_a-zA-Z][_0-9a-zA-Z]{0,19}) –>/m’, $s, $regs)) {
  $this->opText .= ‘<‘;
  $currentPosition++;
  continue;
  }
  $rptName = $regs[1];
  /**
  * Make sure we have a matching key and it’s an array
  */
  if (!isset($data->$rptName) || !is_array($data->$rptName)) {
  $this->opText .= ‘<‘;
  $currentPosition++;
  continue;
  }

  /**
  * Now try to find the end of this repeat
  */
  $currentPosition += strlen($rptName) + 22;
  $rptEnd = strpos($inText, “<!– END REPEAT $rptName –>”, $currentPosition);
  if ($rptEnd === false) {
  $this->opText .= ‘<!– START REPEAT $rptName –>’;
  trigger_error(“END REPEAT not found for $rptName”, E_USER_NOTICE);
  continue;
  }

  /**
  * Do the repeat processing.
  * For each item in the repeated array, process as a new template
  */
  $rptLength = $rptEnd – $currentPosition;
  $rptString = substr($inText, $currentPosition, $rptLength);
  $rptVars = $data->$rptName;
  for ($i = 0; $i < count($rptVars); $i++) {
  $saveTranslate = self::$translate;
  self::$translate = false;
  $rpt = new EasyRecipePlusTemplate($rptString, self::TEXT, $this->delimiter);
  $this->opText .= $rpt->replace($rptVars[$i], $options);
  self::$translate = $saveTranslate;
  }
  /**
  * Step over the end repeat
  */
  $currentPosition += strlen($rptName) + $rptLength + 20;
  break;
  }
  }
  return ”;
  }

  }

  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  is er dan niemand die mij hier mee kan helpen

  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Hoi Job ik ben bang dat ik je even niet begrijp
  bedoel je hier mee hoe ik een knop maak om de zoekfunctie onder een knop te zetten.
  Of reageer je dan op het fijt dan ik een menu knop wil als menu header (zonder functie) waar dan vervolgens mijn categorie onder kan hangen.

  ik hoor graag wie wat en waar 🙂

  Forum: Thema en CSS/opmaak
  In antwoord op: Titel verwijderen
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Maar na wat pielen kreeg ik het wel voor elkaar om de titel en de aanhang van de front page te krijgen maar nadat ik dan een categorie in het cloud wolkje (rechts in de balk aanklikte) en dan de recepten zie staat hij er gewoon weer.
  het enige wat dan ontbreekt is de aanmaakdatum / auteur een edit knop

  jou aanpassingen heb ik gedaan in de style.css van de kopie template, nog meer tips of oplossingen ?? ik hou mij aanbevolen

  Hij was dus nog niet opgelost, maar laat maar even zitten ben even met wat andere templates aan het stoeien die nog mooier zijn, al sik weer vragen heb mag ik dan weer een beroep op je doen ??

  Forum: Thema en CSS/opmaak
  In antwoord op: Titel verwijderen
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  hoi W.P. Ginfo,

  allereerst dank voor je heldere uitleg ik durde daardoor meer zeker met die child optie dan kun je niet veel verkloten.

  ik het nog makkelijker opgelost gewoon nog een kopie van de origine neer gezet alleen met een andere naam.

  Maar na wat pielen kreeg ik het wel voor elkaar om de titel en de aanhang van de front page te krijgen maar nadat ik dan een categorie in het cloud wolkje (rechts in de balk aanklikte) en dan de recepten zie staat hij er gewoon weer.
  het enige wat dan ontbreekt is de aanmaakdatum / auteur een edit knop

  jou aanpassingen heb ik gedaan in de style.css van de kopie template, nog meer tips of oplossingen ?? ik hou mij aanbevolen

  Forum: Plugin vragen
  In antwoord op: lay-out vraagje
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Dank voor je reactie, de reden dat ik een cms gebruik is omdat ik geen kennis heb van programeren CSSS is nog net een maatje te groot voor mij.

  Maar ik denk ook niet dat het in mijn template zit
  in woo commerce heb ik een optie gevonden die dit blijkbaar voor woo reegelde dus ik heb het gevonden
  tnx

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: berichten sorteren
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Dank je wel Guido,
  begrijp ik goed uit je woorden dat dit dus in de template ook te regelen moet zijn ??.

  Dat verbaasd mij dan, omdat ik in joomla gewend bent dat je gewoon de content kan sorteren.

  Mara goed ik zal vanmiddag is gaan zoeken op de site van artisteer

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: berichten sorteren
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Ik gebruik een template die ik heb gemaakt met artisteer

  is daar niet een gemakkelijkere manier voor dan al deze code ??

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: 2 zij balken kan dat
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  yess ik wordt steeds slimmer al gevonden en opgelost

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: wordpress newbee
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  fijn dank jullie wel

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: wordpress newbee
  Thread starter Cor kevenaar

  (@ckrotter)

  Hoi Ginfo
  volgens mij kom ik hier een heel eind mee
  ben al aan het testen, dit is wel heel gaaf hoor dit WP

15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)