Aangemaakte reacties

15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)
 • Forum: Installatie WordPress
  In antwoord op: Hallo ik ben nieuw

  Ik ben van Joomla overgestapt naar WordPress. Joomla is ok, maar met hun modules en plugins, en vooral met hun URL’s van hier tot in Tokyo,..
  Het is even anders in WordPress, maar je zal er snel mee weg zijn bij wat oefenen. Ik vind het iets eenvoudiger.
  Drupal is echt de max. maar voor een gewone, niet uitgebreide website of blog is WordPress top vind ik.

  Forum: Algemeen WordPress
  In antwoord op: Reactie anoniem
  Thread starter antraciet

  (@antraciet)

  Ja, heb ik ook al aan gedacht, maar daarmee is het aanvankelijk probleem niet weg. En wie weet wat er momenteel blijft hangen.
  Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit enkel bij mij is, er moeten nog wordpress blogs zijn waar dit voorkomt.
  Gaten in het systeem ?

  Ga naar je dashboard –> weergave –> bewerker, daar zie je al de php’s staan. Ergens in die kan je dat meestal wel veranderen. PAs wel op wat je veranderd. Verander of verwijder zeker geen komma, punt komma of het is om zeep.

  Voorbeeld :

  <form method=”get” id=”searchform” action=”<?

  php echo home_url(); ?>/”>
  <input type=”text” value=”<?php

  the_search_query(); ?>” name=”s” id=”s” />
  <input type=”submit” id=”searchsubmit”

  value=”Zoek” />
  </form>

  Waar ik ‘Zoek’ heb veranderd stond vroeger submit. Merk op dat er ook ‘<input type=”submit”‘ staat, maar blijf van zoiets wel vanaf !

  Ja, dat lijkt me een betere site. ’t komt op ’t zelfde neer, maar is wat overzichtelijker en in het NL.

  Heb even op de localhost de -htaccess verwijderd : dan werkt nog wel de ‘hoofdsite’, maar niet meer de bijgevoegde sites.

  Probeer eens de huidige terug te zetten, als die er al was. Moet wel in de root staan. Maar heb het nog nooit geprobeerd op de provider, enkel lokale pc.

  Bij mij staat er dit in : (en waar ik dit weer gevonden had, weet ik al niet meer)

  RewriteEngine On
  RewriteBase /wordpress/
  RewriteRule ^index\.php$ – [L]

  # uploaded files
  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

  # add a trailing slash to /wp-admin
  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^ – [L]
  RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
  RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(.*\.php)$ $1 [L]
  RewriteRule . index.php [L]

  Was ook even zoeken bij mij, en heb het helemaal boven gezet, toen werkte het :
  Doe .htaccess heb ik zelf aangemaakt in een kladblok want op de localhost stond die er niet.

  <?php
  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
  * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
  * to “wp-config.php” and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  define( ‘MULTISITE’, true );
  define( ‘SUBDOMAIN_INSTALL’, false );
  $base = ‘/wordpress/’;
  define( ‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘localhost’ );
  define( ‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/wordpress/’ );
  define( ‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1 );
  define( ‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1 );

  // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);

  Op de localhost ben ik dit ook aan het uittesten, en het gaat vrij goed, want ik ben ook aan het oefenen om meertalige sites te maken. Zo kan je op de 2de, 3de,…sites alles aanpassen wat je maar wil.

  Ik veronderstel dat we toch over hetzelfde aan het praten zijn ?

  Ik kopieer even van wat ik als antwoord gaf in een ander subforum :

  Wat je ook zou kunnen doen, en ik heb deze uitgetest en het werkt wel mits precies te volgen hoe ze het schrijven, is een netwerk te maken.
  Zie http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-enable-multi-site-option-in-wordpress-3-0/

  Zo kan je meerdere sites maken met maar één wordpress install. In je dashbord kies je dan de site waar je wil berichten.
  De naam van je tweede site kan je dan kiezen. Heb het uitgetest op de localhost en het werkt wel.

  Zo kan je meerdere sites maken, of in jouw geval, de vertaling zoals http://www.domein.com/NL …www.domein.com/EN enzoverder.

  Heb je hier wat aan ?

  Ik weet zelfs niet of zoiets bestaat, maar waarom werk je niet binnen een netwerk en 2 sites ? En vertaal je gewoon zelf niet de menu, zoveel kan dat toch niet zijn ?

  Wat je ook zou kunnen doen, en ik heb deze uitgetest en het werkt wel mits precies te volgen hoe ze het schrijven, is een netwerk te maken.
  Zie http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-enable-multi-site-option-in-wordpress-3-0/

  Zo kan je meerdere sites maken met maar één wordpress install. In je dashbord kies je dan de site waar je wil berichten.
  De naam van je tweede site kan je dan kiezen. Heb het uitgetest op de localhost en het werkt wel.

  Zo kan je meerdere sites maken, of in jouw geval, de vertaling zoals http://www.domein.com/NL …www.domein.com/EN enzoverder.

  Heb je hier wat aan ?

  Deze vond ik al, maar krijg ‘em zelf niet aan het werk op de localhost : http://infog.casoft.info/?page_id=595

  Er moeten vast nog betere plugins zijn.

  Heb je het nu gevonden Alex ?
  Ik heb ook alles handmatig veranderd in de php-sheets. Makkelijk om via de dashboard naar ‘Weergave’ –> ‘Bewerker’ te gaan. Daar zie je ze allemaal staan.
  Maar wel erg goed oppassen zoals Anja schreef. Verander geen ; ofzo, of het is om zeep !
  Eerst backupsken nemen, kan je alles opnieuw overzetten mocht het mis gaan.

  Voorbeeldje:
  <div class=”inner”><span class=”corners-top”><span></span></span>
  <h2>Information</h2>
  <p>The requested content does not exist.</p>

  Daar mag je gerust ‘information’ veranderen in bijv : Hier id de info of zo.
  Maar probeer niet ‘Corners-top’ te veranderen in de hoek daarboven, dan zal het mis lopen 🙂

  Wat bedoel je precies Sjel ? Dat de widget niet te zien is op de website ? Of de gewenste aanpassingen ?

  Thread starter antraciet

  (@antraciet)

  maar liever diegene zoals WordPress gebruikt, je opent het ene, en de vorige gaat opnieuw toe

  Blijkbaar doet wp-tree dat wel op de ene Theme, op de andere dan weer niet. Het is echt uittesten.

  Thread starter antraciet

  (@antraciet)

  Bedankt WebHeer, maar die had ik al eens gevonden. Does the trick too, zou ik zeggen, maar liever diegene zoals WordPress gebruikt, je opent het ene, en de vorige gaat opnieuw toe. Spaart heel wat ruimte en is overzichtelijk.
  Heb ook al ondervonden dat veel afhangt van de Theme, staat soms ook vermeldt bij de desbetreffende plugins.
  Ik denk dat ze eentje van Jquery gebruiken, maar ze hebben er daar zoveel.
  Let wel : de wp-dtree is ook niet mis hoor.

  Thread starter antraciet

  (@antraciet)

  Deze doet dat : http://wordpress.org/extend/plugins/jquery-categories-list/screenshots/ maar niet echt wat ik zou willen.
  Ik zoek alvast verder.

15 reacties aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)