Ondersteuning » Installatie WordPress » wp installeren op starthosting werkt niet goed

 • Ik heb wp geinstalleerd op starthosting.nl maar als ik nu in het hoofdmenu zit kan ik geen 1 window verslepen en ook de optie help en schermoptie werken niet. als ik bijv op schermoptie klik dan veranderd de adresbalk wel naar http://www.leersnoeien.nl/wp-admin/index.php#screen-options maar er veranderd helemaal niet op het scherm zelf. en als ik bij widgets dingen naar het zijscherm wil verslepen markeerd hij alles maar versleept helemaal niet. ik heb geen idee hoe dit kan, heeft iemand misschien een idee, ligt het aan de instellingen bij mijn server of ligt het ergens anders aan?
  al vast bedankt.

12 reacties aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Ik denk aan server instellingen.
  Wat zijn de server specificaties van je hosts server?
  Welke versie van MySQL, PHP, Apache gebruikt men?

  Welke plugins heb je reeds geïnstalleerd?

  Thread starter ray14125

  (@ray14125)

  MySQL client version: 5.0.84
  Server versie: 5.0.84-0.dotdeb.0
  Protocol version: 10
  Server: Localhost via UNIX socket
  Used PHP extensions: mysql

  Storage Engines

  Storage Engine Beschrijving
  MyISAM Default engine as of MySQL 3.23 with great performance
  MEMORY Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
  InnoDB Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
  BerkeleyDB Supports transactions and page-level locking
  BLACKHOLE /dev/null storage engine (anything you write to it disappears)
  EXAMPLE Example storage engine
  ARCHIVE Archive storage engine
  CSV CSV storage engine
  ndbcluster Clustered, fault-tolerant, memory-based tables
  FEDERATED Federated MySQL storage engine
  MRG_MYISAM Collection of identical MyISAM tables
  ISAM Obsolete storage engine

  Server variabelen en instellingen

  Variabelen Sessie variabelen / Globale waarde
  auto increment increment 1
  auto increment offset 1
  automatic sp privileges ON
  back log 50
  basedir /usr/
  binlog cache size 32,768
  bulk insert buffer size 8,388,608
  character set client utf8
  (Globale waarde) latin1
  character set connection latin1
  character set database latin1
  character set filesystem binary
  character set results utf8
  (Globale waarde) latin1
  character set server latin1
  character set system utf8
  character sets dir /usr/share/mysql/charsets/
  collation connection latin1_swedish_ci
  collation database latin1_swedish_ci
  collation server latin1_swedish_ci
  completion type 0
  concurrent insert 1
  connect timeout 10
  datadir /var/lib/mysql/
  date format %Y-%m-%d
  datetime format %Y-%m-%d %H:%i:%s
  default week format 0
  delay key write ON
  delayed insert limit 100
  delayed insert timeout 300
  delayed queue size 1,000
  div precision increment 4
  keep files on create OFF
  engine condition pushdown OFF
  expire logs days 0
  flush OFF
  flush time 0
  ft boolean syntax + -><()~*:””&|
  ft max word len 84
  ft min word len 4
  ft query expansion limit 20
  ft stopword file (built-in)
  group concat max len 1,024
  have archive YES
  have bdb NO
  have blackhole engine YES
  have compress YES
  have community features NO
  have profiling NO
  have crypt YES
  have csv YES
  have dynamic loading YES
  have example engine NO
  have federated engine YES
  have geometry YES
  have innodb YES
  have isam NO
  have merge engine YES
  have ndbcluster DISABLED
  have openssl DISABLED
  have ssl DISABLED
  have query cache YES
  have raid NO
  have rtree keys YES
  have symlink YES
  hostname server4.starthosting.nl
  init connect
  init file
  init slave
  innodb additional mem pool size 1,048,576
  innodb autoextend increment 8
  innodb buffer pool awe mem mb 0
  innodb buffer pool size 8,388,608
  innodb checksums ON
  innodb commit concurrency 0
  innodb concurrency tickets 500
  innodb data file path ibdata1:10M:autoextend
  innodb data home dir
  innodb adaptive hash index ON
  innodb doublewrite ON
  innodb fast shutdown 1
  innodb file io threads 4
  innodb file per table OFF
  innodb flush log at trx commit 1
  innodb flush method
  innodb force recovery 0
  innodb lock wait timeout 50
  innodb locks unsafe for binlog OFF
  innodb log arch dir
  innodb log archive OFF
  innodb log buffer size 1,048,576
  innodb log file size 5,242,880
  innodb log files in group 2
  innodb log group home dir ./
  innodb max dirty pages pct 90
  innodb max purge lag 0
  innodb mirrored log groups 1
  innodb open files 300
  innodb rollback on timeout OFF
  innodb support xa ON
  innodb sync spin loops 20
  innodb table locks ON
  innodb thread concurrency 8
  innodb thread sleep delay 10,000
  innodb use legacy cardinality algorithm ON
  interactive timeout 28,800
  join buffer size 131,072
  key buffer size 16,777,216
  key cache age threshold 300
  key cache block size 1,024
  key cache division limit 100
  language /usr/share/mysql/english/
  large files support ON
  large page size 0
  large pages OFF
  lc time names en_US
  license GPL
  local infile ON
  locked in memory OFF
  log OFF
  log bin OFF
  log bin trust function creators OFF
  log error
  log queries not using indexes OFF
  log slave updates OFF
  log slow queries OFF
  log warnings 1
  long query time 10
  low priority updates OFF
  lower case file system OFF
  lower case table names 0
  max allowed packet 16,777,216
  max binlog cache size 4,294,963,200
  max binlog size 1,073,741,824
  max connect errors 10
  max connections 300
  max delayed threads 20
  max error count 64
  max heap table size 16,777,216
  max insert delayed threads 20
  max join size 18446744073709551615
  max length for sort data 1,024
  max prepared stmt count 16,382
  max relay log size 0
  max seeks for key 4,294,967,295
  max sort length 1,024
  max sp recursion depth 0
  max tmp tables 32
  max user connections 25
  max write lock count 4,294,967,295
  multi range count 256
  myisam data pointer size 6
  myisam max sort file size 2,146,435,072
  myisam recover options BACKUP
  myisam repair threads 1
  myisam sort buffer size 8,388,608
  myisam stats method nulls_unequal
  ndb autoincrement prefetch sz 1
  ndb force send ON
  ndb use exact count ON
  ndb use transactions ON
  ndb cache check time 0
  ndb connectstring
  net buffer length 16,384
  net read timeout 30
  net retry count 10
  net write timeout 60
  new OFF
  old passwords OFF
  open files limit 1,500
  optimizer prune level 1
  optimizer search depth 62
  pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
  plugin dir
  port 3,306
  preload buffer size 32,768
  protocol version 10
  query alloc block size 8,192
  query cache limit 1,048,576
  query cache min res unit 4,096
  query cache size 16,777,216
  query cache type ON
  query cache wlock invalidate OFF
  query prealloc size 8,192
  range alloc block size 4,096
  read buffer size 131,072
  read only OFF
  read rnd buffer size 262,144
  relay log
  relay log index
  relay log info file relay-log.info
  relay log purge ON
  relay log space limit 0
  rpl recovery rank 0
  secure auth OFF
  secure file priv
  server id 0
  skip external locking ON
  skip networking OFF
  skip show database OFF
  slave compressed protocol OFF
  slave load tmpdir /tmp/
  slave net timeout 3,600
  slave skip errors OFF
  slave transaction retries 10
  slow launch time 2
  socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
  sort buffer size 2,097,144
  sql big selects ON
  sql mode
  sql notes ON
  sql warnings OFF
  ssl ca
  ssl capath
  ssl cert
  ssl cipher
  ssl key
  storage engine MyISAM
  sync binlog 0
  sync frm ON
  system time zone CEST
  table cache 64
  table lock wait timeout 50
  table type MyISAM
  thread cache size 8
  thread stack 131,072
  time format %H:%i:%s
  time zone SYSTEM
  timed mutexes OFF
  tmp table size 33,554,432
  tmpdir /tmp
  transaction alloc block size 8,192
  transaction prealloc size 4,096
  tx isolation REPEATABLE-READ
  updatable views with limit YES
  version 5.0.84-0.dotdeb.0
  version comment (Dotdeb)
  version compile machine i486
  version compile os debian-linux-gnu
  wait timeout 28,800

  Ik hoop dat je aan deze info wat hebt.
  Al vast bedankt

  Als je host MySQL versie 5.0.84 gebruikt zal men waarschijnlijk ook wel de laatste versie van PHP gebruiken, denk niet dat het daar aan ligt.
  Misschien heeft het te maken met Apache. (webserver)
  Vraag je host even of ze de mod_rewrite Apache module (voor WordPress) ondersteunen.

  Andere mogelijke oorzaak; Welke WordPress plugins heb je geïnstalleerd?
  Kijk eens wat er gebeurt als je bepaalde plugins uitschakeld?
  Test na het uitschakelen van iedere plugin of het probleem is verholpen.

  Als je er niet uitkomt hoor ik het graag.

  Thread starter ray14125

  (@ray14125)

  Ik zal ze in elk geval dat van apache even vragen. voor de rest heb ik nu nog geen plugin geinstalleerd, ik was ook er van op de hoogte dat daar misschien het probleem kan liggen, maar dat is in dit geval dus niet zo. in elk geval bedankt voor je hulp voor zo ver.

  Succes ermee, als je geen plugins hebt geinstalleerd moet het haast wel aan je host liggen.

  Op hun website vind ik niets over het installeren van een CMS (zoals WordPress, Joomla of Drupal)
  Meestal geven ze dat juist heel duidelijk aan, omdat het klanten aantrekt.
  Vraag ze gewoon even of ze de door jouw gebruikte versie van WordPress ondersteunen.

  Thread starter ray14125

  (@ray14125)

  goed, ik krijg het volgende mailtje:
  Hartelijk dank voor uw e-mail waarin vraagt of het mogelijk is om gebruik te maken van het mod_rewrite -commando in het .htaccess-bestand. In deze e-mail informeren wij u hierover.

  U kunt gebruik maken van mod_rewrite via het .htaccess-bestand. Wij geven geen support op het instellen van uw .htaccess-bestand. Op onze website vindt u informatie over de mogelijkheden op onze servers met het .htaccess-bestand.
  Deze informatie vindt u op de volgende pagina: http://www.starthosting.nl/htaccess-aanmaken.html

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen, dan vernemen wij deze graag.

  Als ik naar de link ga staat daar een uitleg maar heb geen idee wat ik in dat bestand moet zetten.

  Ik raad je aan om de htaccess ergens te saven en er gewoon mee aan de gang te gaan met behulp van deze handleiding over permalinks en htaccess, die o.a. over het door jouw beschreven probleem gaat en ook een oplossing lijkt aan te dragen.

  Meer info
  En nog meer.

  Mocht je er echt niet uitkomen dan hoor ik het wel!

  Thread starter ray14125

  (@ray14125)

  dank hier voor, ik zal het eens proberen

  Thread starter ray14125

  (@ray14125)

  Open the wp-includes/vars.php file using the built in file editor in your WordPress Admin panel. To navigate to this panel, login to WordPress, click on “Manage”, then on “Files”, scroll to the bottom and type in wp-includes/vars.php into the text box under the “Other Files” title.

  En denk je dat ik manage en files kan vinden? ik heb de nederlandse wp.

  Wat moet je veranderen in wp-includes/vars.php?

  Thread starter ray14125

  (@ray14125)

  Nou ik las dit:
  Server Blockage: Your host might have blocked the SERVER_SOFTWARE variable and this will cause WordPress’ .htaccess generation to fail. If you are sure that your server is running Apache, you can force WordPress to believe that your server is running Apache by changing your wp-includes/vars.php file. Follow the steps below to implement these changes.
  Open the wp-includes/vars.php file using the built in file editor in your WordPress Admin panel. To navigate to this panel, login to WordPress, click on “Manage”, then on “Files”, scroll to the bottom and type in wp-includes/vars.php into the text box under the “Other Files” title.
  Look for
  $is_apache = strstr($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’], ‘Apache’) ? 1 : 0;
  and replace it with
  // $is_apache = strstr($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’], ‘Apache’) ? 1 : 0;
  Add a new line under
  // $is_apache = strstr($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’], ‘Apache’) ? 1 : 0;
  and type in
  $is_apache = 1;

  Dus ik dacht misschien dat het hier aan ligt.

  De oplossing staat in de Engels tekst die je hierboven plaatste.
  Ga middels FTP naar wp-includes/vars.php.
  Sla deze ergens veilig op.
  Open vars.php in Dreamweaver, kladblok o.i.d, het kan ook vanuit de admin kant van WordPress zoals hierboven beschreven.
  Zelf doe ik alles middels FTP, het is aan jouw, wat je het handigste vindt.

  $is_apache = strstr($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’], ‘Apache’) ? 1 : 0;
  and replace it with (vervang)
  // $is_apache = strstr($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’], ‘Apache’) ? 1 : 0;
  Add a new line under (voeg een nieuwe lijn toe onder)
  // $is_apache = strstr($_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’], ‘Apache’) ? 1 : 0;
  and type in (en typ in)
  $is_apache = 1;

12 reacties aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Het onderwerp ‘wp installeren op starthosting werkt niet goed’ is gesloten voor nieuwe reacties.