Ondersteuning » Algemeen WordPress » [wp] Custom post permalink geeft 404

 • Zit al een tijdje te zeulen met het volgende probleem. Ik ben niet een die-hard coder, misschien dat het daar aan ligt, maar toch snap ik het probleem niet. Het probleem is als volgt:

  In WordPress heb ik een custom post opgezet met een daarbij behorende custom taxonomy. Nu lukt het mij niet om de custom taxonomy werkend te krijgen in de permalink. De permlink zou er als volgt uit moeten zien:
  http://www.domein.nl/producten/categorie-1/productnaam/

  Eerst maar even de code:

  /* ===================================
  		CUSTOM POST TYPE -> PRODUCTEN
  	 =================================== */
  
  add_action('init', 'post_type_products');
  add_action('admin_init', 'admin_init_products');
  add_action("save_post", "save_custom_fields_products");
  add_action('init', 'create_taxonomies_products');
  
  add_filter('post_updated_messages', 'updated_messages_products');
  
  function post_type_products() {
  	$labels = array(
  	         'name' 								=> _x('Producten', 'post type general name'),
  										'singular_name' 			=> _x('Producten', 'post type singular name'),
  										'add_new' 						=> _x('Nieuw product', 'producten'),
  										'add_new_item' 				=> __('Nieuw product toevoegen'),
  										'edit_item' 					=> __('Wijzig product'),
  										'new_item' 						=> __('Nieuw product'),
  										'view_item' 					=> __('Bekijk product'),
  										'search_items' 				=> __('Zoek producten'),
  										'not_found' 					=> __('Geen producten gevonden'),
  										'not_found_in_trash' 	=> __('Geen producten in de prullenbak'),
  										'parent_item_colon' 	=> '',
  										);
  	$args = array(
     								'label' 					=> __('Producten'),
  										'labels' 					=> $labels,
     							'public' 					=> true,
            'show_ui'	 				=> true,
            'menu_postition'	=> 5,
            'hierarchical' 		=> false,
            'has_archive' 		=> true,
            'taxonomies' 			=> array('productCat'),
            'supports' 				=> array('title','editor','thumbnail','revisions'),
  										'rewrite' 				=> array(
  																			  'slug' 					=> 'producten/%products_cat%',
  																			  'with_front' 		=> false
  																			  )
  										);
  
  	register_post_type('products', $args);
  	flush_rewrite_rules();
  }
  
  function create_taxonomies_products() {
   $labels = array(
    'name' 							=> _x( 'Product categorieën', 'taxonomy general name' ),
    'singular_name' 		=> _x( 'Product categorieën', 'taxonomy singular name' ),
    'search_items' 			=> __( 'Zoek categorieën' ),
    'all_items' 				=> __( 'Alle categorieën' ),
    'parent_item' 			=> __( 'Bovenliggende categorie' ),
    'parent_item_colon' => __( 'Hoofd categorie:' ),
    'edit_item' 				=> __( 'Wijzig categorie' ),
    'update_item' 			=> __( 'Update categorie' ),
    'add_new_item' 			=> __( 'Nieuwe categorie' ),
    'new_item_name'			=> __( 'Nieuwe categorie naam' ),
    'menu_name' 				=> __( 'Product categorieën' ),
   ); 	
  
   register_taxonomy('productCat',array('products'), array(
    'hierarchical' 				=> true,
    'labels' 							=> $labels,
  		'show_ui'       => true,
    'show_in_nav_menus' 	=> true,
    'query_var'    		=> true,
    'has_archive' 				=> true,
    'query_var' 					=> true,
    'rewrite'							=> array( 	'slug' 					=> 'producten',
  		  															'with_front' 		=> false
    ),
   ));
  }
  
  // Permalinks voor producten
  add_filter('post_link', 'products_permalink', 10, 3);
  add_filter('post_type_link', 'products_permalink', 10, 3);
  
  function products_permalink($permalink, $post_id, $leavename) {
  	if (strpos($permalink, '%products_cat%') === FALSE) return $permalink;
  
      // Get post
      $post = get_post($post_id);
      if (!$post) return $permalink;
  
      // Get taxonomy terms
      $terms = wp_get_object_terms($post->ID, 'productCat');	
  
      if (!is_wp_error($terms) && !empty($terms) && is_object($terms[0])) {
      		if($terms[0]->parent != 0 && count($terms) == 2) {
      			$taxonomy_slug = $terms[1]->slug.'/'.$terms[0]->slug;
      		} elseif(count($terms) == 2) {
      			$taxonomy_slug = $terms[0]->slug.'/'.$terms[1]->slug;
      		} else {
      			$taxonomy_slug = $terms[0]->slug;
      		}
      }
      else {
       $taxonomy_slug = 'algemeen';
      }
  
  	return str_replace('%products_cat%', $taxonomy_slug, $permalink);
  }

  Het stukje %products_cat% wordt correct vervangen. Daarnaast heb ik nergens dubbele namen (voor zover ik weet). Alleen telkens als ik naar de product-item pagina ga, dan krijg ik een 404. De categorie pagina werkt wel gewoon (dus http://www.domein.nl/producten/categorie-1/ komt uit op een overzicht van die categorie). Ik update de permalinks constant, thema’s geswitched etc.

  Als ik de de categorie ertussen uithaal werkt het wel allemaal. Wie ontdekt de fout die ik heb gemaakt. Ik heb het al eerder werkend gehad op een andere site (wel iets anders), maar nu lukt het mij niet. |:(

5 reacties aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • heb hetzelfde probleem en ook al hetzelfde gedaan. Heb je ondertussen een oplossing gevonden?

  Thread starter Geerth

  (@geerth)

  Ja en nee.
  Ik heb zelf geen oplossing kunnen vinden. Omdat dit een betaalde opdracht was heb ik uiteindelijk een extra WP programmeur ingehuurd om de boel te maken. Dus het werkt nu wel. Zijn code zit alleen overal tussen en doorheen, dus kan je daarmee niet helpen.

  Ik kan vragen of hij hier nog en korte uitleg wil geven wat hij heeft gedaan, zodat in de toekomst andere mensen daarmee geholpen zijn.

  als je dat zou willen doen zou dat super vet zijn!

  Ik heb het voor elkaar! Wat een gedoe. Voor een ieder die dit probleem ook heeft:

  Maar het probleem kwam bij mij doordat ik dezelfde taxonomy naam als custom post type naam gebruikte. Hierdoor raakte wordpress totaal in de war.

  Uiteindelijk ben ik helemaal opnieuw begonnen met het voorbeeld op de wordpress website. Met custom post type book. Ook denk ik dat je de slug niet dezelfde naam moet maken als al bestaande pagina’s / custom post types. Om deze boeken mooi weer te geven heb ik de pagina taxonomy-book.php gemaakt.

  Let dus heel goed op wat voor naamgeving je gebruikt!

  Thread starter Geerth

  (@geerth)

  @baszer, dat is wel een ander probleem dan ik had 🙂
  Maar mooi dat het is opgelost!

5 reacties aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Het onderwerp ‘[wp] Custom post permalink geeft 404’ is gesloten voor nieuwe reacties.