Ondersteuning » Plugin vragen » Woocommerce edit “new order” email with addtional content from checkout fields

 • Ik zit vast bij de plugin Woocommerce. Deze stuurt automatisch mails naar het webwinkel emailadres. Ik wil echter dat daar een extra veld bij komt te staan dat de klant dient in te vullen. Ik heb ook de plugin “checkout fields editor” aangekocht van Woocommerce om dat extra veld bij de checkoutpage aan te maken.
  Dat extra veld moet nu dus op de “new order” mail komen. Maar dat dient gecodeerd te worden in de template file. Dit lukt me echter helemaal niet.

  Hier is alvast de html template van de “new order” email nu. Mijn custom field heet “order_vid” en bestaat enkel uit tekst dat de klant invult. Dat zou dus in de template moeten verwerkt worden, maar geen idee hoe. de documentatie helpt me niet verder online..
  <?php
  /**
  * Admin new order email
  *
  * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/emails/admin-new-order.php.
  *
  * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
  * (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
  * maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
  * happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
  * the readme will list any important changes.
  *
  * @see https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
  * @package WooCommerce/Templates/Emails/HTML
  * @version 3.7.0
  */

  defined( ‘ABSPATH’ ) || exit;

  /*
  * @hooked WC_Emails::email_header() Output the email header
  */
  do_action( ‘woocommerce_email_header’, $email_heading, $email ); ?>

  <?php /* translators: %s: Customer billing full name */ ?>
  <p><?php printf( esc_html__( ‘You’ve received the following order from %s:’, ‘woocommerce’ ), $order->get_formatted_billing_full_name() ); // phpcs:ignore WordPress.Security.EscapeOutput.OutputNotEscaped ?></p>
  <?php

  /*
  * @hooked WC_Emails::order_details() Shows the order details table.
  * @hooked WC_Structured_Data::generate_order_data() Generates structured data.
  * @hooked WC_Structured_Data::output_structured_data() Outputs structured data.
  * @since 2.5.0
  */
  do_action( ‘woocommerce_email_order_details’, $order, $sent_to_admin, $plain_text, $email );

  /*
  * @hooked WC_Emails::order_meta() Shows order meta data.
  */
  do_action( ‘woocommerce_email_order_meta’, $order, $sent_to_admin, $plain_text, $email );

  /*
  * @hooked WC_Emails::customer_details() Shows customer details
  * @hooked WC_Emails::email_address() Shows email address
  */
  do_action( ‘woocommerce_email_customer_details’, $order, $sent_to_admin, $plain_text, $email );

  /**
  * Show user-defined additional content – this is set in each email’s settings.
  */
  if ( $additional_content ) {
  echo wp_kses_post( wpautop( wptexturize( $additional_content ) ) );
  }

  /*
  * @hooked WC_Emails::email_footer() Output the email footer
  */
  do_action( ‘woocommerce_email_footer’, $email );

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Moderator Jeroen Rotty

  (@jeroenrotty)

  Support Moderator

  Je hebt bij het aankopen van de betaalde plugin support bij de ontwikkelaars, hier kunnen we geen support geven voor premium plugins of thema’s, zie forumregels.

  Ik raad je dus aan contact te nemen met hun support.

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘Woocommerce edit “new order” email with addtional content from checkout fields’ is gesloten voor nieuwe reacties.