• Hallo, hopelijk kan er mij iemand helpen/

  Even de achtergrond van mijn probleem.µ

  Sedert enkele dagen heb ik het beheer gekregen over de site van een vereniging. Ik ben nu geen leek met informatica maar websitebeheer is toch iets nieuw voor mij. Enkele dagen ging het goed en de site kreeg terug een moderne vormgeving. Tot ik een fout heb gemaakt waardoor ik nu niet meer de site kan bewerken en deze ook niet meer correct kan weer gegeven worden.

  Wat heb ik gedaan:

  Ik stelde vast dat het dus mogelijk was om de Url die bezoekers dienen in te typen kan gewijzigd worden via general-… in het dashboard. ik heb dit dus ook gedaan. Het resultaat was dan ook dat ik na het opslaan geen toegang meer heb tot het dashboard. Ook als ik nu wil de site openen, krijg ik een pagina zonder layout maar enkel als directory.

  Ik heb hier op het forum al zitten rondzoeken maar nergens vind ik een goede oplossing. Het is zo dat alles online gebeurt, er is niks op mijn pc geïnstaleerd ofzo. In de forums word gesproken over phpmyadmin enzo. maar weet echt niet waar te beginnen.

  Ik ben een leek op gebied van websitebeheer en hoop dat deze fout kan hersteld worden. Kan er mij iemand helpen want ik vrees echt dat ik nu alles kwijt kan geraken.

  De url van de site is http://www.ivvoh.be en ik heb deze gewjzigd naar http://www.olbh.be. (achteraf bekeken had ik dit beter niet gedaan.
  Zoals ik al zei, ik kan ook niet meer in het dashboard geraken om de instellingen terug te draaien. wanneer ik dit probeer krijg ik een melding dat deze niet kan gevonden worden.

  Bedankt voor de hulp.

  Jens

15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
 • Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  De foutmelding die ik dan krijg is Page 404 trouwens.

  Ik weet dat er op het forum hier al over gepost is, maar ik kan echt nergens de juiste oplossing voor mij vinden. Of ik begrijp het gewoon niet wat te doen. Bedankt nogmaals,
  Jens

  Wat je hebt gedaan is je hebt je website verplaatst, je hebt tegen WordPress gezegd dat de WordPress bestanden die alles mogelijk maken niet meer op ivvoh.be staan maar op het adres olbh.be te vinden zijn.

  Deze optie is niet om je URL aan te passen maar alleen gemaakt je website te verplaatsen binnen je eigen hosting of om bijv. WWW voor de url te plaatsen, standaard haalt WordPress dit namelijk weg omdat steeds minder mensen dit nog intypen.

  Je kunt een paar dingen doen om alles weer terug te krijgen.

  http://codex.wordpress.org/Changing_The_Site_URL

  Meestal is één van de eerste twee stappen al voldoende en vrij eenvoudig te begrijpen.

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Hallo Shmoo,

  Bedankt voor je reactie, ik had die oplossing al gezien. Maar ik geraak er niet verder mee. Zoals ik al zei ben een leek op dit gebied.

  De eerste oplossing wil ik proberen, daar deze er het simpelste uitziet.
  Edit wp-config.php

  Waar vind ik deze wp-config.php en hoe dien ik deze dan te openen.
  Daar is het waar ik vastloop, ik weet gewoon niet waar ik moet kijken of zoeken.

  Zoals ik al zei, er is niets opgeslagen op mijn pc, alles gebeurt online.

  Ik begin redelijk hopeloos te worden, daar ik al redelijk veel tijd in de update van de site gestopt heb en het liever niet allemaal kwijt wil geraken.

  Bedankt voor je hulp

  Jens

  Je raakt niets kwijt, alles staat in een database je moet alleen weer opnieuw verbinding maken met die database door twee urls naar het juiste path te sturen.

  Wat jij nodig hebt is een FTP programma bijv. FileZilla
  http://filezilla-project.org/

  Hiermee kun je verbinding maken met je webhosten om bij de bestanden van WordPress te komen.

  Dan zoek je naar een folder die httpd, httpdocs of www heet en open je deze.
  In die folder zal je allemaal bestanden vinden die met wp- beginnen en eindigen op .php
  De wp-config.php moet je dan even downloaden naar je computer openen in een meest simpele teksteditor (geen MS Word) maar bijv. Notepad en dan voeg je die twee regels met code toe. Opslaan en weer terug uploaden en dan kun je weer gebruik maken van je site zoals vanouds.

  Gegevens die je van je webhost moet zien te krijgen zijn.
  http://ftp.jouw-domein.be
  – gebruikersnaam voor FTP
  – wachtwoord voor FTP

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Ben ermee bezig,

  Heb filezilla opgestart en probeer mij in te loggen.

  Maar ik krijg terug een foutcode dat er niet kan ingelogd worden op server.

  Mss zijn mijn gegevens wel niet correct. zijn gebruikernaam en wachtwoord dan niet hetzelfde als die die ik gebruikte om in te loggen op de site om deze te kunnen beheren.

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Ik krijg volgende code’s

  Status verbinding :”verbinding aangemaakt, welkomstbericht afwachten”
  met daaronder dan ” 220ProFtd 1.3.4a server ready

  User admin
  331 password requiered for admin

  530 login incorrect

  Fout: fatale fout
  fout: kan niet verbinden met server

  Waarschijnlijk zijn je gegeven niet correct,

  Vraag even aan de webhoster, deze kunnen dat beter voor je afhandelen.
  Wachtwoord en Username zijn 98% anders. Mochten die het zelfde zijn dan moet je dit veranderen want das totaal niet veilig.

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Ja oké, zal nog een ganse zoektocht worden.

  DIt is niet iets wat je zelf terug kan opvragen waarschijnlijk via een of andere site.

  toch al bedankt voor de hulp, ik zie waar ik kan komen.

  groeten,
  Jens

  Bij het bedrijf die de webhosting regelt moet je dat kunnen opvragen, of dat via hun site gaat of via de mail ?

  Geen idee das bij elk bedrijf anders.

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  ondertussen heb ik alle gegevens die ik nodig heb, ik probeer de oplossingen uit die op het forum verschijnen. toch slaag ik er maar niet in om de site weer online te krijgen.

  Kan je me nog eens op weg helpen,

  Bedankt

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Ik heb de methode met het aanpassen van het wp-config.php geprobeerd.
  Dan ziet de code er zo uit.

  ;<?php
  define(‘WP_HOME’,’http://ivvoh.be&#8217;);
  define(‘WP_SITEURL’,’http://ivvoh.be&#8217;)
  * The base configurations of the WordPress.

  Nadat ik dit heb gedaan en terug wil inloggen op de site, krijg ik terug een foutmelding, namelijk:
  Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-config.php on line 4

  Kan er mij iemand verder helpen

  Bedankt,

  Jens

  Je moet alleen dit plaatsen bijna op het einde, als het goed is staat er ergens aan het einde een regel die zegt. Stop editing after this line

  Precies daar boven moet je deze twee regels plakken.
  En let op dat je achter beide regels een ; plaatst.

  define('WP_HOME','http://ivvoh.be');
  define('WP_SITEURL','http://ivvoh.be');
  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Ik ben waarschijlijk niet al te slim, maar nu krijg ik weer een andere foutcode. nadat ik je oplossing gebruikt heb.

  Parse error: syntax error, unexpected ‘*’ in /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-config.php on line 2

  De code die ik config file plaatste zag er zo uit.

  ;

  /*define(‘WP_HOME’,’http://ivvoh.be&#8217;);
  define(‘WP_SITEURL’,’http://ivvoh.be&#8217;); That’s all, stop editing! Happy blogging.

  Dit heeft niets met slim of dom te maken dit kan iedereen gebeuren het is een tikfoutje..

  Er staat helemaal bovenaan op regel nummer 2 een fout in de code.

  Vervang deze tekst met de jouwe..
  Kijk naar de laatste regel van mijn tekst (hier) en verwijder vanaf daar omhoog alle tekst die jij hebt en plaats dan mijn tekst (die van hier) in jouw bestand. Dit is alleen maar informatie niets meer niets minder.

  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
   * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */

  Daarna ga je omlaag en doe je het zelfde met deze tekst-/code.

  /**
   * For developers: WordPress debugging mode.
   *
   * Change this to true to enable the display of notices during development.
   * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
   * in their development environments.
   */
  define('WP_DEBUG', false);
  define('WP_HOME','http://ivvoh.be');
  define('WP_SITEURL','http://ivvoh.be');
  
  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

  En dat sla je op.

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Het bovenste kader heb ik aangepast, inderdaad in lijn 2 ontbrak er iets.

  Het onderste kader wil ik nu ook vervangen, maar daat staat in de orginele config. niets van. Dien ik dit dan toe te voegen.

15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
 • Het onderwerp ‘Wijziging van Url adres met als resultaat weg site ?’ is gesloten voor nieuwe reacties.