Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » taal schakeling frontend

 • Ik heb een aantal pagina’s geschreven in verschillende talen.

  ik zoek een plugin en/of template waar ik niet alleen kan schakelen tussen de talen per pagina, maar ook het menu moet mee vertalen.

  zodra ik van nederlands menubalk/pagina schakel naar engels, dat er dan menubar/page staat.

  iemand een idee?

  wpml.org is iig geen optie voor mij gezien de prijs.

10 reacties aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Thread starter mimohoorn

  (@mimohoorn)

  is er helemaal niemand die mij kan helpen met wat tips?

  Ik weet zelfs niet of zoiets bestaat, maar waarom werk je niet binnen een netwerk en 2 sites ? En vertaal je gewoon zelf niet de menu, zoveel kan dat toch niet zijn ?

  Thread starter mimohoorn

  (@mimohoorn)

  je bedoeld dat ik een MU site moet maken?

  het vertalen van menu’s is niet het probleem, maar het schakelen tussen de talen is nog lastig.

  ik ben wat dat aan gaat nog een newbie, maar ga zo wel proberen om de instellingen aan te passen om MU vrij te geven.

  ik heb hierover wel wat gelezen, maar de tijdschrift webdesigner was daar niet echt duidelijk over. Ook hun beginnersgids voor WP was daar niet op ingegaan (of ik heb het over het hoofd gezien)

  Op de localhost ben ik dit ook aan het uittesten, en het gaat vrij goed, want ik ben ook aan het oefenen om meertalige sites te maken. Zo kan je op de 2de, 3de,…sites alles aanpassen wat je maar wil.

  Ik veronderstel dat we toch over hetzelfde aan het praten zijn ?

  Ik kopieer even van wat ik als antwoord gaf in een ander subforum :

  Wat je ook zou kunnen doen, en ik heb deze uitgetest en het werkt wel mits precies te volgen hoe ze het schrijven, is een netwerk te maken.
  Zie http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-enable-multi-site-option-in-wordpress-3-0/

  Zo kan je meerdere sites maken met maar één wordpress install. In je dashbord kies je dan de site waar je wil berichten.
  De naam van je tweede site kan je dan kiezen. Heb het uitgetest op de localhost en het werkt wel.

  Zo kan je meerdere sites maken, of in jouw geval, de vertaling zoals http://www.domein.com/NL …www.domein.com/EN enzoverder.

  Heb je hier wat aan ?

  Thread starter mimohoorn

  (@mimohoorn)

  ik was net bezig om te kijken in mijn DirectAdmin en alvast de .htaccess en wp-config.php als ori_ copy veilig te stellen.

  dan even speuren waar ik de

  define(‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true);

  moet plaatsen in de wp-config.php

  Was ook even zoeken bij mij, en heb het helemaal boven gezet, toen werkte het :
  Doe .htaccess heb ik zelf aangemaakt in een kladblok want op de localhost stond die er niet.

  <?php
  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
  * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
  * to “wp-config.php” and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  define( ‘MULTISITE’, true );
  define( ‘SUBDOMAIN_INSTALL’, false );
  $base = ‘/wordpress/’;
  define( ‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘localhost’ );
  define( ‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/wordpress/’ );
  define( ‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1 );
  define( ‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1 );

  // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);

  Thread starter mimohoorn

  (@mimohoorn)

  nadat ik

  <?php
  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
  * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
  * to “wp-config.php” and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  define( ‘MULTISITE’, true );
  define( ‘SUBDOMAIN_INSTALL’, false );
  $base = ‘/wordpress/’;
  define( ‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘localhost’ );
  define( ‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/wordpress/’ );
  define( ‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1 );
  define( ‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1 );

  // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);

  in de .htaccess had ingevoerd, kreeg ik deze melding

  Internal Server Error
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator, webmaster@mijnsite.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

  waar ging het nou mis? ligt dit aan mijn webhost?

  ik had de DB_name al veranderd naar mijn eigen DB, maar ook dat helpt niet

  Heb even op de localhost de -htaccess verwijderd : dan werkt nog wel de ‘hoofdsite’, maar niet meer de bijgevoegde sites.

  Probeer eens de huidige terug te zetten, als die er al was. Moet wel in de root staan. Maar heb het nog nooit geprobeerd op de provider, enkel lokale pc.

  Bij mij staat er dit in : (en waar ik dit weer gevonden had, weet ik al niet meer)

  RewriteEngine On
  RewriteBase /wordpress/
  RewriteRule ^index\.php$ – [L]

  # uploaded files
  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

  # add a trailing slash to /wp-admin
  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^ – [L]
  RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
  RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(.*\.php)$ $1 [L]
  RewriteRule . index.php [L]

  Thread starter mimohoorn

  (@mimohoorn)

  met alle respect: ik wordt niet helemaal wijzer van je aanwijzingen, maar ik denk dat je bedoeld zoals op de site die ik net ff heb gegoogled

  http://www.ihavetheknowledge.nl/Web/Wordpress/Hoe-schakel-je-de-Multisite-optie-in-van-Wordpress-3.0

  ik zal opnieuw alles gaan doen volgens deze stappen plan en hoop dat het dan wel lukt.

  in ieder geval harstikke bedankt voor je reactie en hulp.

  als het gelukt is laat ik het zometeen wel weten

  Ja, dat lijkt me een betere site. ’t komt op ’t zelfde neer, maar is wat overzichtelijker en in het NL.

10 reacties aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Het onderwerp ‘taal schakeling frontend’ is gesloten voor nieuwe reacties.