Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » Single post werkt niet

 • Goedemiddag,

  Ik ben voor me eigen website een uitbreiding aan het maken voor de hulppagina.
  Hierbij wil ik ervoor zorgen dat het single posts wordt zodat deze pagina’s ook weer opgenomen worden.

  Nu heb ik in het verleden vaker dit soort dingen gemaakt en nooit problemen ermee gehad.
  Echter heb ik sinds 3.8 problemen hiermee en lijkt het niet geheel meer te werken.

  register_post_type:

  function faq_custom_init() {
  	$labels = array(
  		'name'        => 'WP FAQ',
  		'singular_name'   => 'FAQ',
  		'add_new'      => 'Add New',
  		'add_new_item'    => 'Add New FAQ',
  		'edit_item'     => 'Edit FAQ',
  		'new_item'      => 'New FAQ',
  		'all_items'     => 'All FAQ',
  		'view_item'     => 'View FAQ',
  		'search_items'    => 'Search FAQs',
  		'not_found'     => 'No FAQ found',
  		'not_found_in_trash' => 'No FAQ found in Trash',
  		'parent_item_colon' => '',
  		'menu_name'     => 'WP FAQ'
  	);
  
  	$args = array(
  		'labels'       => $labels,
  		'public'       => true,
  		'publicly_queryable' => true,
  		'show_ui'      => true,
  		'show_in_menu'    => true,
  		'query_var'     => true,
  		'rewrite'      => array( 'slug' => '/over-wm-diensten/kennisbank' ),
  		'capability_type'  => 'post',
  		'has_archive'    => true,
  		'hierarchical'    => true,
  		'menu_position'   => null,
  		'supports'      => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments' )
  	);
  
  	register_taxonomy( 'faq', array( 'faq' ), $args );
  	register_post_type( 'faq', $args );
  }
  add_action( 'init', 'faq_custom_init' );
  
  /* Flush rewrite rules for custom post types. */
  add_action( 'after_switch_theme', 'bt_flush_rewrite_rules' );
  
  /* Flush your rewrite rules */
  function bt_flush_rewrite_rules() {
     flush_rewrite_rules();
  }

  Iemand enig idee welke fout ik gemaakt heb en of er iets gewijzigd is waardoor dit niet werkt?

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘Single post werkt niet’ is gesloten voor nieuwe reacties.