Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » portfolio template php vraag

 • Hallo,

  Ik heb een portfolio template in wordpress, en als ik deze gebruik laat hij alle 3 de categorieen zien. Wat ik wil doen is: 3 portfolio templates maken, die een specifieke categorie weergeven. Alvast bedankt voor jullie hulp.

  Hieronder staat de code.

  <?php
  
  # Force full width content
  add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
  
  wp_enqueue_script('isotope', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/jquery.isotope.min.js', array('jquery'), '1.5.25', true);
  wp_enqueue_script('isotope_init', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/isotope_init.js', array('isotope'), '', true);
  
  //* Add custom body class
  add_filter( 'body_class', 'filerable_portfolio_add_body_class' );
  
  //* Filterable Portfolio custom body class
  function filerable_portfolio_add_body_class( $classes ) {
    $classes[] = 'filterable-portfolio-page';
      return $classes;
  }
  
  remove_action( 'genesis_loop', 'genesis_do_loop' );
  add_action( 'genesis_loop', 'filterable_portfolio_do_loop' );
  
  /**
   * Outputs a custom loop
   *
   * @global mixed $paged current page number if paginated
   * @return void
   */
  function filterable_portfolio_do_loop() { ?>
  
    <header id="page-heading" class="entry-header">
      <?php genesis_do_post_title(); ?>
      <?php $terms = get_terms( 'portfolio_category' ); ?>
      <?php if( $terms[0] ) { ?>
        <ul id="portfolio-cats" class="filter clearfix">
          <li><a href="#" class="active" data-filter="*"><span><?php _e('All', 'genesis'); ?></span></a></li>
          <?php foreach ($terms as $term ) : ?>
            <li><a href="#" data-filter=".<?php echo $term->slug; ?>"><span><?php echo $term->name; ?></span></a></li>
          <?php endforeach; ?>
        </ul><!-- /portfolio-cats -->
      <?php } ?>
    </header><!-- /page-heading -->
  
    <div class="entry-content" itemprop="text">
       <?php $wpex_port_query = new WP_Query(
        array(
          'post_type' => 'portfolio',
          'category' => 'schilderen',
          'showposts' => '-1',
          'no_found_rows' => true,
        )
      );
      if( $wpex_port_query->posts ) { ?>
        <div id="portfolio-wrap" class="clearfix filterable-portfolio">
          <div class="portfolio-content">
            <?php $wpex_count=0; ?>
            <?php while ( $wpex_port_query->have_posts() ) : $wpex_port_query->the_post(); ?>
              <?php $wpex_count++; ?>
              <?php $terms = get_the_terms( get_the_ID(), 'portfolio-category' ); ?>
              <?php if ( has_post_thumbnail($post->ID) ) { ?>
                <article class="portfolio-item col-<?php echo $wpex_count; ?> <?php if( $terms ) foreach ( $terms as $term ) { echo $term->slug .' '; }; ?>">
                  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php echo genesis_get_image( array( size => 'portfolio' ) ); ?>
                  <div class="portfolio-overlay"><h3><?php the_title(); ?></h3></div><!-- portfolio-overlay --></a>
                </article>
              <?php } ?>
            <?php endwhile; ?>
          </div><!-- /portfolio-content -->
        </div><!-- /portfolio-wrap -->
      <?php } ?>
      <?php wp_reset_postdata(); ?>
    </div><!-- /entry-content -->
  
  <?php }

 • Het onderwerp ‘portfolio template php vraag’ is gesloten voor nieuwe reacties.