Ondersteuning » Overige » PHP Bestand in Post oproepen

 • Hallo,

  Ik weet niet goed waar ik moet gaan voor hulp maar ik zal hier een poging wagen. Ik heb een website goedkopelaptops.be waar ik graag feeds van kelkoo zou mee gebruiken. Nu gebruik ik feeds van ebay en die waren makkelijk te integreren.

  Kelkoo gebruikt een script die je moet saven als php file op je server. Ik vroeg mij af of er een manier bestaat om die dar bestand op te roepen in een post.

  Hier is een voorbeeld van de script

  <?php
  // Voer tussen de aanhalingstekens uw TradeDoubler Affliate Id in
  $affId = “334191”;
  // Voer tussen de aanhalingstekens uw Kelkoo Affliate Id in
  $kelId = “96915007”;
  // Voer tussen de aanhalingstekens uw Kelkoo Affliate Key in
  $kelKey = “B8b073O7”;
  // Voer tussen de aanhalingstekens de gewenste uiting van de request builder in.
  Voor meer informatie kunt u “Onderdelen van het Kelkoo Developer Network”
  lezen
  $kelUrl =
  http://nl.shopping.yahooapis.com/V2/productSearch?category=122701&sort=def
  ault_ranking&start=1&results=20&show_products=1&show_subcategories=1&sh
  ow_refinements=1&aid=96915007&timestamp=1193061710&hash=X2yA0o7VE
  WEqvKC7sPCqrw–
  “;
  error_reporting(0);
  function UrlSigner($urlDomain, $urlPath, $partner, $key){
  settype($urlDomain, ‘String’);
  settype($urlPath, ‘String’);
  settype($partner, ‘String’);
  settype($key, ‘String’);
  $URL_sig = “hash”;
  $URL_ts = “timestamp”;
  $URL_partner = “aid”;
  $URLreturn = “”;
  $URLtmp = “”;
  $s = “”;
  // get the timestamp
  $time = time();
  // replace ” ” by “+”
  $urlPath = str_replace(” “, “+”, $urlPath);
  // format URL
  $URLtmp = $urlPath . “&” . $URL_partner . “=” . $partner . “&” . $URL_ts . “=” .
  $time;
  // URL needed to create the tokken
  $s = $urlPath . “&” . $URL_partner . “=” . $partner . “&” . $URL_ts . “=” . $time
  . $key;
  $tokken = “”;
  $tokken = base64_encode(pack(‘H*’, md5($s)));
  $tokken = str_replace(array(“+”, “/”, “=”), array(“.”, “_”, “-“), $tokken);
  $URLreturn = $urlDomain . $URLtmp . “&” . $URL_sig . “=” . $tokken;
  return $URLreturn;
  }
  $url = UrlSigner(‘http://nl.shopping.kelkooapis.com&#8217;, ”.$kelUrl.”, ”.$kelId.”,
  ”.$kelKey.”);
  $xml = simplexml_load_file($url);
  #print $xml->Products->Product->Offer->ListImage->Url;
  #var_dump($xml);
  $StartPunt = 0;
  #tel de objecten van de node ListImage 🙂
  $CounterObj = count($xml->Products->Product);
  for($StartPunt; $StartPunt < $CounterObj; $StartPunt++) {
  // Hieronder vindt u een gedeelte HTML. Wellicht bent u ermee bekend. Deze
  kan u zelf aanpassen naar uw eigen wensen en behoeften. Voordat u dat gaat
  doen is het aan te raden om “Geavanceerd (Styling en soorten gegevens)” te
  lezen.
  print ‘<table align=center width=780 height=129 border=1>
  <tr>
  <td width=15% bgcolor=white><img src=’.$xml->Products-
  >Product[$StartPunt]->Offer->ListImage->Url. ‘ width=’.$xml->Products-
  >Product[$StartPunt]->Offer->ListImage->Width. ‘ height=’.$xml->Products-
  >Product[$StartPunt]->Offer->ListImage->Height. ‘ /></td>
  <td width=50%><h1>’.$xml->Products->Product[$StartPunt]->Offer-
  >ProductName.'</h1>
  <h2>’.$xml->Products->Product[$StartPunt]->Offer->Price.'</h2></td><td
  width=25%><a
  href=http://clk.tradedoubler.com/click?p=21453&a=’.$affId.’&g=16798192&url=
  ‘.$xml->Products->Product[$StartPunt]->Offer->Url.’ target=_blank>Meer
  Informatie</td>
  <td width=10%><table><tr>
  <td>’.$xml->Products->Product[$StartPunt]->Offer->Merchant->Name.'</td>
  </tr><tr>
  <td>’.$xml->Products->Product[$StartPunt]->Offer->Category->Name.'</td>
  </tr></table></td>
  </tr>
  </table>’;
  }
  ?>

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘PHP Bestand in Post oproepen’ is gesloten voor nieuwe reacties.