Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » Permalink structure custom post type

 • Beste allemaal,

  Ik loop tegen het volgende probleem aan met betrekking tot de URL structuur bij een custom post type. De situatie is als volgt:

  Ik heb een custom post type “projecten” met daarin verschillende categorieën waaronder verschillende projecten hangen(berichten). Dus bijvoorbeeld:
  http://www.example.nl/projecten/categorie/bericht

  Nu wil ik op de categorie basis alle berichten tonen welke onder deze categorie horen:
  http://www.example.nl/projecten/categorie

  En op de projecten basis een overzicht van alle categorieën:
  http://www.example.nl/projecten

  Nu is de categorie basis wel bereikbaar alleen dan op de url:
  http://www.example.nl/categorie/

  Hoe kan ik er voor zorgen dat ik op alle niveaus de juiste content krijg te zien?
  http://www.example.nl/projecten/categorie geeft nu namelijk een 404

  Ik hoop dat jullie me hier mee kunnen helpen.
  Hieronder de aangemaakte custom post type:

  // Register Custom Post Type
  function projecten() {
  
  	$labels = array(
  		'name'        => _x( 'Projecten', 'Post Type General Name', 'text_domain' ),
  		'singular_name'    => _x( 'Projecten', 'Post Type Singular Name', 'text_domain' ),
  		'menu_name'      => __( 'Projecten', 'text_domain' ),
  		'name_admin_bar'   => __( 'Project', 'text_domain' ),
  		'parent_item_colon'  => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ),
  		'all_items'      => __( 'Alle projecten', 'text_domain' ),
  		'add_new_item'    => __( 'Nieuw project toevoegen', 'text_domain' ),
  		'add_new'       => __( 'Nieuw project', 'text_domain' ),
  		'new_item'      => __( 'New Project', 'text_domain' ),
  		'edit_item'      => __( 'Bewerk project', 'text_domain' ),
  		'update_item'     => __( 'Update project', 'text_domain' ),
  		'view_item'      => __( 'Bekijk project', 'text_domain' ),
  		'search_items'    => __( 'Zoek project', 'text_domain' ),
  		'not_found'      => __( 'Niet gevonden', 'text_domain' ),
  		'not_found_in_trash' => __( 'Niet gevonden in prullenbak', 'text_domain' ),
  	);
  	$rewrite = array(
  		'slug'        => 'projecten',
  		'with_front'     => true,
  		'pages'        => true,
  		'feeds'        => true,
  	);
  	$args = array(
  		'label'        => __( 'projecten', 'text_domain' ),
  		'description'     => __( 'Projecten overzicht', 'text_domain' ),
  		'labels'       => $labels,
  		'supports'      => array( 'title', 'editor', 'thumbnail', ),
  		'taxonomies'     => array( 'category' ),
  		'hierarchical'    => true,
  		'public'       => true,
  		'show_ui'       => true,
  		'show_in_menu'    => true,
  		'menu_position'    => 5,
  		'menu_icon'      => 'dashicons-portfolio',
  		'show_in_admin_bar'  => true,
  		'show_in_nav_menus'  => true,
  		'can_export'     => true,
  		'has_archive'     => true,
  		'exclude_from_search' => false,
  		'publicly_queryable' => true,
  		'rewrite'       => $rewrite,
  		'capability_type'   => 'page',
  
  	);
  	register_post_type( 'projecten', $args );
  
  }
  
  // Hook into the 'init' action
  add_action( 'init', 'projecten', 0 );
2 reacties aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
2 reacties aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Het onderwerp ‘Permalink structure custom post type’ is gesloten voor nieuwe reacties.