• Aangezien een afhankelijk menu schijnbaar niet mogelijk is moet ik kiezen voor een multimenu.
    Zie
    http://walbergwordpress.ddns.net/wordpress/
    Daar ik straks wel 600 menuu opties heb kan ik hier dus geen gebruik maken van enkel pull down vanuit het bovenmenu. Dus wil ik een megamenu maar die moet dus wel vanuit dit bestaande menu werken. Ik heb al jquery menu geprobeerd, die kwakt alles op de top van het scherm en dan heb je alleen de laatste 5 opties onder elkaar want de rest valt buiten beeld. Dus eigenlijk als ik nu bovenin het menu kies voor South african carivores dat ik daaronder 5 of 6 kolommen krijg met bovenop iedere kolom een groepnaam. Mooiste was geweest als ik afhankelijk van wat ik in de pull down kies, ik een nieuw scherm had gekregen met daarin een apart menu. Maar dat gaat kennelijk niet.

  • Het onderwerp ‘multimenu’ is gesloten voor nieuwe reacties.