• Ik had een vraagje over het theme Mandigo

  Bij de pagina’s is er geen code om te reageren, en ik wil graag dat mensen ook kunnen reageren op de pagina’s, onderaan heb ik de codes van enkel bericht en voor een pagina geplaatst, ik heb al gepuzzelt maar mij lukt het niet, hoe krijg ik reacties bij een pagina?

  Code Enkel bericht:

  <?php
  	get_header();
  	$alwayssidebars = get_option('mandigo_always_show_sidebars');
  	if ($alwayssidebars) {
  		if (get_option('mandigo_sidebar1_left')) include (TEMPLATEPATH . '/sidebar.php');
  		if (get_option('mandigo_1024') && get_option('mandigo_3columns') && get_option('mandigo_sidebar2_left')) {
  			include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php');
  		}
  	}
  ?>
  	<td id="content" class="<?php echo ($alwayssidebars ? 'narrow' : 'wide'); ?>column">
  
   <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  		<div class="navigation">
  			<div class="alignleft"><?php previous_post_link('&laquo; %link') ?></div>
  			<div class="alignright"><?php next_post_link('%link &raquo;') ?></div>
  		</div>
  
  		<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
                  <div class="postinfo">
  			    	<div class="calborder">
  			    	<div class="cal">
                          <span class="cald<?php echo (get_option('mandigo_dates') ? ' cald2' : '') ?>"><?php the_time((get_option('mandigo_dates') ? 'M' : 'd')) ?></span>
                          <span class="calm"><?php the_time((get_option('mandigo_dates') ? 'd' : 'm')) ?></span>
                          <span class="caly"><?php the_time('Y') ?></span>
                      </div>
                      </div>
                      <h2><a href="<?php echo get_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link: <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
                      <small><?php printf(__('Posted by: %s in %s','mandigo'),'<a href="'. get_author_posts_url(get_the_author_ID()) .'" title="'. sprintf(__("Posts by %s"), attribute_escape(get_the_author())).' ">'. get_the_author() .'</a>',get_the_category_list(', ')) ?></small>
                  </div>
  
  			<div class="entry">
  				<?php the_content('<p class="serif">'. __('Read the rest of this entry','mandigo') .' &raquo;</p>'); ?>
  
  				<?php link_pages('<p><strong>'. __('Pages','mandigo') .':</strong> ', '</p>', 'number'); ?>
  
  <p class="postmetadata alt">
  					<small>
  						<?php printf(__('This entry was posted on %s at %s and is filed under %s.','mandigo'),get_the_time(__('l, F jS, Y','mandigo')),get_the_time(),get_the_category_list(', ')); ?>
  						<?php printf(__('You can follow any responses to this entry through the %s feed.','mandigo'),'<a href="'. comments_rss() .'">RSS 2.0</a>'); ?>
  
  						<?php if (('open' == $post-> comment_status) && ('open' == $post->ping_status)) {
  							// Both Comments and Pings are open ?>
  							<?php printf(__('You can <a href="#respond">leave a response</a>, or <a href="%s" rel="trackback">trackback</a> from your own site.','mandigo'),trackback_url(false)); ?>
  
  						<?php } elseif (!('open' == $post-> comment_status) && ('open' == $post->ping_status)) {
  							// Only Pings are Open ?>
  							<?php printf(__('Responses are currently closed, but you can <a href="%s" rel="trackback">trackback</a> from your own site.','mandigo'),trackback_url(false)); ?>
  
  						<?php } elseif (('open' == $post-> comment_status) && !('open' == $post->ping_status)) {
  							// Comments are open, Pings are not ?>
  							<?php _e('You can <a href="#respond">skip to the end</a> and leave a response. Pinging is currently not allowed.','mandigo'); ?>
  
  						<?php } elseif (!('open' == $post-> comment_status) && !('open' == $post->ping_status)) {
  							// Neither Comments, nor Pings are open ?>
  							<?php _e('Both comments and pings are currently closed.','mandigo'); ?>
  
  						<?php } edit_post_link(__('Edit this entry.','mandigo'),'',''); ?>
  
  					</small>
  
  				</p>
  
  			</div>
  		</div>
  
  	<?php comments_template(); ?>
  
  	<?php endwhile; else: ?>
  
  		<p><?php _e('Sorry, no posts matched your criteria.','mandigo'); ?></p>
  
  <?php endif; ?>
  
  	</td>
  
  <?php
  	if ($alwayssidebars) {
  		if (!get_option('mandigo_sidebar1_left')) include (TEMPLATEPATH . '/sidebar.php');
  		if (get_option('mandigo_1024') && get_option('mandigo_3columns') && !get_option('mandigo_sidebar2_left')) {
  			include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php');
  		}
  	}
  
  	get_footer();
  ?>

  Code Pagina Sjabloon:

  <?php
  	get_header();
  	if (get_option('mandigo_sidebar1_left')) include (TEMPLATEPATH . '/sidebar.php');
  	if (get_option('mandigo_1024') && get_option('mandigo_3columns') && get_option('mandigo_sidebar2_left')) {
  		include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php');
  	}
  ?>
  	<td id="content" class="narrowcolumn">
  
    <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  		<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
  		<h2><center><?php the_title(); ?></center></h2>
  			<div class="entry">
  				<?php the_content('<p class="serif">'. __('Read the rest of this page','mandigo') .' &raquo;</p>'); ?>
  				<?php link_pages('<p><strong>'. __('Pages','mandigo') .':</strong> ', '</p>', 'number'); ?>
  
  			<div style="clear: both;"></div>
  			</div>
  		</div>
  	 <?php endwhile; endif; ?>
  	<?php edit_post_link(__('Edit this page','mandigo'), '<p>', '</p>'); ?>
  	</td>
  
  <?php
  	if (!get_option('mandigo_sidebar1_left')) include (TEMPLATEPATH . '/sidebar.php');
  	if (get_option('mandigo_1024') && get_option('mandigo_3columns') && !get_option('mandigo_sidebar2_left')) {
  		include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php');
  	}
  
  	get_footer();
  ?>

 • Het onderwerp ‘Mandigo’ is gesloten voor nieuwe reacties.