Ondersteuning » Algemeen WordPress » Loop child pages

 • Bedankt voor het lezen!

  Ik ben bezig met een one page layout website.
  Hier de link

  Ik heb een loop gebouwd om binnen één pagina alle pagina’s op te halen
  Zie hier de code:

  <?php args = array(
  	     'post_type' => 'page',       // Only Pages
           );
      query_posts($args);
   ?>
  			<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        	<article class="page" id="<?php the_title();?>">
          	<header>
            	<h1 class="pageTitle"><?php the_title();?></h1>
              <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/pageImage.jpg" alt="Afbeelding voor de pagina 'Wie Zijn Wij'">
            </header>
            <nav class="subNav">
            	<ul>
              	<li><a href="#page5-1">Item 1</a></li>
              	<li><a href="#page5-1">Item 2</a></li>
              	<li><a href="#page5-1">Item 3</a></li>
              	<li><a href="#page5-1">Item 4</a></li>
              </ul>
            </nav><!-- Close 'sub-navigation' -->
            <section class="content">
            	<p><?php the_content();?></p>
            </section>
          </article><!-- Close 'page' -->
          <?php endwhile; else: ?><?php endif; ?>

  Nu heb ik een vergelijkbare loop nodig. Maar dan om de “child pages” oftewel sub-pagina op te halen van een pagina.
  Dit moet ik bijvoorbeeld gebruiken om de “subNav” class te vullen met <?php the_title();?> de child pages van de pagina.

  Ik hoop dat ik een beetje overkom met mijn probleem.
  Als er vragen zijn hoor ik het graag.
  Alle hulp is welkom en bij voorbaat dank!

  Groet,

  Peter

 • Het onderwerp ‘Loop child pages’ is gesloten voor nieuwe reacties.