Ondersteuning » Algemeen WordPress » lelijk reactieveld aanpassen

 • Opgelost stillewateren

  (@stillewateren)


  Ik heb een eigen thema gemaakt en geïnstalleerd. Nu is alleen het veld waarin een reactie gegeven kan worden niet mooi – ik zou dit graag in de stijl van twenty-eleven oid hebben.

  Hoe doe ik dit? Ik heb al in allerlei bestanden gekeken en verschillende dingen aangepast, maar niets werkt. Het lijkt een soort standaard te zijn die er maar niet uit wil.

  HELP!

15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
 • Je zegt het eigenlijk zelf al je wilt de stijl van twenty-eleven. Je kunt dit aanpassen in de style.css van je theme.

  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  Ik kwam er achter, dat het comment-veld inmiddels wel de stijl van mijn thema gebruikt. Fijn.

  Nu staat er ook tekst onder het reactieveld, die kan ik echt nergens vinden. Je zou denken dat ik in de comments.php ergens deze tekst zou moeten vinden, maar ik zie hem niet. Een idee?

  Wat is de site?

  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  Het gaat dus om de tekst onder het invulveld.

  Gooi dit in je functions.php:

  function sw_comment_form_fields( $fields )
  {
  	$fields['comment_notes_after'] = '';
  	return $fields;
  }
  add_filter( 'comment_form_defaults', 'sw_comment_form_fields' );
  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  Ok, waar precies? (had ik al gezegd dat ik niet veel weet van php?)

  Ga naar Weergave -> Bewerker -> functions.php en plak de code in dat bestand.

  Het maakt niet echt uit waar (bij voorkeur ergens onderaan), maar zorg gewoon dat je het plaatst voor de afsluitende ?> tag.

  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  Werkt niet… krijg een foutmelding.

  Zo ziet mijn functions.php eruit:

  <?php
  define(‘THEME_NAME’,”stillewateren3″);
  global $wp_version;
  define(‘WP_VERSION’, $wp_version);
  define(‘THEME_NS’, ’twentyten’);
  define(‘THEME_LANGS_FOLDER’,’/languages’);
  if (class_exists(‘xili_language’)) {
  define(‘THEME_TEXTDOMAIN’,THEME_NS);
  } else {
  load_theme_textdomain(THEME_NS, TEMPLATEPATH . THEME_LANGS_FOLDER);
  }
  mb_internal_encoding(get_bloginfo(‘charset’));
  mb_regex_encoding(get_bloginfo(‘charset’));
  if (WP_VERSION < 3.0){
  require_once(TEMPLATEPATH . ‘/library/legacy.php’);
  }

  theme_include_lib(‘defaults.php’);
  theme_include_lib(‘misc.php’);
  theme_include_lib(‘wrappers.php’);
  theme_include_lib(‘sidebars.php’);
  theme_include_lib(‘navigation.php’);
  theme_include_lib(‘shortcodes.php’);
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  theme_include_lib(‘widgets.php’);
  }

  if (!function_exists(’theme_favicon’)) {
  function theme_favicon() {
  if (is_file(TEMPLATEPATH .’/favicon.ico’)):?>
  <link rel=”shortcut icon” href=”<?php bloginfo(’template_directory’); ?>/favicon.ico” />
  <?php endif;
  }
  }
  add_action(‘wp_head’, ’theme_favicon’);
  add_action(‘admin_head’, ’theme_favicon’);
  add_action(‘login_head’, ’theme_favicon’);

  if ( function_exists( ‘add_theme_support’ ) ) {
  add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );
  add_theme_support( ‘nav-menus’ );
  add_theme_support( ‘automatic-feed-links’ );
  add_theme_support( ‘post-formats’, array( ‘aside’, ‘gallery’ ) );
  }
  if (function_exists(‘register_nav_menus’)) {
  register_nav_menus(array(‘primary-menu’ => __( ‘Primary Navigation’, THEME_NS)));
  }

  if(is_admin()){
  theme_include_lib(‘options.php’);
  theme_include_lib(‘admins.php’);
  function theme_add_option_page() {
  add_theme_page(__(‘Theme Options’, THEME_NS), __(‘Theme Options’, THEME_NS), ‘edit_themes’, basename(__FILE__), ’theme_print_options’);
  }
  add_action(‘admin_menu’, ’theme_add_option_page’);
  if (WP_VERSION >= 3.0) {
  add_action(‘sidebar_admin_setup’, ’theme_widget_process_control’);
  add_action(‘add_meta_boxes’, ’theme_add_meta_boxes’);
  add_action(‘save_post’, ’theme_save_post’);
  }
  return;
  }

  function theme_get_option($name){
  global $theme_default_options;
  $result = get_option($name);
  if ($result === false) {
  $result = theme_get_array_value($theme_default_options, $name);
  }
  return $result;
  }

  function theme_get_meta_option($id, $name){
  global $theme_default_meta_options;
  return theme_get_array_value(get_option($name), $id, theme_get_array_value($theme_default_meta_options, $name));
  }

  function theme_set_meta_option($id, $name, $value){
  $meta_option = get_option($name);
  if (!$meta_option || !is_array($meta_option)) {
  $meta_option = array();
  }
  $meta_option[$id] = $value;
  update_option($name, $meta_option);
  }

  function theme_get_post_id(){
  $post_id = get_the_ID();
  if($post_id != ”){
  $post_id = ‘post-‘ . $post_id;
  }
  return $post_id;
  }

  function theme_get_post_class(){
  if (!function_exists(‘get_post_class’)) return ”;
  return implode(‘ ‘, get_post_class());
  }

  function theme_include_lib($name){
  if (function_exists(‘locate_template’)){
  locate_template(array(‘library/’.$name), true);
  } else {
  theme_locate_template(array(‘library/’.$name), true);
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_meta_icon’)){
  function theme_get_meta_icon($icon, $width, $height){
  return ‘<img src=”‘.get_bloginfo(’template_url’).’/images/’.$icon.’.png” width=”‘.$width.'” height=”‘.$height.'” alt=”” />’;
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_metadata_icons’)){
  function theme_get_metadata_icons($icons = ”, $class=”){
  global $post;
  if (!is_string($icons) || mb_strlen($icons) == 0) return;
  $icons = explode(“,”, str_replace(‘ ‘, ”, $icons));
  if (!is_array($icons) || count($icons) == 0) return;
  $result = array();
  for($i = 0; $i < count($icons); $i++){
  $icon = $icons[$i];
  switch($icon){
  case ‘date’:
  $result[] = sprintf( __(‘<span class=”%1$s”>Published</span> %2$s’, THEME_NS),
  ‘date’,
  sprintf( ‘<span class=”entry-date” title=”%1$s”>%2$s</span>’,
  esc_attr( get_the_time() ),
  get_the_date()
  )
  );
  break;
  case ‘author’:
  $result[] = sprintf(__(‘<span class=”%1$s”>By</span> %2$s’, THEME_NS),
  ‘author’,
  sprintf( ‘<span class=”author vcard”>%3$s</span>’,
  get_author_posts_url( get_the_author_meta( ‘ID’ ) ),
  sprintf( esc_attr(__( ‘View all posts by %s’, THEME_NS )), get_the_author() ),
  get_the_author()
  )
  );
  break;
  case ‘category’:
  $categories = get_the_category_list(‘, ‘);
  if(mb_strlen($categories) == 0) break;
  $result[] = sprintf(__(‘<span class=”%1$s”>Posted in</span> %2$s’, THEME_NS), ‘categories’, get_the_category_list(‘, ‘));
  break;
  case ’tag’:
  $tags_list = get_the_tag_list( ”, ‘, ‘ );
  if(!$tags_list) break;
  $result[] = sprintf( __( ‘<span class=”%1$s”>Tagged</span> %2$s’, THEME_NS ), ’tags’, $tags_list );
  break;
  case ‘comments’:
  if(!comments_open()) break;
  ob_start();
  comments_popup_link( __( ‘Leave a comment’, THEME_NS ), __( ‘1 Comment’, THEME_NS ), __( ‘% Comments’, THEME_NS ) );
  $result[] = ob_get_clean();
  break;
  case ‘edit’:
  if (!current_user_can(‘edit_post’, $post->ID)) break;
  ob_start();
  edit_post_link(__(‘Edit’, THEME_NS), ”);
  $result[] = ob_get_clean();
  break;
  }
  }
  $result = implode(theme_get_option(’theme_metadata_separator’), $result);
  if (theme_is_empty_html($result)) return;
  return “<div class=\”art-post{$class}icons art-metadata-icons\”>{$result}</div>”;
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_post_thumbnail’)){
  function theme_get_post_thumbnail($args = array()){
  global $post;

  $size = theme_get_array_value($args, ‘size’, array(theme_get_option(’theme_metadata_thumbnail_width’), theme_get_option(’theme_metadata_thumbnail_height’)));
  $auto = theme_get_array_value($args, ‘auto’, theme_get_option(’theme_metadata_thumbnail_auto’));
  $featured = theme_get_array_value($args, ‘featured’, theme_get_option(’theme_metadata_use_featured_image_as_thumbnail’));
  $title = theme_get_array_value($args, ’title’, get_the_title());

  $result = ”;

  if ($featured && (function_exists(‘has_post_thumbnail’)) && (has_post_thumbnail())) {
  ob_start();
  the_post_thumbnail($size, array(‘alt’ => ”, ’title’ => $title));
  $result = ob_get_clean();
  } elseif ($auto) {
  $attachments = get_children(array(‘post_parent’ => $post->ID, ‘post_status’ => ‘inherit’, ‘post_type’ => ‘attachment’, ‘post_mime_type’ => ‘image’, ‘order’ => ‘ASC’, ‘orderby’ => ‘menu_order ID’));
  if($attachments) {
  $attachment = array_shift($attachments);
  $img = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, $size);
  if (isset($img[0])) {
  $result = ‘<img src=”‘.$img[0].'” alt=”” width=”‘.$img[1].'” height=”‘.$img[2].'” title=”‘.$title.'” class=”wp-post-image” />’;
  }
  }
  }
  if($result !== ”){
  $result = ‘<div class=”avatar alignleft”>ID).'” title=”‘.$title.'”>’.$result.’</div>’;
  }
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_content’)){
  function theme_get_content($args = array()) {
  $more_tag = theme_get_array_value($args, ‘more_tag’, __(‘Continue reading <span class=”meta-nav”>→</span>’, THEME_NS));
  $content = get_the_content($more_tag);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters(’the_content’, $content);$content = ob_get_clean();
  return $content . wp_link_pages(array(
  ‘before’ => ‘<p><span class=”page-navi-outer page-navi-caption”><span class=”page-navi-inner”>’ . __(‘Pages’, THEME_NS) . ‘: </span></span>’,
  ‘after’ => ‘</p>’,
  ‘link_before’ => ‘<span class=”page-navi-outer”><span class=”page-navi-inner”>’,
  ‘link_after’ => ‘</span></span>’,
  ‘echo’ => 0
  ));
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_excerpt’)){
  function theme_get_excerpt($args = array()) {
  global $post;
  $more_tag = theme_get_array_value($args, ‘more_tag’, __(‘Continue reading <span class=”meta-nav”>→</span>’, THEME_NS));
  $auto = theme_get_array_value($args, ‘auto’, theme_get_option(’theme_metadata_excerpt_auto’));
  $all_words = theme_get_array_value($args, ‘all_words’, theme_get_option(’theme_metadata_excerpt_words’));
  $min_remainder = theme_get_array_value($args, ‘min_remainder’, theme_get_option(’theme_metadata_excerpt_min_remainder’));
  $allowed_tags = theme_get_array_value($args, ‘allowed_tags’,
  (theme_get_option(’theme_metadata_excerpt_use_tag_filter’)
  ? explode(‘,’,str_replace(‘ ‘, ”, theme_get_option(’theme_metadata_excerpt_allowed_tags’)))
  : null));
  $perma_link = get_permalink($post->ID);
  $more_token = ‘%%theme_more%%’;
  $show_more_tag = false;
  $tag_disbalance = false;
  if (function_exists(‘post_password_required’) && post_password_required($post)){
  return get_the_excerpt();
  }
  if ($auto && has_excerpt($post->ID)) {
  $excerpt = get_the_excerpt();
  $show_more_tag = mb_strlen($post->post_content) > 0;
  } else {
  $excerpt = get_the_content($more_token);
  // hack for badly written plugins
  ob_start();echo apply_filters(‘get_the_excerpt’, $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  ob_start();echo apply_filters(’the_excerpt’, $excerpt);$excerpt = ob_get_clean();
  if(theme_is_empty_html($excerpt)) return $excerpt;
  if ($allowed_tags !== null) {
  $allowed_tags = ‘<‘ .implode(‘><‘,$allowed_tags).’>’;
  $excerpt = strip_tags($excerpt, $allowed_tags);
  }
  $excerpt = strip_shortcodes($excerpt);
  if (strpos($excerpt, $more_token) !== false) {
  $excerpt = str_replace($more_token, $more_tag, $excerpt);
  } elseif($auto && is_numeric($all_words)) {
  $token = “%theme_tag_token%”;
  $content_parts = explode($token, str_replace(array(‘<‘, ‘>’), array($token.'<‘, ‘>’.$token), $excerpt));
  $content = array();
  $word_count = 0;
  foreach($content_parts as $part)
  {
  if (strpos($part, ‘<‘) !== false || strpos($part, ‘>’) !== false){
  $content[] = array(’type’=>’tag’, ‘content’=>$part);
  } else {
  $all_chunks = preg_split(‘/([\s])/u’, $part, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  foreach($all_chunks as $chunk) {
  if(” != trim($chunk)) {
  $content[] = array(’type’=>’word’, ‘content’=>$chunk);
  $word_count += 1;
  } elseif($chunk != ”) {
  $content[] = array(’type’=>’space’, ‘content’=>$chunk);
  }
  }
  }
  }

  if(($all_words < $word_count) && ($all_words + $min_remainder) <= $word_count) {
  $show_more_tag = true;
  $tag_disbalance = true;
  $current_count = 0;
  $excerpt = ”;
  foreach($content as $node) {
  if($node[’type’] == ‘word’) {
  $current_count++;
  }
  $excerpt .= $node[‘content’];
  if ($current_count == $all_words){
  break;
  }
  }
  $excerpt .= ‘…’; // …
  }
  }
  }
  if ($show_more_tag) {
  $excerpt = $excerpt.’ ‘.$more_tag.’‘;
  }
  if ($tag_disbalance) {
  $excerpt = force_balance_tags($excerpt);
  }
  return $excerpt;
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_search’)){
  function theme_get_search(){
  ob_start();
  get_search_form();
  return ob_get_clean();
  }
  }

  function theme_is_home(){
  return (is_home() && !is_paged());
  }

  if (!function_exists(’theme_404_content’)){
  function theme_404_content() {
  $error_message = __( ‘Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.’, THEME_NS);
  theme_post_wrapper(
  array(
  ’title’ => __(‘Not Found’, THEME_NS),
  ‘content’ => ‘<p class=”center”>’
  . $error_message
  . ‘</p>’ . “\n” . theme_get_search()
  )
  );
  if (theme_get_option(’theme_show_random_posts_on_404_page’)){
  ob_start();
  echo ‘<h4 class=”box-title”>’ . theme_get_option(’theme_show_random_posts_title_on_404_page’) . ‘</h4>’; ?>

   <?php
   global $post;
   $rand_posts = get_posts(‘numberposts=5&orderby=rand’);
   foreach( $rand_posts as $post ) :
   ?>

  • “><?php the_title(); ?>
  • <?php endforeach; ?>

  <?php theme_post_wrapper(array(‘content’ => ob_get_clean()));
  }
  if (theme_get_option(’theme_show_tags_on_404_page’)){
  ob_start();
  echo ‘<h4 class=”box-title”>’ . theme_get_option(’theme_show_tags_title_on_404_page’) . ‘</h4>’;
  wp_tag_cloud(‘smallest=9&largest=22&unit=pt&number=200&format=flat&orderby=name&order=ASC’);
  theme_post_wrapper(array(‘content’ => ob_get_clean()));
  }
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_page_navigation’)){
  function theme_page_navigation($args = ”) {
  $args = wp_parse_args($args, array(‘wrap’ => true, ‘prev_link’ => false, ‘next_link’ => false));
  $prev_link = $args[‘prev_link’];
  $next_link = $args[‘next_link’];
  $wrap = $args[‘wrap’];
  if (!$prev_link && !$next_link) {
  if (function_exists(‘wp_page_numbers’)) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-page-numbers/
  ob_start();
  wp_page_numbers();
  theme_post_wrapper(array(‘content’ => ob_get_clean()));
  return;
  }
  if (function_exists(‘wp_pagenavi’)) { // http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/
  ob_start();
  wp_pagenavi();
  theme_post_wrapper(array(‘content’ => ob_get_clean()));
  return;
  }
  //posts
  $prev_link = get_previous_posts_link(__(‘Newer posts <span class=”meta-nav”>→</span>’, THEME_NS));
  $next_link = get_next_posts_link(__(‘<span class=”meta-nav”>←</span> Older posts’, THEME_NS));
  }
  $content = ”;
  if ($prev_link || $next_link) {

  $content = <<<EOL
  <div class=”navigation”>
  <div class=”alignleft”>{$next_link}</div>
  <div class=”alignright”>{$prev_link}</div>
  </div>
  EOL;
  }
  if ($wrap) {
  theme_post_wrapper(array(‘content’ => $content));
  } else {
  echo $content;
  }
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_previous_post_link’)){

  function theme_get_previous_post_link($format=’« %link’, $link=’%title’, $in_same_cat = false, $excluded_categories = ”) {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_next_post_link’)){
  function theme_get_next_post_link($format=’%link »’, $link=’%title’, $in_same_cat = false, $excluded_categories = ”) {
  return theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat, $excluded_categories, false);
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_adjacent_image_link’)){
  function theme_get_adjacent_image_link($prev = true, $size = ’thumbnail’, $text = false) {
  global $post;
  $post = get_post($post);
  $attachments = array_values(get_children( array(‘post_parent’ => $post->post_parent, ‘post_status’ => ‘inherit’, ‘post_type’ => ‘attachment’, ‘post_mime_type’ => ‘image’, ‘order’ => ‘ASC’, ‘orderby’ => ‘menu_order ID’) ));

  foreach ( $attachments as $k => $attachment )
  if ( $attachment->ID == $post->ID )
  break;

  $k = $prev ? $k – 1 : $k + 1;

  if ( isset($attachments[$k]) )
  return wp_get_attachment_link($attachments[$k]->ID, $size, true, false, $text);
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_previous_image_link’)){
  function theme_get_previous_image_link($size = ’thumbnail’, $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(true, $size, $text);
  if ($result) $result = ‘« ‘ . $result;
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_next_image_link’)){
  function theme_get_next_image_link($size = ’thumbnail’, $text = false) {
  $result = theme_get_adjacent_image_link(false, $size, $text);
  if ($result) $result .= ‘ »’;
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_adjacent_post_link’)){
  function theme_get_adjacent_post_link($format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_categories = ”, $previous = true) {
  if ( $previous && is_attachment() )
  $post = & get_post($GLOBALS[‘post’]->post_parent);
  else
  $post = get_adjacent_post($in_same_cat, $excluded_categories, $previous);

  if ( !$post )
  return;

  $title = $post->post_title;

  if ( empty($post->post_title) )
  $title = $previous ? __(‘Previous Post’, THEME_NS) : __(‘Next Post’, THEME_NS);

  $title = apply_filters(’the_title’, $title, $post->ID);
  $short_title = $title;
  if (theme_get_option(’theme_single_navigation_trim_title’)) {
  $short_title = theme_trim_long_str($title, theme_get_option(’theme_single_navigation_trim_len’));
  }
  $date = mysql2date(get_option(‘date_format’), $post->post_date);
  $rel = $previous ? ‘prev’ : ‘next’;

  $string = ‘‘;
  $link = str_replace(‘%title’, $short_title, $link);
  $link = str_replace(‘%date’, $date, $link);
  $link = $string . $link . ‘
  ‘;

  $format = str_replace(‘%link’, $link, $format);

  $adjacent = $previous ? ‘previous’ : ‘next’;
  return apply_filters( “{$adjacent}_post_link”, $format, $link );
  }
  }

  if (!function_exists(‘get_previous_comments_link’)) {
  function get_previous_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  previous_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists(‘get_next_comments_link’)) {
  function get_next_comments_link($label)
  {
  ob_start();
  next_comments_link($label);
  return ob_get_clean();
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_comment’)){
  function theme_comment( $comment, $args, $depth ) {
  $GLOBALS[‘comment’] = $comment;

  switch ( $comment->comment_type ) :

  case ” :
  ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id=”li-comment-<?php comment_ID(); ?>”>
  <?php ob_start(); ?>
  <div class=”comment-author vcard”>
  <?php echo theme_get_avatar(array(‘id’ => $comment, ‘size’ => 48)); ?>
  <?php printf( __( ‘%s <span class=”says”>says:</span>’, THEME_NS ), sprintf( ‘<cite class=”fn”>%s</cite>’, get_comment_author_link() ) ); ?>
  </div>
  <?php if ( $comment->comment_approved == ‘0’ ) : ?>
  <?php _e( ‘Your comment is awaiting moderation.’, THEME_NS); ?>

  <?php endif; ?>

  <div class=”comment-meta commentmetadata”>comment_ID ) ); ?>”>
  <?php
  printf( __( ‘%1$s at %2$s’, THEME_NS ), get_comment_date(), get_comment_time() ); ?>
  <?php edit_comment_link( __( ‘(Edit)’, THEME_NS), ‘ ‘ );
  ?>
  </div>

  <div class=”comment-body”><?php comment_text(); ?></div>

  <div class=”reply”>
  <?php comment_reply_link( array_merge( $args, array( ‘depth’ => $depth, ‘max_depth’ => $args[‘max_depth’] ) ) ); ?>
  </div>
  <?php theme_post_wrapper(array(‘content’ => ob_get_clean(), ‘id’ => ‘comment-‘.get_comment_ID())); ?>

  <?php
  break;
  case ‘pingback’ :
  case ’trackback’ :
  ?>
  <li class=”post pingback”>
  <?php ob_start(); ?>
  <p><?php _e( ‘Pingback:’, THEME_NS ); ?> <?php comment_author_link(); ?><?php edit_comment_link( __(‘(Edit)’, THEME_NS), ‘ ‘ ); ?></p>
  <?php theme_post_wrapper(array(‘content’ => ob_get_clean(), ‘class’ => $comment->comment_type));
  break;
  endswitch;
  }
  }

  if (!function_exists(’theme_get_avatar’)){
  function theme_get_avatar($args = ”){
  $args = wp_parse_args($args, array(‘id’ => false, ‘size’ => 96, ‘default’ => ”, ‘alt’ => false, ‘url’ => false));
  extract($args);
  $result = get_avatar($id, $size, $default, $alt);
  if ($result) {
  if ($url){
  $result = ‘‘ . $result . ‘‘;
  }
  $result = ‘<div class=”avatar”>’ . $result . ‘</div>’;
  }
  return $result;
  }
  }

  if (!function_exists(‘get_post_format’)){
  function get_post_format(){
  return false;
  }
  }

  Wat is de foutmelding?

  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  Parse error: syntax error, unexpected ‘&’, expecting ‘]’ in /home/stillewa/public_html/wp/wp-content/themes/stillewateren3/functions.php on line 41

  Vreemd. Kan je eens proberen om het helemaal onderaan, vlak voor de afsluitende ?>, te plakken?

  Je kan ook zoeken naar <?php comment_form(); ?> (meestal in comments.php), en vervangen door <?php comment_form(array('comment_notes_after' => '')); ?>

  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  Kijk, ik denk dat het hierin zit:

  <!–<p><small><?php printf( __( ‘You may use these <abbr title=”HyperText Markup Language”>HTML</abbr> tags and attributes: %s’, THEME_NS), ‘ ' . allowed_tags() . '‘ ) ?></small></p>–>
  <p><textarea name=”comment” id=”comment” cols=”40″ rows=”10″ tabindex=”4″></textarea></p>
  <p>
  <span class=”art-button-wrapper”><span class=”art-button-l”> </span><span class=”art-button-r”> </span>
  <input class=”art-button” type=”submit” name=”submit” tabindex=”5″ value=”<?php _e(‘Submit Comment’, THEME_NS); ?>” />
  </span>
  <?php comment_id_fields(); ?>

  Maar als ik hier e.e.a. uithaal, blijft de tekst toch staan… ra ra…

  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  scheelt het dat ik Nederlands heb geïnstalleerd? Inmiddels heb ik bovenstaand stukje code aangepast zonder foutmelding, maar de tekst blijft nog steeds staan

  Dat stukje staat tussen <!-- ... --> tags en wordt daarom sowieso niet weergegeven. Nog een beetje verder zoeken dus!

  Thread starter stillewateren

  (@stillewateren)

  ja! pfoei….. 🙂

15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
 • Het onderwerp ‘lelijk reactieveld aanpassen’ is gesloten voor nieuwe reacties.