Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » kan ik hier de input valideren en de errors terugsturen naar het formulier

  • Hoi,

    Ik heb deze code gevonden om een formulier te verzenden 

    <?php     $path = preg_replace('/wp-content.*$/','',__DIR__);     require_once($path."wp-load.php");     if(isset($_POST['form_exaple_contact_submit']))     {         /* get the data from the fields */         $y_name = sanitize_text_field($_POST['your_name']);         $y_email = sanitize_email($_POST['your_email']);         $message = 'Hi,<br /><br /> The following information has been submitted.<br />';         $message .= 'Name:'.$y_name.'<br />';         $message .= 'Email:'.$y_email.'<br />';         wp_mail('josh@ideapro.com','Testing Form Submission',$message);         wp_redirect('https://www.ideapro.io/thank-you');     } ?>

    Nu vraag ik me af of het mogelijk is om de input te valideren bijvoorbeeld de naam moet groter zijn dan 5 characters en als ze er zijn dat de validatie errors teruggestuurd worden naar het formulier zodat ik ze op het formulier kan weergeven,