Ondersteuning » Installatie WordPress » Installatie lukt niet

 • Ik loop tegen het volgende aan: na het starten van de installatie van WordPress en het selecteren van een taal en het opgeven van de database details en host name gaat de installatie door naar het scherm met de tekst: “Woohoo. Je bent door het eerste gedeelte gekomen van de installatie. WordPress heeft verbinding kunnen maken met de database. Als je er klaar voor bent is het tijd om te beginnen met de installatie …” Tot dus ver niets aan de hand… tot dat ik op “De installatie starten” klik… Dan begin ik als het ware opnieuw en moet ik opnieuw de database details opgeven e.d.

  Iemand een idee wat ik over het hoofd heb gezien of een idee waar dit door kan komen?

  Thanks,
  Michael

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Hallo Michael,

  Heb je het wp-config-sample.php aangepast en opgeslagen als wp-config.php met dezelfde database gegevens?

  Ik denk dat het handigste is om een schone installatie te beginnen en volg de stappenplan hieronder:

  1) Maak een nieuwe database aan, noteer de gegevens in een kladblok bestand.
  2) Download de meest recentste WordPress versie en pak het uit op je computer
  3) Open het wp-config-sample.php Kladblok in Windows of Atom voor Apple. Pak de MySQL-database gegevens erbij en u past alleen de database name(DB_NAME), database username(DB_USER) en database password (DB_PASSWORD) aan.
  Een voorbeeld van zo’n wp-config-sample.php ziet er zo uit:

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  
  /** The name of the database for WordPress */
  
  define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);
  
  /** MySQL database username */
  
  define(‘DB_USER’, ‘username_here’);
  
  /** MySQL database password */
  
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);
  
  /** MySQL hostname */
  
  define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8′);
  
  /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
  
  define(‘DB_COLLATE’, ”);

  Vervolgens sla je het bestandje op als wp-config.php.
  4) Open de FTP programma en in de wordpress-map upload u volgende mappen en bestanden naar de public_html of httpdocs: wp-content, wp-includes en wp-admin en alle enkele losse php bestanden.
  5) Vervolgens gaat u via internetbrowser naar http://uwwebsite.nl/wp-admin/install.php en volg de stappen.
  6) WordPress is geïnstalleerd! Via http://www.uwwebsite.nl/wp-admin/ komt u in de backend terecht.

  Mocht je verder nog vragen of hulp nodig hebben, dan lezen we dit graag! 🙂

  Vriendelijke groet,
  Bas

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘Installatie lukt niet’ is gesloten voor nieuwe reacties.