Ondersteuning » Algemeen WordPress » images uit een category-loop vissen hoe?

 • Oke ik zal je eerlijk zeggen het is miss. heel eenvoudig maar ik zie het niet en ik moet zeggen ik heb bijna geen ervaring met .php.

  Maar wat ik aan het doen ben is op een grid aan het werken.
  Deze grid is nog kaal en niet 100% uitgelijnd en ik ben alle grids (div-stijlen) in de templates aan het verwerken ook heeft de category webdesign een eigen file structuur dan de category print dus ik kan lekker me gang gaan zonder dat ik beide stijlen door elkaar haal.

  Dit is wat ik heb.. (voor een visueel idee te geven)
  http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/24/1295877528-530.png

  Dit is de source code van loop-category-web.php (elke categorie een eigen loop)
  Dit is allemaal vrij basic TwentyTen code alleen hier en daar mijn grid stijlen erin gezet. (vrij onderaan bij ‘All other posts’ )

  <?php
  /**
   * The loop that displays posts.
   *
   * The loop displays the posts and the post content. See
   * http://codex.wordpress.org/The_Loop to understand it and
   * http://codex.wordpress.org/Template_Tags to understand
   * the tags used in it.
   *
   * This can be overridden in child themes with loop.php or
   * loop-template.php, where 'template' is the loop context
   * requested by a template. For example, loop-index.php would
   * be used if it exists and we ask for the loop with:
   * <code>get_template_part( 'loop', 'index' );</code>
   *
   * @package WordPress
   * @subpackage Twenty_Ten
   * @since Twenty Ten 1.0
   */
  ?>
  
  <?php /* Display navigation to next/previous pages when applicable */ ?>
  <?php if ( $wp_query->max_num_pages > 1 ) : ?>
  	<div id="nav-above" class="navigation">
  		<div class="nav-previous"><?php next_posts_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older posts', 'twentyten' ) ); ?></div>
  		<div class="nav-next"><?php previous_posts_link( __( 'Newer posts <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
  	</div><!-- #nav-above -->
  <?php endif; ?>
  
  <?php /* If there are no posts to display, such as an empty archive page */ ?>
  <?php if ( ! have_posts() ) : ?>
  	<div id="post-0" class="post error404 not-found">
  		<h1 class="entry-title"><?php _e( 'Not Found', 'twentyten' ); ?></h1>
  		<div class="entry-content">
  			<p><?php _e( 'Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.', 'twentyten' ); ?></p>
  			<?php get_search_form(); ?>
  		</div><!-- .entry-content -->
  	</div><!-- #post-0 -->
  <?php endif; ?>
  
  <?php
  	/* Start the Loop.
  	 *
  	 * In Twenty Ten we use the same loop in multiple contexts.
  	 * It is broken into three main parts: when we're displaying
  	 * posts that are in the gallery category, when we're displaying
  	 * posts in the asides category, and finally all other posts.
  	 *
  	 * Additionally, we sometimes check for whether we are on an
  	 * archive page, a search page, etc., allowing for small differences
  	 * in the loop on each template without actually duplicating
  	 * the rest of the loop that is shared.
  	 *
  	 * Without further ado, the loop:
  	 */ ?>
  <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  <?php /* How to display posts in the Gallery category. */ ?>
  
  	<?php if ( in_category( _x('gallery', 'gallery category slug', 'twentyten') ) ) : ?>
  		<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  			<h2 class="entry-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'twentyten' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
  
  			<div class="entry-meta">
  				<?php twentyten_posted_on(); ?>
  			</div><!-- .entry-meta -->
  
  			<div class="entry-content">
  <?php if ( post_password_required() ) : ?>
  				<?php the_content(); ?>
  <?php else : ?>
  				<?php
  					$images = get_children( array( 'post_parent' => $post->ID, 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'orderby' => 'menu_order', 'order' => 'ASC', 'numberposts' => 999 ) );
  					if ( $images ) :
  						$total_images = count( $images );
  						$image = array_shift( $images );
  						$image_img_tag = wp_get_attachment_image( $image->ID, 'thumbnail' );
  				?>
  						<div class="gallery-thumb">
  							<a class="size-thumbnail" href="<?php the_permalink(); ?>"><?php echo $image_img_tag; ?></a>
  						</div><!-- .gallery-thumb -->
  						<p><em><?php printf( __( 'This gallery contains <a %1$s>%2$s photos</a>.', 'twentyten' ),
  								'href="' . get_permalink() . '" title="' . sprintf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'twentyten' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ) . '" rel="bookmark"',
  								$total_images
  							); ?></em></p>
  				<?php endif; ?>
  						<?php the_excerpt(); ?>
  <?php endif; ?>
  			</div><!-- .entry-content -->
  
  			<div class="entry-utility">
  				<a href="<?php echo get_term_link( _x('gallery', 'gallery category slug', 'twentyten'), 'category' ); ?>" title="<?php esc_attr_e( 'View posts in the Gallery category', 'twentyten' ); ?>"><?php _e( 'More Galleries', 'twentyten' ); ?></a>
  				<span class="meta-sep">|</span>
  				<span class="comments-link"><?php comments_popup_link( __( 'Leave a comment', 'twentyten' ), __( '1 Comment', 'twentyten' ), __( '% Comments', 'twentyten' ) ); ?></span>
  				<?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentyten' ), '<span class="meta-sep">|</span> <span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
  			</div><!-- .entry-utility -->
  		</div><!-- #post-## -->
  
  <?php /* How to display posts in the asides category */ ?>
  
  	<?php elseif ( in_category( _x('asides', 'asides category slug', 'twentyten') ) ) : ?>
  		<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  
  		<?php if ( is_archive() || is_search() ) : // Display excerpts for archives and search. ?>
  			<div class="entry-summary">
  				<?php the_excerpt(); ?>
  			</div><!-- .entry-summary -->
  		<?php else : ?>
  			<div class="entry-content">
  				<?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?>
  			</div><!-- .entry-content -->
  		<?php endif; ?>
  
  			<div class="entry-utility">
  				<?php twentyten_posted_on(); ?>
  				<span class="meta-sep">|</span>
  				<span class="comments-link"><?php comments_popup_link( __( 'Leave a comment', 'twentyten' ), __( '1 Comment', 'twentyten' ), __( '% Comments', 'twentyten' ) ); ?></span>
  				<?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentyten' ), '<span class="meta-sep">|</span> <span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
  			</div><!-- .entry-utility -->
  		</div><!-- #post-## -->
  
  <?php /* How to display all other posts. */ ?>
  
  	<?php else : ?>
  		<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  			<div class="six web-bg"><h2 class="entry-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'twentyten' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2></div><br class="clear">
  
  		<div class="three web-bg">
  		<h5><?php twentyten_posted_on(); ?></h5>
  	<?php if ( is_archive() || is_search() ) : // Only display excerpts for archives and search. ?>
  			<div class="entry-summary">
  				<?php the_excerpt(); ?>
  			</div><!-- .entry-summary -->
  		</div>
  
  	<?php else : ?>
  			<div class="entry-content"><p>
  				<?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?>
  				<?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-link">' . __( 'Pages:', 'twentyten' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
  				</p>
  			</div><!-- .entry-content -->
  	<?php endif; ?>
  
  		<div class="two web-bg"> &nbsp; </div>
  
  		<div class="one web-bg">
  
  				<h5><?php twentyten_posted_on(); ?></h5>
  
  			<div class="entry-utility">
  				<?php if ( count( get_the_category() ) ) : ?>
  					<p><span class="cat-links">
  						<?php printf( __( '%2$s', 'twentyten' ), 'entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links', get_the_category_list( ',' ) ); ?>
  					</span></p>
  
  				<?php endif; ?>
  				<?php
  					$tags_list = get_the_tag_list( '', ' &nbsp;' );
  					if ( $tags_list ):
  				?>
  
  					<p><span class="tag-links">
  						<?php printf( __( '%2$s', 'twentyten' ), 'entry-utility-prep entry-utility-prep-tag-links', $tags_list ); ?>
  					</span></p>
  
  				<?php endif; ?>
  				<p>
  				<span class="comments-link"><?php comments_popup_link( __( '0 Reacties', 'twentyten' ), __( '1 Reactie', 'twentyten' ), __( '% Reacties', 'twentyten' ) ); ?></span>
  				</p>
  			</div><!-- .entry-utility -->
  
  		</div>	
  
  		</div><!-- #post-## -->
  
  		<?php comments_template( '', true ); ?>
  
  	<?php endif; // This was the if statement that broke the loop into three parts based on categories. ?>
  
  <?php endwhile; // End the loop. Whew. ?>
  
  <?php /* Display navigation to next/previous pages when applicable */ ?>
  <?php if ( $wp_query->max_num_pages > 1 ) : ?>
  				<div id="nav-below" class="navigation">
  					<div class="nav-previous"><?php next_posts_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older posts', 'twentyten' ) ); ?></div>
  					<div class="nav-next"><?php previous_posts_link( __( 'Newer posts <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
  				</div><!-- #nav-below -->
  <?php endif; ?>

  Wat ik graag wil is de image welke ik gepost heb in Hello Wordl! (de onderste) uit de excerpt vissen en die laden in deze stijl.. <div class=”two web-bg”>   </div> Daar staat nu even een   (spatie) code om even een regel te maken zodat zichtbaar is op de site dat daar nog een grid van 2 klommen tussen komt. Dat de afbeelding nu te groot is dat snap ik daar wil ik wel rekening mee houden wanneer ik een post aanmaak maar waar vis ik hem uit de ‘excerpt’
  Omdat als ik nu een blogpost maak, plaats ik een gedeelte tekst + image in de excerpt field deze worden dan alleen op de website gezet op deze categorie pagina die tekst + afbeelding komt niet in de post zelf terecht.

  Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg?

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Dit is echt een heel duidelijke vraag…daar zouden we hier meer van moeten hebben!

  Thread starter Jaja..

  (@jaja-1)

  En ik heb iets gevonden dat ik alleen ‘even’ moet aanpassen.

  Ten eerste haat ik plugins dus moet ik even een manier vinden om dit in de theme te verwerken (dus zonder iets te hoeven activeren)

  Maar deze plugin lijkt me interessant..
  http://wordpress.org/extend/plugins/simple-image-grabber/

  Niet vaak gebruikt maar dat zegt niets.
  Nu heeft het een paar opties wat al erg mooi is. Maar deze neemt nu een bepaalde image (1, 2, 3, all, ) uit een post en plaatst deze met een bepaalde width and height. Das erg knap, alleen als je wat grotere images gebruikt in je post heb je een probleem om die vrij klein te tonen, daarom zou ik het geweldig vinden als er een optie in zou zitten dat je zelf kan bepalen waar we de image vandaan halen. (al is het maar ergens anders uit een upload folder)

  volgens mij moet dat wel te doen zijn..

  Ik ga er eens aan werken..

  Thread starter Jaja..

  (@jaja-1)

  De plugin werkt…

  Nu nog even alles netjes aanpassen en kijken of alles valid is na een plugin gebruik te hebben..

  http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/24/1295894025-20.png

  * 4 errors!

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Het onderwerp ‘images uit een category-loop vissen hoe?’ is gesloten voor nieuwe reacties.