Support » Code oplossingen gezocht » html code in widget textarea in admin-panel

 • Hallo,

  ik wil een widget plugin maken die in het admin-panel een textarea bevat die html code kan verwerken. Zoals bijv. “<b><h2>Titel</h2></b><br /><button type=”button”>Click Me!</button>”
  Wat moet ik meegeven aan de textarea om dit voor elkaar te krijgen of is daar mee voor nodig?

  Alvast dank!

  <?php
  /*
   Plugin Name: DLC Donation
   Plugin URI: http://www.dutchlionscommunity.nl/
   Description: Deze plugin toont de donatieknop alleen als je ingelogd staat op het forum. Dit om te voorkomen dat TS3 medewerkers onze donatieknop zien en wij onze vrije licentie kwijt zijn.
   Author: Ronald J. de Vries
   Author URI: https://rjdev.nl
   Version: 0.1
   */
  
  class dlcDonation extends WP_Widget {
    
   
    function dlcDonation() {
      $widget_ops = array('classname' => 'dlcDonation', 'description' => 'Deze plugin toont de donatieknop alleen aan leden die zijn ingelogd op het forum.');
      $this->WP_Widget('dlcDonation', 'DLC Donatieknop', $widget_ops);
    }
  
    function form($instance) {
  	$instance = wp_parse_args((array) $instance, array('buttonCode' => ''));
      $buttonCode = $instance['buttonCode'];
  
      ?>
      <p>
        <label for="<?php echo $this->get_field_id('buttonCode'); ?>">  
          <textarea class="widefat" rows="10" cols="10" id="<?php echo $this->get_field_id('buttonCode'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('buttonCode'); ?>"><?php echo $buttonCode; ?></textarea>
        </label>
      </p>
      <?php
    }
  
    
    function update($new_instance, $old_instance) {
      $instance = $old_instance;
      $instance['buttonCode'] = $new_instance['buttonCode'];
      return $instance;
    }
  
    function widget($args, $instance) {
      extract($args, EXTR_SKIP);
      wp_register_style('dlcdonation_css', '/wp-content/plugins/dlcDonation/dlcDonation.css' );
      wp_enqueue_style('dlcdonation_css');
      
      // WIDGET CODE GOES HERE
      //if(!($_COOKIE['phpbb3_r5be8_u'] > 1)) { 
      //TIJDELIJK ID 48, DAT BEN IK!!!
      if(($_COOKIE['phpbb3_r5be8_u'] == 48)) { 
        echo $instance['buttonCode']; 
      }
      return 0;
    }
  }
  
  add_action('widgets_init', create_function('', 'return register_widget("dlcDonation");'));
1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Thread starter R.J. de Vries

  (@rjdevries)

  Ik heb inmiddels een manier gevonden om de standaard beschikbare “Text” plugin te kopiĆ«ren naar een eigen plugin. Hierin kan ik ook de html-code kwijt.

  Dit is dus opgelost.

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘html code in widget textarea in admin-panel’ is gesloten voor nieuwe reacties.