Ondersteuning Volgende » Algemene WordPress vragen Volgende » Home button

 • Opgelost Hanszzz

  (@hanszzz)


  Heb net theme Twist of Ten geiinstalleerd. Kom er achter dat in de header van de homepage een vastgebakken home button zit die dus niet aan te passen is. Wil deze nu uit de header halen. Weet iemand hoe dit moet? Header.php aanpassen?

12 reacties aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Grote kans dat het inderdaad in de header.php zit.

  Ok, in de headers staat het volgende<?php
  /**
  * The Header for our theme.
  *
  * Displays all of the <head> section and everything up till <div id=”main”>
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Ten
  * @since Twenty Ten 1.0
  */
  ?><!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  <meta charset=”<?php bloginfo( ‘charset’ ); ?>” />
  <title><?php
  /*
  * Print the <title> tag based on what is being viewed.
  * We filter the output of wp_title() a bit — see
  * twentyten_filter_wp_title() in functions.php.
  */
  wp_title( ‘|’, true, ‘right’ );

  ?></title>
  <link rel=”profile” href=”http://gmpg.org/xfn/11″ />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php bloginfo( ‘stylesheet_url’ ); ?>” />
  <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo( ‘pingback_url’ ); ?>” />
  <?php
  /* We add some JavaScript to pages with the comment form
  * to support sites with threaded comments (when in use).
  */
  if ( is_singular() && get_option( ‘thread_comments’ ) )
  wp_enqueue_script( ‘comment-reply’ );

  /* Always have wp_head() just before the closing </head>
  * tag of your theme, or you will break many plugins, which
  * generally use this hook to add elements to <head> such
  * as styles, scripts, and meta tags.
  */
  wp_head();
  ?>
  </head>

  <body <?php body_class(); ?>>
  <div id=”wrapper” class=”hfeed”>
  <div id=”header”>
  <?php if ( has_nav_menu( ‘top-right’ ) ) { wp_nav_menu( array( ‘menu_id’ => ‘menu-pc_topright’, ‘container_class’ => ‘menu-pc_topright-container’, ‘theme_location’ => ‘top-right’ ) ); } // show top right menu if specific menu assigned (i.e. don’t show default ?>
  <?php // show menu that has been selected in the Top Right Menu location ?>
  <div id=”rss-subscribe”>” title=”Subscribe”><img src=”<?php bloginfo( ‘stylesheet_directory’ ); ?>/images/rss-small.png”></div>
  <div id=”masthead”>
  <div id=”branding” role=”banner”>
  <?php $heading_tag = ( is_home() || is_front_page() ) ? ‘h1’ : ‘div’; ?>
  <<?php echo $heading_tag; ?> id=”site-title”>
  <span>
  ” title=”<?php echo esc_attr( get_bloginfo( ‘name’, ‘display’ ) ); ?>” rel=”home”><?php bloginfo( ‘name’ ); ?>
  </span>
  <div id=”site-description”><?php bloginfo( ‘description’ ); ?></div>
  </<?php echo $heading_tag; ?>>

  <?php
  $tmp = get_option(‘tot_options’);

  if (isset($tmp[‘chk_header_banner’])) {
  if($tmp[‘chk_header_banner’]==”1″) { ?>
  <div id=”header-ad”>” title=”Header Advert”><img src=”<?php bloginfo( ‘stylesheet_directory’ ); ?>/images/ads/header-ad.png”></div>
  <?php }
  }
  ?>
  <?php // Check if this is a post/page, and if thumbnail, and if it’s a big one!
  if ( is_singular() &&
  has_post_thumbnail( $post->ID ) &&
  ( /* $src, $width, $height */ $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), ‘post-thumbnail’ ) ) &&
  $image[1] >= HEADER_IMAGE_WIDTH ) :
  // Houston, we have a new header image!
  echo get_the_post_thumbnail( $post->ID, ‘post-thumbnail’ );
  else : ?>
  <img src=”<?php header_image(); ?>” width=”<?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>” height=”<?php echo HEADER_IMAGE_HEIGHT; ?>” alt=”” />
  <?php endif; ?>
  </div><!– #branding –>

  <div id=”access” role=”navigation”>
  <?php /* Allow screen readers / text browsers to skip the navigation menu and get right to the good stuff */ ?>
  <div class=”skip-link screen-reader-text”>“><?php _e( ‘Skip to content’, ‘twentyten’ ); ?></div>
  <?php /* Our navigation menu. If one isn’t filled out, wp_nav_menu falls back to wp_page_menu. The menu assiged to the primary position is the one used. If none is assigned, the menu with the lowest ID is used. */ ?>
  <?php wp_nav_menu( array( ‘container_class’ => ‘menu-header’, ‘theme_location’ => ‘primary’ ) ); ?>

  <?php
  $tmp = get_option(‘tot_options’);

  if (isset($tmp[‘rdo_search_box’])) {
  if($tmp[‘rdo_search_box’]==”showheader”) { ?>
  <div id=”menu-bar-search”>
  <form role=”search” method=”get” id=”searchform” action=”<?php bloginfo(‘url’); ?>/” >
  <table id=”search-table”>
  <tr>
  <td><label class=”hidden” for=”s”><?php __(‘Search for:’); ?></label></td>
  <td><input type=”text” value=”<?php esc_attr(apply_filters(‘the_search_query’, get_search_query())); ?>” name=”s” id=”s” /></td>
  <td id=”submit_btn”><input type=”submit” id=”searchsubmit” value=”<?php echo esc_attr(__(‘Search’)); ?>” /></td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  </div><!– #menu-bar-search –>
  <?php }
  }
  ?>

  </div><!– #access –>
  </div><!– #masthead –>
  </div><!– #header –>

  <div id=”main”>
  Wat moet ik eruit halen dat de home knop niet meer zicht baar is? Staan een hoop mogelijkheden op internet beschreven alleen mij lukt het niet.

  Kun je de link naar je website geven?
  Dan kunnen we ook zien wat het probleem is. Dat helpt bij het vinden van de oplossing.

  Elja

  Hierbij de link: http://www.dak-energy.nl. Hier zie je dan de statische pagina, met de homebutton. Deze is niet te bewerken. Voor het gemak een tijdelijk Home2 button toegevoegd die wel werkt.

  Ik kan niet op je site komen!

  Is aangepast, nu moet je op kunnen komen.

  Je hoeft met deze theme niet met de code te spelen voor het menu.

  Ga naar weergave -> menu’s, maak een menu aan, zet erin wat je in het menu wilt, sla het menu op en zet het menu bij primary navigation (kun je op dezelfde pagina doen).

  ok tx,ik snap het. Er staat nog wel tekst met Hello World. Wil deze tekst weghebben en ook de blog. Kan deze niet in widgets vinden.Hebn jij een idee hoe dit moet?

  bij instellingen -> lezen kun je kiezen voor een statische pagina. Widgets staan in de theme gecodeerd zodra je zelf een widget gebruikt zijn deze twee widgets weg.

  of ben je dat niet van plan en wil je de widgets sowieso weghebben? dan kun je ze verwijderen in de sidebar.php

  Ok, gelukt! Wilde de widgets wel weghebben. De volgende staan in de side.php:<?php
  /**
  * The Sidebar containing the primary and secondary widget areas.
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Ten
  * @since Twenty Ten 1.0
  */
  ?>

  <div id=”primary” class=”widget-area” role=”complementary”>
  <ul class=”xoxo”>

  <?php
  /* When we call the dynamic_sidebar() function, it’ll spit out
  * the widgets for that widget area. If it instead returns false,
  * then the sidebar simply doesn’t exist, so we’ll hard-code in
  * some default sidebar stuff just in case.
  */
  if ( ! dynamic_sidebar( ‘primary-widget-area’ ) ) : ?>

  <?php
  $tmp = get_option(‘tot_options’);
  if($tmp[‘rdo_search_box’]==”showsidebar”) { ?>
  <div id=”menu-bar-search”>
  <li id=”search” class=”widget-container widget_search”>
  <?php get_search_form(); ?>

  </div><!– #menu-bar-search –>
  <?php }
  ?>

  <li id=”archives” class=”widget-container”>
  <h3 class=”widget-title”><?php _e( ‘Archives’, ‘twentyten’ ); ?></h3>

   <?php wp_get_archives( ‘type=monthly’ ); ?>

  <li id=”meta” class=”widget-container”>
  <h3 class=”widget-title”><?php _e( ‘Meta’, ‘twentyten’ ); ?></h3>

   <?php wp_register(); ?>

  • <?php wp_loginout(); ?>
  • <?php wp_meta(); ?>

  <?php endif; // end primary widget area ?>

  </div><!– #primary .widget-area –>

  Welke kan eruit worden gehaald?

  in principe kun je het vanaf <div id="primary" class="widget-area" role="complementary"> helemaal tot het eind weghalen want ik neem aan dat je dit er nog wel onder hebt staan:

  <?php
  	// A second sidebar for widgets, just because.
  	if ( is_active_sidebar( 'secondary-widget-area' ) ) : ?>
  
  		<div id="secondary" class="widget-area" role="complementary">
  			<ul class="xoxo">
  				<?php dynamic_sidebar( 'secondary-widget-area' ); ?>
  			</ul>
  		</div><!-- #secondary .widget-area -->
  
  <?php endif; ?>

  Ok tx. Ga het straks uittesten, moet nu weg.

12 reacties aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Het onderwerp ‘Home button’ is gesloten voor nieuwe reacties.