Ondersteuning » Algemeen WordPress » hoe array opvullen met custom field (ACF)?

 • Opgelost vanhalstd

  (@vanhalstd)


  Hallo,

  Ik gebruik de “Advanced custom fields” plugin.
  Om die waarden eruit te halen, gebruik ik de default functie vb: <?php echo get_field('page_heading'); ?> in the_loop();

  Doch, ik wil nu gaan sorteren aan de hand van een bepaalde waarde uit die custom field (lesnummer). dit likt niet. Via query_posts(); lukt dit wel via een normaal custom field.

  if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
  query_posts( array( 'post_type' => 'ct_seminaries','posts_per_page' => -1, 'order_by' => 'lesnummer', 'order' => 'ASC') );
  endwhile; endif;

  Tevens had ik geprobeerd door een variabele te koppelen aan die functie, en die in te geven op dergelijke manier, helaas zonder succes:

  $lesnummer = get_field('lesnummer');
  if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post();
  query_posts( array( 'post_type' => 'ct_seminaries','posts_per_page' => -1, 'order_by' => $lesnummer, 'order' => 'ASC') );
  endwhile; endif;

  Ik had vernomen dat dit best zou werken door alles in een array bij te houden en hier terug door te lopen, maar weet me hier geen raad mee…
  Iemand die me op weg kan helpen? Alvast bedankt!

  Wat ik wil bereiken:
  een tabel weergeven van lessen (lesnummer, begin, einde, docent, lesnaam) en die sorteren per lesnummer…

  ps: Mijn php kennis is nog vrij basis…

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Thread starter vanhalstd

  (@vanhalstd)

  Na serieus wat zoekwerk een oplossing gevonden aan de hand van deze link en mijn interpretatie…

  OPMERKING: werkt enkel mits gebruik van postmeta table (Elliot zal in toekomstige versies gebruik maken van eigen tabellen mogelijke update in Elliots’ forum hier)
  concreet: meta_key name checken en een WP_Query loop…

  <?php<br />
  $dataQuery = new WP_Query( array(<br />
   'post_type' => 'ct_customTypeName', //custom post type<br />
   'posts_per_page' => -1, // get all posts (from custom post type)<br />
   'orderby' => 'meta_value', //sort by my meta_key (following next)<br />
   'meta_key' => '_acf_myAdvancedCustomFieldName', //get my custom field, used in ACF plugin<br />
   'order' => 'ASC' /*order, starting from smallest to biggest */<br />
  ));<br />
  ?></p>
  <p><?php<br />
  //use the_loop() with your query...<br />
  if ($dataQuery->have_posts() ) : while ( $dataQuery->have_posts() ) : $dataQuery->the_post();<br />
  endwhile; endif; wp_reset_query();//delete my query for future use<br />
   php else : ?><br />
    <h2>Nothing found</h2><br />
  <?php endif; ?><br />

  belangrijkste punt:
  deel1: _acf_ deel2: myAdvancedCustomFieldName

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘hoe array opvullen met custom field (ACF)?’ is gesloten voor nieuwe reacties.