Support » Code oplossingen gezocht » Headers already sent

 • Opgelost classic93

  (@classic93)


  Hallo,

  Ik ben bezig met het maken van een webshop mbv wordpress en woocommerce.
  Hoewel ik een volledige beginneling ben lukte alles wel aardig.
  Totdat ik vandaag probeerde om mijn wordpress om te zetten naar Nederlands. Volgens een tutorial moest ik een regel in het config.php bestand aanpassen, maar nadat ik dit deed kreeg ik een error.
  Inmiddels heb ik dit kunnen oplossen door het oorspronkelijk config.php bestand weer te gebruiken, maar nu krijg ik echter de volgende foutmeldingen:

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/stukojn109/domains/stukobeest.nl/public_html/wp-config.php:1) in /home/stukojn109/domains/stukobeest.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/classes/class-wc-session-handler.php on line 63

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/stukojn109/domains/stukobeest.nl/public_html/wp-config.php:1) in /home/stukojn109/domains/stukobeest.nl/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 876

  Ik vind dit erg vreemd omdat ik voor mijn gevoel alleen het stukje code betreffende de taal heb aangepast en dit vervolgens weer terug heb veranderd. Ik heb geen idee wat de bovenstaande foutmelding aangeeft.
  Hopelijk kan iemand me hier bij helpen.

  Alvast bedankt,

  Rutger

6 reacties aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • /home/stukojn109/domains/stukobeest.nl/public_html/wp-config.php:1

  Blijkbaar is er toch iets mis met de eerste regel van je wp-config.php.
  Kun je eens plaatsen wat daar staat?

  Thread starter classic93

  (@classic93)

  <?php
  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
  * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
  * to “wp-config.php” and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  Dit zijn de eerste regels

  Hmm, ik zie er niks geks aan. Toch zal er iets mis zijn, wat whitespace of iest dergelijk, iets dat uitvoer geeft.
  Je kunt ook gewoon de eerste regels uit wp-config-sample.php kopieren in wp-config.php. Of gewoon een nieuwe aanmaken en de instellingen overnemen.

  /wp-content/plugins/woocommerce/

  Schakel die eens uit.

  [edit]Ik zie nu pas dat je zelf in wp-config aan het rommelen bent geweest, dus dat lijkt een meer logische oorzaak. Downloadt hierboven eens de Nederlandse versie van WP, pak daaruit WP config, vul je database gegevens, enz. in en vervang wp-config.php op je server. Een spatie of enter teveel in wp-config is inderdaad een oorzaak van die headers already sent melding.

  Thread starter classic93

  (@classic93)

  Ik zal dat eens proberen, bedankt!

  Thread starter classic93

  (@classic93)

  De problemen zijn opgelost. Ontzettend bedankt!

6 reacties aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Het onderwerp ‘Headers already sent’ is gesloten voor nieuwe reacties.