Ondersteuning » Thema en CSS/opmaak » Header problemen

 • Beste forum leden,

  graag zou ik jullie hulp willen vragen omtrent mijn header van mijn website

  Zoals jullie kunnen zien is deze wit en staat er links een klein logotje (deze word aangepast) en aan de rechter zijde staat een zoekbalk

  Graag zou ik deze “header” doorzichtig willen maken en het logo in het midden en het liefst een stuk groter, echter ik heb geen idee hoe ik dit moet aanpakken, dus kan iemand mij hiermee een handje op weg helpen?

  Met vriendelijke groet,

  Daniël

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Thread starter DHHNak

  (@dhhnak)

  En ik zou graag een youtube, facebook en twitter link (logo) willen plaatsen 🙂

  Bron van mijn header is dit trouwens:

  <!DOCTYPE html>
  <!–[if IE 6]>
  <html id=”ie6″ <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]–>
  <!–[if IE 7]>
  <html id=”ie7″ <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]–>
  <!–[if IE 8]>
  <html id=”ie8″ <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]–>
  <!–[if !(IE 6) | !(IE 7) | !(IE 8) ]><!–>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <!–<![endif]–>
  <head>
  <meta charset=”<?php bloginfo( ‘charset’ ); ?>” />
  <title><?php
  /*
  * Print the <title> tag based on what is being viewed.
  */
  global $page, $paged;

  wp_title( ‘|’, true, ‘right’ );

  // Add the blog name.
  bloginfo( ‘name’ );

  // Add the blog description for the home/front page.
  $site_description = get_bloginfo( ‘description’, ‘display’ );
  if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
  echo ” | $site_description”;

  // Add a page number if necessary:
  if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
  echo ‘ | ‘ . sprintf( __( ‘Page %s’, ‘web2feel’ ), max( $paged, $page ) );

  ?></title>
  <link rel=”profile” href=”http://gmpg.org/xfn/11&#8243; />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php bloginfo( ‘stylesheet_url’ ); ?>” />
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/flexslider.css” />
  <link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700,800,300&#8242; rel=’stylesheet’ type=’text/css’>

  <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo( ‘pingback_url’ ); ?>” />

  <!–[if lt IE 9]>
  <script src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js” type=”text/javascript”></script>
  <![endif]–>

  <?php
  wp_enqueue_script(‘jquery’);
  wp_enqueue_script(‘custom’, get_stylesheet_directory_uri() .’/js/custom.js’);
  wp_enqueue_script(‘superfish’, get_stylesheet_directory_uri() .’/js/superfish.js’);
  wp_enqueue_script(‘flexslider’, get_stylesheet_directory_uri() .’/js/jquery.flexslider-min.js’);
  wp_enqueue_script(‘carousel’, get_stylesheet_directory_uri() .’/js/jquery.carouFredSel-5.5.0.js’);
  ?>

  <?php
  /* We add some JavaScript to pages with the comment form
  * to support sites with threaded comments (when in use).
  */
  if ( is_singular() && get_option( ’thread_comments’ ) )
  wp_enqueue_script( ‘comment-reply’ );

  /* Always have wp_head() just before the closing </head>
  * tag of your theme, or you will break many plugins, which
  * generally use this hook to add elements to <head> such
  * as styles, scripts, and meta tags.
  */
  wp_head();
  ?>
  </head>

  <body <?php body_class(); ?>>
  <div id=”wrapper”> <!– wrapper begin –>

  <div id=”masthead”><!– masthead begin –>
  <div id=”top” class=”clearfix”>
  <div class=”blogname”>

  <?php if (of_get_option(‘w2f_logo’)== “1”) { ?>
  /”><img src=”<?php echo of_get_option(‘w2f_logopic’); ?>” alt=”<?php bloginfo(‘name’);?>” />
  <?php } else { ?>
  <h1 class=”logo”>/” title=”<?php bloginfo( ‘name’ ) ?>” rel=”home”><?php bloginfo( ‘name’ ) ?></h1>
  <?php } ?>

  <h2><?php bloginfo( ‘description’ ); ?> </h2>
  </div>
  <?php get_search_form( ); ?>

  </div>
  <div id=”botmenu”>
  <?php wp_nav_menu( array( ‘container_id’ => ‘subnav’, ’theme_location’ => ‘primary’,’menu_class’=>’sfmenu’,’fallback_cb’=> ‘fallbackmenu’ ) ); ?>
  </div>
  </div><!–end masthead–>

  <div id=”casing”>

1 reactie aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘Header problemen’ is gesloten voor nieuwe reacties.