Ondersteuning » Thema en CSS/opmaak » $GLOBALS in thema child

 • Ik heb een thema-child aangemaakt van thema ‘ReadLine’ met het bestand ‘functions.php’:

  <?php
   add_action('wp_enqueue_scripts', 'child_enqueue_styles', 99);
   function child_enqueue_styles(){
    $parent_style = 'parent-style';
    wp_enqueue_style($parent_style,
             get_template_directory_uri() . '/style.css');
    wp_enqueue_style('child-style',
             get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css',
             array($parent_style));
   }
   if(get_stylesheet() !== get_template()){
    add_filter('pre_update_option_theme_mods_' . get_stylesheet(),
          function($value, $old_value){
           update_option('theme_mods_' . get_template(), $value);
           return $old_value; // prevent update to child theme mods
          }, 10, 2
         );
    add_filter('pre_option_theme_mods_' . get_stylesheet(),
          function($default){
           return get_option('theme_mods_' . get_template(), $default);
          }
         );
   }
   /*----------------------------- Initialize globald data -------------------*/
   $GLOBALS['bbl_aaa'] = 'xxx';
   $GLOBALS['bbl_bbb'] = 'yyy';
   $GLOBALS['bbl_ccc'] = 'zzz';
   /*----------------------------- Allow web query parameters 'bkc' and 'chp' */
   function add_query_vars_filter($vars){
    $vars[] = 'bkc';
    $vars[] = 'chp';
    return $vars;
   }
   add_filter( 'query_vars', 'add_query_vars_filter' );
   get_query_var('bkc');
   get_query_var('chp');
  ?>
  

  En het ‘XYZ PHP code’-bestand ‘bbl-bkx-001’:

  <?php
  /*=== File 'bbl-bkx-001.php' === Create bible book page (part 001) =========*/
  /*------------------------------- Initialize data ---------------------------*/
  echo  'Global data: '
     . $GLOBALS['bbl_aaa']
     . ', '
     . $GLOBALS['bbl-bbb']
     . ' and '
     . $GLOBALS['bbl_ccc'];
  echo '<br>Query argument "bkc": '. get_query_var('bkc');
  echo '<br>Query argument "chp": '. get_query_var('chp');
  echo '<br>';
  ?>

  Maar het werkt niet vanwege:

  Warning: Undefined array key "bbl_aaa" in /...../wordpress/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(100) : eval()'d code on line 6
  .......
  Global data: , and
  Query argument "bkc":
  Query argument "chp": 

  Waar zou ik iets verkeerds gedaan hebben?