Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » get_the_post_thumbnail() probleem

 • Opgelost robbie.groep

  (@robbiegroep)


  Is er een manier om alle gerelateerde thumbnails te tonen met “get_the_post_thumbnail()” ?

  Ik gebruik dit in de “taxonomy-{taxonomy}.php” template:

  <ul>
    <li>
       <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
       <?php echo get_the_post_thumbnail( $ids, array(150,150) ); ?>
       </a>
    </li>
  </ul>

  Het resultaat is alleen 1 post thumbnail dat wordt weergegeven.

  Er zijn 2 posts (van dezelfde custom post-type “advocaten”), met elk 1 thumbnail.
  Deze hebben dezelfde taxonomy “rechtsgebieden” en de bedoeling is de 2 thumbnails in de taxonomy template te tonen.

  Is hier een hack voor?

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • iets als:

  <?php
  	$loop = new WP_Query(array('post_type' => 'advocaten', 'posts_per_page' => 2));
  	 while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
  ?>
  
  	<div class="advocaatje-leef-je-nog">
  		<a href ="<?php the_permalink(); ?>">
  			<?php
  				if(has_post_thumbnail()) {
  					the_post_thumbnail();
  					} else {
  						echo '<img src="pad-naar-een-alternatief-plaatje-indien-er-geenthumbnail-gekoppeld-is.png" />';
  				}
  			?>
  			<h4><?php the_title(); ?></h4>
  		</a>
  	</div><!-- einde advocaatje-leef-je-nog -->
  
  <?php
  	endwhile;
  ?>

  Dit zorgt voor 2 thumbnails met daaronder de naam van de custom post-type.

  Thread starter robbie.groep

  (@robbiegroep)

  @reanimatie dankjewel voor je antwoord.
  Ik krijg nu bij alle advocaten pagina’s dezelfde (aantal) foto’s.

  De bedoeling is eigenlijk dat bijvoorbeeld een rechtsgebied “arbeidsrecht” meerdere advocaten heeft.
  Deze advocaten hebben elk een portret foto (post thumbnail).

  Als iemand op de rechtsgebieden pagina “arbeidsrecht” aanklikt, toont deze alle foto’s (post thumbnails) van de advocaten (pagina’s) die dit rechtsgebied doen.

  Dit heb ik in de functions.php staan:

  //thumbnail ondersteuning voor advocaten
  add_theme_support( 'post-thumbnails', array('advocaten') );
  
  // custom post types
  add_action( 'init', 'create_post_types' );
  
  function create_post_types() {
   register_post_type( 'advocaten',
    array(
     'labels' => array(
      'name' => __( 'alle advocaten' ),
      'singular_name' => __( 'advocaten' ),
  	'add_new' => __( 'nieuw advocaat' ),
  	'add_new_item' => __( 'nieuw advocaat toevoegen' ),
     ),
     'public' => true,
     'menu_position' => 4,
     'supports' => array( 'title','editor','thumbnail' ),
    )
   );
  }
  
  //subcontent onderdelen voor template "advocaten": rechtsgebieden
  add_action( 'init', 'create_advocaten_taxonomies', 0 );
  
  //creeer taxonomy, rechtsgebieden voor de post type "advocaten"
  function create_advocaten_taxonomies()
  {
   // Nieuw taxonomy rechtsgebieden, hierarchisch (zoals tags)
   $labels = array(
    'name' => _x( 'Rechtsgebieden', 'taxonomy general name' ),
    'singular_name' => _x( 'Rechtsgebied', 'taxonomy singular name' ),
    'search_items' => __( 'Zoek Rechtsgebieden' ),
    'all_items' => __( 'Alle Rechtsgebieden' ),
    'parent_item' => null,
    'parent_item_colon' => null,
    'edit_item' => __( 'Wijzig Rechtsgebied' ),
    'update_item' => __( 'Update Rechtsgebied' ),
    'add_new_item' => __( 'Nieuw Rechtsgebied' ),
    'new_item_name' => __( 'Nieuw Rechtsgebied Naam' ),
    'menu_name' => __( 'Rechtsgebieden' )
   );
   register_taxonomy('rechtsgebieden','advocaten', array(
    'hierarchical' => true,
    'labels' => $labels,
    'show_ui' => true,
    'query_var' => true,
    'rewrite' => array( 'slug' => 'rechtsgebieden' )
   ));
  }

  Hopelijk maakt dit het duidelijker, sorry.

  Thread starter robbie.groep

  (@robbiegroep)

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Het onderwerp ‘get_the_post_thumbnail() probleem’ is gesloten voor nieuwe reacties.