Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » Formulier op pagina: Parse error: syntax error, unexpected end of file in …

 • Onderstaande paginacode resulteert in deze fout:
  Parse error: syntax error, unexpected end of file in /customers/7/4/e/doskobeveren.be/httpd.www/wptest/wp-content/plugins/phpexec.php(61) : eval()’d code on line 119

  De pagina is: ineen WordPress subdomein van een WordPress site in opmaak.

  Dezelfde code werkt in het hoofddomein: wel zonder fouten.

  Heeft iemand een idee?

  <phpcode>
  <?php  
  function safe_text($tekst='', $toegestane_tags=''){
  	$tekst = trim($tekst);
  	if(!get_magic_quotes_gpc()){
  		$tekst = addslashes($tekst);
  	}
  	//return strip_tags($tekst, $toegestane_tags);
  	return strip_tags($tekst, "<a><b><i><p><span><strong><br><img>");
  }// einde functie safe_text()
  ?>
  </phpcode> 
  <phpcode>
  <?php 
  function lees_text($string){
  	if(get_magic_quotes_runtime()){
  		return stripslashes($string);
  	}
  	else{
  		return $string;
  	}
  }
  ?>
  </phpcode> 
  <phpcode>
  <?php 
  function get_docroot(){
  	// twee variabelen inlezen
  	$docroot	= $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
  	$filename	= $_SERVER['PHP_SELF'];
  	// backslashes vervangen door voorwaartse slashes
  	$docroot = str_replace('\\', '/', $docroot);
  	// de positie uitrekenen waar de bestandsnaam begint
  	$positie = strpos($docroot, $filename);
  	// deze van de docroot aftrekken en teruggeven 
  	return substr($docroot, 0, $positie);
  	
  } // einde functie get_docroot()
  ?>
  </phpcode>
  <phpcode>
  <?php 
  function check_field($inhoud, $type){
  	trim($inhoud); // eventuele spaties verwijderen
  	switch ($type){
  		// controleer een tekstveld. Voorwaarde: niet leeg.
  		case T_TEXT:
  			if(empty($inhoud)){
  				return false;
  			}
  			else{
  				return true;
  			}
  			break;
  		// controleer een e-mailadres met behulp van een reguliere expressie
  		case T_EMAIL:
  			if(empty($inhoud) ||
  				!eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $inhoud)){
  			 	return false;
  			 }
  			 else{
  			 	return true;
  			 }
  			 break;
  		// controleer een URL met behulp van een reguliere expressie
  		case T_URL:
  			if(empty($inhoud) ||
  				!eregi( '^http:\/\/[a-z0-9]+([\-\.]{1}[a-z0-9]+)*\.[a-z]{2,5}$', $inhoud)){
  				return false;
  			}
  			else{
  				return true;
  			}
  			break;
  		// EXTRA:
  		// controleer een opgegeven wachtwoord. Eis: minimaal 4, maximaal 10 tekens,
  		// moet beginnen met een letter.
  		// voorbeeld: 	Peter1 = true;
  		//				1Peter = false;
  		case T_PASSWORD:
  			if(empty($inhoud) ||
  				!eregi( '^[a-zA-Z].{3,9}$', $inhoud)){
  				return false;
  			}
  			else{
  				return true;
  			}
  			break;
  			
  		// vangnet, deze regel zou nooit moeten worden uitgevoerd
  		// maar voor de zekerheid (hackpogingen?) laten we de functie 
  		// false retourneren
  		default:
  			return false;			
  	}
  } // einde functie check_field()
  ?>
  </phpcode>
  <phpcode>
   <?php
  // controleren of de pagina zichzelf heeft aangeroepen
  // en zo ja, de bijdrage opslaan in het gastenboek
  if (isset($_POST['verzonden'])){
  	// Eerst formuliervalidatie uitvoeren
  	$foutenlijst = array(); // uitgangspunt: geen fouten in het formulier
  	// nu eerst alle formuliervelden langslopen
  	// Naam moet ingevuld zijn
  	if (!check_field($_POST['naam'], T_TEXT)){
  		$foutenlijst[] = $ERRORS['GEEN_NAAM'];
  	}
  	// Contactnaam moet ingevuld zijn
  	if (!check_field($_POST['contactpersoon'], T_TEXT)){
  		$foutenlijst[] = $ERRORS['GEEN_CONTACTNAAM'];
  	}
  	// Geldig e-mailadres controleren
  	if (!check_field($_POST['email'], T_EMAIL)){
  		$foutenlijst[] = $ERRORS['GEEN_EMAIL'];
  	}
  	// Geldig telefoon controleren
  	if (!check_field($_POST['telefoon'], T_TELEFOON)){
  		$foutenlijst[] = $ERRORS['GEEN_TELEFOON'];
  	}
  
  	// de fax alleen controleren indien de bezoeker iets heeft ingevuld dan
  	if (!empty($_POST['fax'])){
  		if (!check_field($_POST['fax'], T_FAX)){
  			$foutenlijst[] = $ERRORS['GEEN_FAX'];
  		}
  	}
  	// Bericht alleen controleren indien de bezoeker iets heeft ingevuld dan
    if (!empty($_POST['comment'])){
    	if (!check_field($_POST['comment'], T_TEXT)){
    		$foutenlijst[] = $ERRORS['GEEN_OPMERKING'];
    	}
     }
  	// Als er fouten zijn opgetreden, deze naar het scherm schrijven
  	if (!empty($foutenlijst)){
  		//echo "\n<body BGCOLOR='#FFFFFF'>\n";
  		echo "<html>";
  		echo "<body class=\"page_bg\">";
  		echo "<div style='color:#000000'; 'font-size: 120%'>"; 
  		echo "<h2>Er zijn fouten opgetreden</h2><ul>";
  		foreach ($foutenlijst as $waarde){
  		echo "<li><p style='font-size:14px;'><strong>$waarde</strong></p></li>\n";
  		}
  		echo "</ul><p style='font-size:14px;'><strong>Vul het formulier eerst correct in!</strong></p> <br />";
  		echo "<a href=\"javascript:history.go(-1);\">Terug</a>";
  		echo "</div><br />";
  		echo "\n</body></html>";
  		exit; // script beeindigen.
  	}
      $naam = safe_text($_POST['naam']);
      $contact = safe_text($_POST['contactpersoon']);
      $email = safe_text($_POST['email']);
      $telefoon = safe_text($_POST['telefoon']);
      $fax = safe_text($_POST['fax']);
      $sponsorkeuze = safe_text($_POST['sponsorkeuze']);
      $comment = safe_text($_POST['comment']);
      $comment = safe_text2($comment);
      //echo $naam. " " .$contact. " " .$email. "<br />";
      //echo $telefoon. " " .$fax. " " .$sponsorkeuze. "<br />";
      //echo $comment. " " . "<br />";
      //exit("script gestopt");
      $sponsormail ='';
      if ($sponsorkeuze === "jeugd") {
        $CC = "tvk5300@hotmail.com";
        //$CC = "bart.verbeke@tvh.com";
      }
      else {
        $CC = "luc.termote@skynet.be";
        //$CC = "info@vancoillie-plastics.be";
        //$CC = "johny.depoortere@skynet.be";
      }  
  		//echo $CC. "<br />";
      $sponsormail .= " Bedankt voor uw interesse in Dosko Beveren! \n\n"; 
      $sponsormail .= "================================== \n";  
      $sponsormail .= " U heeft dit formulier ingestuurd \n";
      $sponsormail .= "================================== \n\n";    
      $sponsormail .= " (Firma)naam: " .$naam. "\n\n"; 
      $sponsormail .= " Contactpersoon: " .$contact. "\n\n";
      $sponsormail .= " Mijn Emailadres: " .$email. "\n\n";
      $sponsormail .= " Mijn telefoonnr.: " .$telefoon. "\n\n";
      $sponsormail .= " Mijn faxnr.: " .$fax. "\n\n";
      $sponsormail .= " Mijn sponsorkeuze voor: " .$sponsorkeuze. "\n\n";
      $sponsormail .= " Opmerking: " .$comment. "\n\n";
  
    echo "<h2>Bedankt voor uw interesse in Dosko Beveren!</h2>";
    echo "<h3> U heeft dit formulier ingestuurd</h3><br /><br />";
      $bericht =str_replace("\n","<br />",$sponsormail); 
  		echo $bericht. "<br />";
      //define the receiver of the email
      $to = $CC;
      //define the subject of the email
      $subject = 'Aanmelding voor sponsoring van ' .$sponsorkeuze;
      //define the message to be sent. Each line should be separated with \n
      $message = $sponsormail;
      //define the headers we want passed. Note that they are separated with \r\n
      //$headers = "From: send.one.com\r\nCc: ".$CC ."\r\n";
      $headers = "From: " .$email ."\r\nCc: ".$email ."\r\n";
      $headers .= "Message-ID: <" . md5(uniqid(time())) . $_SERVER['SERVER_NAME']. ">\r\n";
      $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
      $headers .= "Date: ".date("D, d M Y H:i:s") . "\r\n";
      //$headers .= "Reply-To: info@mydomain.com\r\n";
      $headers .= "X-Priority: 3\r\nX-MSMail-Priority: Normal\r\n";
      $headers .= "X-Mailer: PHP/".phpversion()."\r\n";
      $headers .= "X-MimeOLE: Produced By MyDomain\r\n";
      $headers .= "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1\r\n";
      //send the email
  		$mail_sent = @mail( $to, $subject, $message, $headers );
  		//if the message is sent successfully print "Mail sent". Otherwise print "Mail failed" 
  		echo $mail_sent ? "Mail is verstuurd" : "Mail kon niet verstuurd worden";			
  		}
   else {
     //De pagina heeft niet zichzelf aangeroepen,
  	 // het HTML-formulier op het scherm tonen
  ?>
  </phpcode>
  <p style="font-size: large; font-weight: bold; text-align:left;">K.V. Dosko Beveren is een ambitieuze vereniging die ondertussen meer dan 300 leden telt. Wij willen verder doorgaan op dit elan en een zekere naambekendheid verwerven op dit gebied, dit alles binnen beschikbare middelen. Gelukkig kunnen wij hiervoor rekenen op de medewerking en bereidwilligheid van heel wat sympathisanten en medewerkers. Daarnaast kunnen wij dank zij de steun van vele sponsors financieel het hoofd boven water houden. Dit is natuurlijk geen eenvoudige klus en K.V. Dosko Beveren zou het ten zeerste op prijs stellen mochten nieuwe sponsors ons hierbij willen helpen om onze vereniging verder uit te bouwen.</p>
  <p style="font-size: large; font-weight: bold; text-align:left;">K.V. Dosko Beveren heeft heel wat commerci&euml;le mogelijkheden zowel voor de jeugdwerking als voor de running van het 1&deg; elftal. Indien U hiervoor interesse heeft en wenst gecontacteerd te worden door iemand van het commerci&euml;le team van de jeugdwerking en/of de 1&deg; ploeg, vul dan onderstaand formulier in. Iemand neemt dan contact met U op afhankelijk van de keuzemogelijkheid die U heeft aangestipt. </p>
  <p style="font-size: large; font-weight: bold; text-align:left;">Wij danken U in elk geval voor Uw interesse.</p>
  <br />
  <p style="font-size: large; font-weight: bold; text-align:left;">Sportieve groeten</p>
  <br />
  <table style="width: 100%;">
  <tr>
  	<td style="font-size: large; font-weight: bold;">Voorzitter </td>
  	<td style="font-size: large; font-weight: bold;">Ondervoorzitter</td>
  </tr>
  <tr>
  	<td>&nbsp;</td>
  	<td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  	<td style="font-size: large; font-weight: bold;">Carron Philip</td>
  	<td style="font-size: large; font-weight: bold;">Verbeke Bart</td>
  </tr>
  </table>
  <p><hr style="border: 3px solid green; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
  <br /><br />
  <p>
  <p style="font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>* = verplicht veld</strong>
  <form name="sponsoring" method="post" action="<phpcode><?php echo esc_attr($_SERVER['REQUEST_URI']); ?></phpcode>">
    <table CLASS="boldtable" width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="10">
     <tr>
      <td colspan="2"> <h2 style="color: antiquewhite;">Vul dit formulier in en klik op verzenden.</h2></td>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td style="text-align: right;">(Firma)naam: </td>
      <td style="color: black;"><input type="text" name="naam" id="naam" placeholder="(Firma)naam" size="40" /><strong> *</strong></td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td style="text-align: right;">Contactpersoon: </td>
      <td style="color: black;"><input type="text" name="contactpersoon" id="contactpersoon" placeholder="Mijn naam" size="40" /><strong> *</strong> </td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td style="text-align: right;"><img src="http://www.doskobeveren.be/images/logo/mail.jpg" width="20" height="16" /> Email: </td>
      <td style="color: black;"><input type="email" name="email" id="email" placeholder="Een geldig emailadres" size="40" /><strong> *</strong> </td>
      <!--<td><input type="text" id="email" required placeholder="/^[A-Za-z0-9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}$/" size="50" /></td>-->
     </tr>  
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td style="text-align: right;"><img src="http://www.doskobeveren.be/images/logo/telefoon.jpg" width="20" height="16" /> Telefoon (of GSM): </td>
      <td style="color: black;"><input type="text" name="telefoon" id="telefoon" placeholder="051000000 of 0497000000" size="40" /><strong> *</strong> </td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td style="text-align: right;"><img src="http://www.doskobeveren.be/images/logo/fax.jpg" width="20" height="16" /> Fax:</td>
    	<td style="color: black;"><input type="text" name="fax" id="fax" size="20" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td colspan="2" style="alignment-adjust: central;"><strong>Heeft interesse in :</strong> </td>
     </tr>
      <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
    	<td style="text-align: right;">Sponsoring JEUGDWERKING </td>
      <td style="text-align: left;"><INPUT type="radio" name="sponsorkeuze" value="jeugd"></td>     
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td style="text-align: right;">Sponsoring FANION </td>
      <td style="text-align: left;"><INPUT type="radio" name="sponsorkeuze" value="fanion" checked> </td>
     </tr> 
     <tr>
      <td colspan="2"><hr /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td>OPMERKINGEN:</td>
    	<td style="color: black;"><textarea name="comment" cols="50" rows="10" wrap="virtual" maxlength="1000"></textarea></td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><hr /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td colspan="2"><br /><br /></td>
      </tr>
     <tr>
      <td style="alignment-adjust: central; color: darkgreen;"><input type="submit" name="submit" value="VERZENDEN" /></td>
    	<td style="alignment-adjust: central; color: darkgreen;"><input type="reset" value="WISSEN" /></td>
     </tr>
    </table>
  <input type="hidden" name="datum" value="<phpcode><?php echo date("Y-m-d H:m");?></phpcode>" />
  <input type="hidden" name="verzonden" value="true" />
  </form>
  </p>
 • Het onderwerp ‘Formulier op pagina: Parse error: syntax error, unexpected end of file in …’ is gesloten voor nieuwe reacties.