• Ik heb een custom post type.

  register_post_type( 'kf_entertainer',
  			array(
  				'labels' => array(
  					'name' => __( 'Entertainers', 'post type general name' ),
  					'singular_name' => __( 'Entertainer', 'post type singular name' )
  				),
  				'supports' => array(
  					'title',
  					'editor',
  					'thumbnail'),
  				'show_ui'=>true,
  				'menu_position' => 5,
  				'public' => true,
  				'has_archive' => true,
  				'publicly_queryable' => true,
  				'query_var' => true,
  				'capability_type' => 'post',
  				'hierarchical' => true,
  				'taxonomies' => array('post_tag','thumbnail','category'),
  				'supports' => array('title','editor','author','thumbnail','excerpt','comments','custom-fields', 'page-attributes'),
  				'rewrite' => array('slug' => 'entertainer', 'with_front' => 'false')
  			)
  		);

  Die komt gewoon netjes in de backend. Ik assign een categorie eraan die in entertainers tab, categorieën staan. Ik ga naar bijvoorbeeld -> /category/category1/.

  Heb een fetch gemaakt, voor het ophalen van deze custom post type.

  $paged = (get_query_var('page')) ? get_query_var('page') : 1;
  $query_string = array(
  						 'post_type'=>'kf_entertainer',
  						 'post_status'=> 'publish',
  						 'posts_per_page'=>1,
  						 'paged'=>get_query_var( $paged )
  						);
  				$query = new WP_Query( $query_string );
  				$posts = $query->posts;	
  
  						while ($query->have_posts()) : $query->the_post(); $do_not_duplicate = $post->ID;
  
  echo $post->ID;
  
  endwhile;
  
  posts_nav_link(' • ','Vorige','Volgende');

  Ik heb in die desbetreffende categorie, 3 berichten.
  Hij laat zien 1 custom post, dat klopt want ik heb dat aangegeven.
  Maar hij geeft niet de navigatie?
  Hoe kan dat?

  Heb al van alles geprobeerd, ook met een taxonomy toevoegen voor bv. eigen categorien dan werkt taxonomy-kf_entertainers wel maar archive-kfentertainers ook niet en nog steeds geen pager, met category-kf_entertainer.php (-> laat ie uberhaupt niet).

  HELP HELP HELP, ben al 5 dagen aan het zoeken!

10 reacties aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
10 reacties aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Het onderwerp ‘Custom post type’ is gesloten voor nieuwe reacties.