Ondersteuning » Algemeen WordPress » Bold in Recent comment

 • Opgelost martinschuitema

  (@martinschuitema)


  Ik heb zojuist een plugin geinstalleerd die een recent comment widget laat ziet, want ik was niet tevreden met de standaard.

  Echter kan ik in het script niet vinden hoe in de namen van de schrijvers dikgedrukt bold kan krijgen..

  Dit is het script:

  <?php
  /*
  Plugin Name: Recent comments widget with excerpts
  Plugin URI: http://www.tacticaltechnique.com/wordpress/recent-comments-widget-with-excerpts/
  Description: Duplicates the built-in recent comments widget to show excerpts instead of post titles
  Author: Corey Salzano
  Version: 0.111017
  Author URI: http://www.tacticaltechnique.com/
  */
  
  //	i have created two recent comments plugins. this one
  //	duplicates the default widget and adds functionality
  //	the other plugin replaces the default recent comments
  //	widget
  
  /**
   * Recent_Comments widget class
   *
   * @since 2.8.0
   */
  class WP_Widget_Recent_Comments_Excerpts extends WP_Widget {
  
  	function WP_Widget_Recent_Comments_Excerpts() {
  		$widget_ops = array('classname' => 'widget_recent_comments', 'description' => __( 'The most recent comments' ) );
  		$this->WP_Widget('recent-comments-excerpts', __('Recent Comments + Excerpts'), $widget_ops);
  		$this->alt_option_name = 'widget_recent_comments';
  
  		if ( is_active_widget(false, false, $this->id_base) )
  			add_action( 'wp_head', array(&$this, 'recent_comments_style') );
  
  		add_action( 'comment_post', array(&$this, 'flush_widget_cache') );
  		add_action( 'transition_comment_status', array(&$this, 'flush_widget_cache') );
  	}
  
  	function recent_comments_style() { ?>
  	<style type="text/css">.recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}</style>
  <?php
  	}
  
  	function flush_widget_cache() {
  		wp_cache_delete('recent_comments', 'widget');
  	}
  
  	function widget( $args, $instance ) {
  		global $wpdb, $comments, $comment;
  
  		extract($args, EXTR_SKIP);
  		$title = apply_filters('widget_title', empty($instance['title']) ? __('Recent Comments') : $instance['title']);
  		if ( !$number = (int) $instance['number'] )
  			$number = 5;
  		else if ( $number < 1 )
  			$number = 1;
  		else if ( $number > 150 )
  			$number = 150;
  
  		if( !$excerptLen = (int) $instance['excerptLen'] )
  			$excerptLen = 50;
  		else if ( $excerptLen < 1 )
  			$excerptLen = 1;
  
  		if( 0 + $instance['showAdmin'] ){
  			$showAdmin = 1;
  		} else{
  			$showAdmin = 0 + $instance['showAdmin'];
  		}
  
  		if ( !$comments = wp_cache_get( 'recent_comments', 'widget' ) ) {
  			$comments = "SELECT $wpdb->comments.* FROM $wpdb->comments JOIN $wpdb->posts ON $wpdb->posts.ID = $wpdb->comments.comment_post_ID ";
  			$comments .= "WHERE comment_approved = '1' AND post_status = 'publish' ";
  			if( !$showAdmin ){
  				$comments .= "AND user_id != 1 ";
  			}
  			$comments .= "ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 150";
  			//echo $comments;
  			$comments = $wpdb->get_results( $comments );
  			wp_cache_add( 'recent_comments', $comments, 'widget' );
  		}
  
  		$comments = array_slice( (array) $comments, 0, $number );
  ?>
  		<?php echo $before_widget; ?>
  			<?php if ( $title ) echo $before_title . $title . $after_title; ?>
  			<ul id="recentcomments"><?php
  			if ( $comments ) : foreach ( (array) $comments as $comment) :
  			//echo '<li class="recentcomments">' . /* translators: comments widget: 1: comment author, 2: post link */ sprintf(_x('%1$s on %2$s', 'widgets'), get_comment_author_link(), '<a href="' . esc_url( get_comment_link($comment->comment_ID) ) . '">' . get_the_title($comment->comment_post_ID) . '</a>') . '</li>';
  				$aRecentComment = get_comment($comment->comment_ID);
  				$aRecentCommentTxt = trim( mb_substr( strip_tags( apply_filters( 'comment_text', $aRecentComment->comment_content )), 0, $excerptLen ));
  				if( strlen( $aRecentComment->comment_content ) > $excerptLen ){
  					$aRecentCommentTxt .= "...";
  				}
  			echo '<li class="recentcomments">' . /* translators: comments widget: 1: comment author, 2: post link */ sprintf(_x('%1$s: %2$s', 'widgets'), get_comment_author_link(), '<a href="' . esc_url( get_comment_link($comment->comment_ID) ) . '">' . $aRecentCommentTxt . '</a>') . '</li>';
  			endforeach; endif;?></ul>
  		<?php echo $after_widget; ?>
  <?php
  	}
  
  	function update( $new_instance, $old_instance ) {
  		$instance = $old_instance;
  		$instance['title'] = strip_tags($new_instance['title']);
  		$instance['number'] = (int) $new_instance['number'];
  		$instance['excerptLen'] = (int) $new_instance['excerptLen'];
  		$instance['showAdmin'] = (bool) $new_instance['showAdmin'];
  		$this->flush_widget_cache();
  
  		$alloptions = wp_cache_get( 'alloptions', 'options' );
  		if ( isset($alloptions['widget_recent_comments']) )
  			delete_option('widget_recent_comments');
  
  		return $instance;
  	}
  
  	function form( $instance ) {
  		$title = isset($instance['title']) ? esc_attr($instance['title']) : 'Recent comments';
  		$number = isset($instance['number']) ? absint($instance['number']) : 8;
  		$excerptLen = isset($instance['excerptLen']) ? absint($instance['excerptLen']) : 50;
  		$showAdmin = isset($instance['showAdmin']) ? 0 + $instance['showAdmin'] : 1;
  ?>
  		<p><label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php _e('Title:'); ?></label>
  		<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" type="text" value="<?php echo $title; ?>" /></p>
  
  		<p><label for="<?php echo $this->get_field_id('number'); ?>"><?php _e('Number of comments to show:'); ?></label>
  		<input id="<?php echo $this->get_field_id('number'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('number'); ?>" type="text" value="<?php echo $number; ?>" size="3" /><br />
  		<small><?php _e('(at most 150)'); ?></small></p>
  
  		<p><label for="<?php echo $this->get_field_id('excerptLen'); ?>"><?php _e('Character length of excerpt:'); ?></label>
  		<input id="<?php echo $this->get_field_id('excerptLen'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('excerptLen'); ?>" type="text" value="<?php echo $excerptLen; ?>" size="3" /><br /></p>
  
  		<p><input id="<?php echo $this->get_field_id('showAdmin'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('showAdmin'); ?>" type="checkbox" value="1" <?php if( $showAdmin ){ echo " checked"; } ?> />
  		<label for="<?php echo $this->get_field_id('showAdmin'); ?>"><?php _e('Show comments by admin'); ?></label></p>
  
  <?php
  	}
  }
  
  function WP_Widget_Recent_Comments_Excerpts_Init() {
  	register_widget('WP_Widget_Recent_Comments_Excerpts');
  }
  add_action('widgets_init', 'WP_Widget_Recent_Comments_Excerpts_Init');
  ?>
10 reacties aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
10 reacties aan het bekijken - 1 tot 10 (van in totaal 10)
 • Het onderwerp ‘Bold in Recent comment’ is gesloten voor nieuwe reacties.