Ondersteuning Volgende » Algemene WordPress vragen Volgende » Au trecut pe aici : vreemd

 • Hallo allemaal

  Ik heb op mijn website een agenda gemaakt met paginas,
  nu zie ik onder aan een pagina b.v mei het volgende staan
  Au trecut pe aici :

  dit staat op alle agenda pagina’s
  Wie weet wat hier aan de hand

  mvg

7 reacties aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Je moet dat zinnetje eens zoeken via Google, héél veel resultaten! Volgens Google Translator is het Roemeeens en betekent het “doorlopen”. Geen idee wat het zou kunnen zijn. Een hack?

  Hm.

  <div id="visitorsnotifymain" ><h3 id ="visitorsnotifytitle">Au trecut pe aici : </h3><br /><form method="get" action="" id="visitorsnotifyform">
  			<label for="n">Name</label>
  			<input type="text" id="n" name="n"/>
  			<label for="m">Mail</label>
  			<input type="text" id="m" name="m"/>
  			<label for="w">Blog</label>
  			<input type="text" id="w" name="w"/>
  			<p class="submit"><input type="submit" value="Submit"/></p>
  			</form></div><div style="clear:both;"></div>

  Kan het van een plugin komen? Die invoerveldjes, horen die daar te staan?

  Veşniciile-au trecut pe-aici – Mihail Steriade

  Clădiri pustii s-au aşezat la şir
  să-şi ţie de urât pe seară
  şi parcă-s clape de clavir
  când vântul bate-afară.

  Şi zidurile coşcovite
  în nopţile fără sfârşit
  gem de stafie chinuite
  şi plânge vântul aiurit …

  Se surpă casele-n neştire,
  s-aprind ân pietre licurici,
  pustiul cade pe iubire …
  O! veşniciile-au trecut pe-aici.

  Din volumul « Pajiştile sufletului », 1923

  Eternity had passed through here – Michael Steriade

  Deserted buildings were placed in series
  nasty to you in the evening
  and seemed to have the piano keyboard
  when the wind blows outside.

  And the walls come off
  Endless nights
  tormented ghost jam
  oddball wind and cry …

  Homes are destroyed, not blindly,
  firefly-lit stone and year,
  kid falls in love …
  Oh! Everlasting have passed through here.

  The volume of “Meadow soul», 1923

  Ik Google ook maar wat 🙂

  hallo Roy,
  Ik ook via google van alles gevonden ook in het Roemeeens

  maar geen antwoord op mijn zoeken,

  Op jou vraag Kan het van een plugin komen? Die invoerveldjes, horen die daar te staan?

  Nee want het zijn nieuwe paginas die ik heb aangemaakt,
  als de een pagina edit zie ik niets bijzonders ook niet in html code als ik overschakel
  Vreemd

  Zoek eens op visitorsnotifymain in je PHP bestanden, te beginnen met de page.php. Als het daar niet in staat, dan zal het toch wel een plugin zijn. Heb je iets van een ‘notify’ plugin iod? Dat scriptje alleen kan ook niet veel uithalen, maar het vraagt wel om wat gegevens van je bezoekers. Wil dat ergens heen gestuurd of opgeslagen worden, dan moet er nog ergens een script verstopt zijn.

  Pieter, probeer met de Windows verkenner eens te zien in bestanden (niet naar bestanden) van je thema en pak dan niet de hele code, maar bv. alleen “visitorsnotifymain” (natuurlijk moet je dan wel eerst je thema van je server naar je computer halen met FTP of zo). Andersom, het kan altijd nog een plugin zijn. Wat voor plugins gebruik je?

  Roy,
  gebruik vele plugins, maar zijn de laatste maanden geen nieuwe bij gekomen

  Hallo Roy,
  Gevonden, en probleem is opgelost (plugin gedeactiveerd)
  Bedankt zover
  Pieter

  plugin Visitors Notify
  Notify users about their presence ont the blog.Developed based on Christi’s idea.

  Activate | Edit | Delete
  Version 0.1 | By Ionut Ssndu | Visit plugin site

  visitors-notify/visitors_notify.php
  <?php
  /*
  Plugin Name: Visitors Notify
  Plugin URI: http://www.cuvintealese.ro
  Description: Notify users about their presence ont the blog.Developed based on Christi’s idea.
  Version: 0.1
  Author: Ionut Ssndu
  Author URI:http://www.cuvintealese.ro

  Copyright 2011 Ionut Sandu (cuvintealese) (email : cuvintealese@gmail.com)

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as
  published by the Free Software Foundation.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  */

  define(‘VISITORSNOTIFY’,$wpdb->prefix.’visitors_notify’);
  add_action(‘init’, ‘visitorsnotify_init’);
  add_action(‘wp_head’,’visitorsnotify_style’);
  add_action(‘admin_menu’, ‘visitorsnotify_adminmenu’);

  function visitorsnotify_adminmenu(){
  add_options_page( ‘Visitors Notify’, ‘Visitors Notify’, 8 , ‘VisitorsNotify’, ‘visitorsnotify_options’);}

  function visitorsnotify_options(){
  ?>
  <div class=”wrap”>
  <h2>Visitors Notify</h2>
  <p> Shows the visitors who passed over your posts, only if the visitor has a previous comment approved.If the cookies aren’t set then a form will show up for entering visitors data.</p>
  <form method=”post” action=”options.php”>
  <?php wp_nonce_field(‘update-options’); ?>
  <table class=”form-table”>

  <tr valign=”top”>
  <td>Show visitor link ? (1 = on | 0 = off)</td>
  <td><input type=”text” name=”show_visitor_link” value=”<?php echo get_option(‘show_visitor_link’); ?>” /></td>
  </tr><tr>
  <td>Enter the title</td>
  <td><input type=”text” name=”visitors_notify_title” value=”<?php echo get_option(‘visitors_notify_title’); ?>” /></td>
  </tr>
  </table>
  <input type=”hidden” name=”action” value=”update” />
  <input type=”hidden” name=”page_options” value=”show_visitor_link, visitors_notify_title” />

  <p class=”submit”>
  <input type=”submit” class=”button-primary” value=”<?php _e(‘Save Changes’) ?>” />
  </p>

  </form>
  <small>Developed by Ionut Sandu based on Christi’s idea.</small>
  </div>

  <?php }

  function visitorsnotify_style(){
  echo ‘<style type=”text/css”>
  #visitorsnotifymain { padding:10px 5px;font-size:12px;clear:both;}
  #visitorsnotifyform { padding:10px 5px;}
  #visitorsnotifytitle {font-weight:bold;}
  .visitorsnotifymsg {color:#c00;clear:both;padding:10px 5px;}
  input#n, input#m, input#w{width:100px;}
  #visitorsnotifyform .submit input {font-size:12px;}

  </style>’;}

  function visitorsnotify_init() {

  if ( isset($_GET[‘activate’]) || isset($_GET[‘activate-multi’]) )
  {
  visitorsNotify_install();
  }
  }

  function visitorsNotify_install() {

  global $wpdb ;
  if ($wpdb->get_var(“show tables like ‘”.VISITORSNOTIFY.”‘”) != VISITORSNOTIFY)
  {
  $wpdb->query(“CREATE TABLE IF NOT EXISTS ".VISITORSNOTIFY." (
  id int(10) NOT NULL auto_increment,
  name varchar(100) NOT NULL,
  postid int(255) NOT NULL,
  email varchar(150) NULL,
  website varchar(150) NULL,
  aprobat int(11) NOT NULL DEFAULT ‘0’,
  PRIMARY KEY (id)
  ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8″);

  }
  }

  function checkCookie() {//DACA ARE COOKIE

  if(isset($_COOKIE[‘comment_author_’.COOKIEHASH]) && isset($_COOKIE[‘comment_author_email_’.COOKIEHASH])) {

  $author = $_COOKIE[‘comment_author_’.COOKIEHASH] ;
  $author_email = $_COOKIE[‘comment_author_email_’.COOKIEHASH];
  global $wpdb , $post, $id;
  $checkentry = $wpdb->get_row(“SELECT email FROM ".VISITORSNOTIFY." WHERE postid = ‘$id’ AND email = ‘$author_email’ “);
  $checkemail = $wpdb->get_row(“SELECT * FROM “. $wpdb->comments .” WHERE comment_author_email = ‘$author_email’ AND comment_approved = 1 “);

  if($checkemail && $checkentry && $checkentry->aprobat == 1){ return showVisitorsList();}

  else if($checkemail && $checkentry && $checkentry->aprobat == 0) {$wpdb->query(“UPDATE “.VISITORSNOTIFY.” SET aprobat = ‘1’ WHERE email = ‘$author_email’ AND postid = ‘$id’ “);return showVisitorsList();}

  else if($checkemail && !$checkentry ){

  if(isset($_COOKIE[‘comment_author_url_’.COOKIEHASH])){

  $author_url = $_COOKIE[‘comment_author_url_’.COOKIEHASH];
  }

  $wpdb->query(“INSERT INTO “.VISITORSNOTIFY.”(name, postid, email, website, aprobat) VALUES (‘$author’,’$id’, ‘$author_email’, ‘$author_url’, ‘1’) “);
  return showVisitorsList();
  }

  else if(!$checkemail && $checkentry && $checkentry->aprobat = ‘1’){

  $wpdb->query(“UPDATE “.VISITORSNOTIFY.” SET aprobat = ‘0’ WHERE email = ‘$author_email’ AND postid = ‘$id’ “);
  return showVisitorsList();
  }
  else { if(!$checkemail && !$checkentry){
  if(isset($_COOKIE[‘comment_author_url_’.COOKIEHASH])){

  $author_url = $_COOKIE[‘comment_author_url_’.COOKIEHASH];
  }

  $wpdb->query(“INSERT INTO “.VISITORSNOTIFY.”(name, postid, email, website, aprobat) VALUES (‘$author’,’$id’, ‘$author_email’, ‘$author_url’, ‘0’) “);
  return showVisitorsList();
  }
  }

  }

  return showVisitorsList() . addVisitors() ;

  }

  function addVisitors() {

  if(isset($_GET[‘n’]) && isset($_GET[‘m’])) {

  if($_GET[‘n’] !== ” && $_GET[‘m’] !== ”){
  $author_email = $_GET[‘m’];
  if(!ereg(“^[^@]{1,64}@[^@]{1,255}$”,$author_email)) {
  return ‘<span class=”visitorsnotifymsg”>Nume sau email incomplet/incorect !</span><form method=”get” action=”” id=”visitorsnotifyform”>
  <label for=”n”>Nume</label>
  <input type=”text” id=”n” name=”n”/>
  <label for=”m”>Mail</label>
  <input type=”text” id=”m” name=”m”/>
  <label for=”w”>Blog</label>
  <input type=”text” id=”w” name=”w”/>
  <p class=”submit”><input type=”submit” value=”Am fost p-aici”/></p>
  </form>’;}

  $author = $_GET[‘n’];

  $author_url = $_GET[‘w’];
  $comment_cookie_lifetime = apply_filters(‘comment_cookie_lifetime’, 30000000);
  setcookie(‘comment_author_’ . COOKIEHASH, $author, time() + $comment_cookie_lifetime, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN);
  setcookie(‘comment_author_email_’ . COOKIEHASH, $author_email, time() + $comment_cookie_lifetime, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN);
  setcookie(‘comment_author_url_’ . COOKIEHASH, esc_url($author_url), time() + $comment_cookie_lifetime, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN);
  return ‘<script language=”JavaScript”>
  window.location=”‘.get_permalink($id).'”;
  </script>’;

  }

  return ‘<span class=”visitorsnotifymsg”>Name or email, missing or incorrect !</span><form method=”get” action=”” id=”visitorsnotifyform”>
  <label for=”n”>Name</label>
  <input type=”text” id=”n” name=”n”/>
  <label for=”m”>Mail</label>
  <input type=”text” id=”m” name=”m”/>
  <label for=”w”>Blog</label>
  <input type=”text” id=”w” name=”w”/>
  <p class=”submit”><input type=”submit” value=”Submit”/></p>
  </form>’;
  }

  return ‘<form method=”get” action=”” id=”visitorsnotifyform”>
  <label for=”n”>Name</label>
  <input type=”text” id=”n” name=”n”/>
  <label for=”m”>Mail</label>
  <input type=”text” id=”m” name=”m”/>
  <label for=”w”>Blog</label>
  <input type=”text” id=”w” name=”w”/>
  <p class=”submit”><input type=”submit”
  value=”Submit”/></p>
  </form>’;
  }

  function showVisitorsList() {

  global $wpdb , $post, $id;
  $checkauthors = $wpdb->get_results(“SELECT name, website FROM ".VISITORSNOTIFY." WHERE postid = ‘$id’ AND aprobat = 1″);

  if($checkauthors) {

  foreach ($checkauthors as $checkauthor) {
  if($checkauthor->website ==”){

  $link .= ‘<span> ‘. $checkauthor->name .'</span> |’ ;}
  else {
  if(get_option(‘show_visitor_link’) == 1){

  $link .= ‘<span> website .'” rel=”external nofollow”>’. $checkauthor->name .’</span> |’ ;
  }
  else {$link .= ‘<span> ‘. $checkauthor->name .'</span> |’ ;}
  }
  }
  return $link ;}
  }

  function visitors_passed($content) {

  if(is_single() || is_page()) {
  if(get_option(‘visitors_notify_title’)==”){$visitors_notify_title = ‘Au trecut pe aici : ‘;} else {$visitors_notify_title = get_option(‘visitors_notify_title’);}

  return $content .'<div id=”visitorsnotifymain” ><h3 id =”visitorsnotifytitle”>’. $visitors_notify_title .'</h3>’. checkCookie() .'</div>’ ;

  }

  return $content;
  }
  add_filter(‘the_content’,’visitors_passed’);
  ?>

7 reacties aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Het onderwerp ‘Au trecut pe aici : vreemd’ is gesloten voor nieuwe reacties.