WP Tweet Plus

WP Tweet Plus allows you to add tweet button to your Wordpress site.


CRUDLab 30+ actieve installaties Getest met 4.2.34 8 jaar geleden bijgewerkt

WP Tweet

Adds the official Tweet Button from Twitter.


Pete Mall 30+ actieve installaties Getest met 3.1-alpha 12 jaar geleden bijgewerkt

rsh-Tweet

Adds the official Tweet Button from Twitter.com.


Iuhas I. Daniel 10+ actieve installaties Getest met 3.0.5 12 jaar geleden bijgewerkt

Skysa Tweet App

Let people share content on Twitter (a Tweet) without having to leave your web page.…


Skysa 10+ actieve installaties Getest met 4.0.38 8 jaar geleden bijgewerkt