PP Auto Thai URL

ช่วยให้เว็บของคุณมี URL ภาษาไทยที่ยาวขึ้น


Preukson 700+ actieve installaties Getest met 3.3.2 10 jaar geleden bijgewerkt

Designil PDPA Thailand

Popup สำหรับขอ Consent ที่รองรับความต้องการของ PDPA มีระบบจัดการคุกกี้อย่างเป็นระบบ และสามารถขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บข้อมูล


DesignilCode 500+ actieve installaties Getest met 5.6.7 11 maanden geleden bijgewerkt

PP Auto Thai Date

เป็นปลั๊กอินเอาไว้สำหรับเปลี่ยนวันที่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


Preukson 100+ actieve installaties Getest met 3.3.2 10 jaar geleden bijgewerkt

CAPTCHA in Thai 2nd

CAPTCHA in Thai เป็นการบริการฟรี CAPTCHA ที่เป็นภาษาไทย ในลักษณะของการแก้ไขคำที่มักเขียนผิด คำอ่าน สุภาษิต และคำราชาศัพท์ต่างๆ


ENGR TU Minder dan 10 actieve installaties Getest met 3.7.37 8 jaar geleden bijgewerkt