Search Relevance

Adjust WordPress search results to order by relevance, not by date.


Darren Douglas 100+ actieve installaties Getest met 3.6.1 9 jaren geleden bijgewerkt

Old Post Alert

Remind your visitors about the age of old posts in the comment area – might…


Alex King 10+ actieve installaties Getest met 5.9.3 3 maanden geleden bijgewerkt