Smart Syntax

Automatic google prettify syntax highlighting for jetpack markdown fenced code blocks


Smartpixels 40+ actieve installaties Getest met 4.6.20 5 jaar geleden bijgewerkt

Easy Syntax Highlighter

Syntax Highlighter powered by Google code prettify script, fast and lightweight. Up to 31 preset…


pandasilk Minder dan 10 actieve installaties Getest met 4.8.16 4 jaar geleden bijgewerkt