Google Reviews Widget

Google reviews widget and shortcode! Shows Google reviews on your WordPress website to increase user…


RichPlugins 60.000+ actieve installaties Getest met 5.3.2 3 weken geleden bijgewerkt

Google Places Reviews

Display Google Places Reviews on your WordPress website and help boost consumer confidence and search…


Impress.org 7.000+ actieve installaties Getest met 5.3.2 5 maanden geleden bijgewerkt